Home > Veckobrev v. 11 ” Det finns risk för lite mer på nedsidan….?”

Veckobrev v. 11 ” Det finns risk för lite mer på nedsidan….?”

Föregående vecka konstaterade vi att fanns ett antal intressanta tendenser att studera på världsmarknaderna, men att de till vissa delar var av motstridig karaktär samtidigt som börspsykologin efter årets synnerligen snabba uppgång skapat en känslomässigt svårhanterlig situation. Denna situation har förstärkts under veckan i samband med den allt mer uppenbara divergensen mellan börserna i Europa och USA. 

Sverige
Sverige

 

Tyskland trendar starkt uppåt medan S&P 500 i USA visar oroväckande svaghetstecken. Dollarn har brutit upp till nya högsta mot Euron, oljan har ändrat sitt beteendemönster och den förväntade styrkan har vänts i dess motsats, guldpriset är på väg mot den lägsta nivån sedan toppen 2011 och koppar har inte orkat fullfölja sin påbörjade vändning uppåt.

Oron för en snar räntehöjning i USA blir alltmer påtaglig medan ECB överflödar Europa med likviditet. Därtill kan vi lägga ett antal överoptimistiska och smått euforiska placerare som har vaggats in i en behaglig och värmande känsla av att börsen är en veritabel pengamaskin och som har tänkt att sälja om de bara får ytterligare lite bättre betalt….

Låt oss se om vi kan bringa lite klarhet i situationen…..?

Kina går sin egen väg och efter en sidledes börsvandring om tre månader har marknaden anpassat sig till en mer rimlig trendlutning. Vi tror dock inte att Kina är riktigt moget för en ny uppgångsfas ännu, men förutsättningarna håller på att komma på plats. Indien är fortfarande stabilt, men orkar inte lyfta varför vi justerar vår uppfattning från positiv till neutral.

Japan rider på yenens svaghet mot dollarn och ser faktiskt ut att vara på väg att passera toppnivån från 2007 efter att ha pendlat i ett intervall sedan november föregående år. Singapore, Sydkorea och Taiwan är stabila medan Hong Kong är svårprognosticerat med bipolära tendenser.

Tyskland
Tyskland

Ryssland gick ordentligt på pumpen under tisdagen med en nedgång på över 6 %. Därmed förstörs tyvärr det mycket lovande kursmönstret som indikerade hög sannolikhet för ett positivt trendbrott. Vi tar därför ett par steg tillbaka och låter bilden klarna. En avgörande orsak till svagheten i Ryssland är naturligtvis oljeprisets vikande tendens.

Föregående vecka skrev vi att ”Oljan har den senaste månaden rört sig snabbt uppåt medan rekylerna tillbaka varit av en långsammare karaktär samtidigt som priset på det stora hela gjort på stället marsch och just detta prismässiga beteende gör att vi ser en god sannolikhet för en rörelse uppåt.”

Redan sistlidna fredag började dock oljan indikera att vår analys kunde vara för positiv. Istället för vända uppåt efter sex dagars långsam och modest nedgång tilltog svagheten under seneftermiddagen i fredags, vilket var stick i stäv med det beteendemönster som tarvades för en förnyad uppgångsfas.

Tisdagens nedgång på över 3 % har definitivt slagit sönder den positiva formationen och risken finns nu att oljepriset hamnar i en utdragen bottenfas mellan 50 – 60 dollar.

Valutarelationen EUR/USD låg vid föregående analystillfälle på 1,10 för att i dagsläget ligga på 1,07. Den närmast utopiska prognosen att en dollar skulle bli lika dyr som en euro (1 mot 1) har därmed blivit klart mer sannolik och för att köpa en dollar med svenska kronor krävs nu 8,55.

Detta innebär att kronan mot dollarn tangerar toppnivån som inträffade i samband med Riksbankens införande av minusränta och vi blir inte alls förvånade om priset inom kort passerar 8,60.

Mot Euron visar istället kronan styrka och priset är nu detsamma som i slutet av 2013, dvs. runt 9,15. Vi har dock svårt att se att kronan skulle bli så värst mycket starkare mot Euron även om ett pris ända ned till 9.05 ligger inom möjlighetens ram.

USA
USA

Med hänsyn till ovanstående tendenser är det sålunda helt naturligt att det flödat mängder med kapital från USA till Europa och att S&P 500 misslyckats med sitt försök att bryta upp från sitt tradingintervall medan Europa med Tyskland i spetsen fortsatt sitt valuta- och räntedopade segertåg.

Vi befinner oss sålunda som tidigare i ett besvärligt prognos- och riskmässigt läge med starka börser i Europa, en svag marknad i USA och en blandad tendens i Asien. Eurons svaghet gynnar självklart Europa, men är till men för USA.

Det fallande oljepriset späder på oron och inte minst den tydliga tendensen hos amerikanska obligationsräntor att försöka etablera en stigande trend skapar nervositet.

Från toppen i år har den svenska börsen tappat 3,4 %, vilket är en mycket måttlig rekyl efter den urstarka inledningen på året. Under 2014 hade vi 6-7 tillfällen med likartade eller större rekyler så den svaghet vi för närvarande bevittnar på marknaden är logisk, naturlig och behövlig.

Vi summerade föregående veckobrev med att vi inte var några dysterkvistar utan tvärtom välkomnade ett möjligt nedställ, då vi skulle se ett sådant som en gynnsam möjlighet att agera på köpsidan.

Detta är fortfarande vår inställning och OMXS30 står nu och balanserar på samma nivå som förgående onsdag samtidigt som den underliggande börstrenden är påfallande brant i kombination med ökande volym på svaga dagar.

Olja
Olja

Detta sammantaget medför att vi tror att det finns mellan 2-4% till på nedsidan och att en sådan nedgång sannolikt skulle ge ett ypperligt tillfälle att positionera portföljen inför den stundade utdelningssäsongen.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto