Home > Veckobrev v.11 ”En marknad full av motsägelser…”

Veckobrev v.11 ”En marknad full av motsägelser…”

Inte heller föregående vecka lämnade vi några klara, tydliga och distinkta prognoser, då den svenska börsen var otydlig och svårprognosticerad.  Med hänsyn till den pågående sektorrotationen från cykliskt till defensivt och att den snart stundande utdelningssäsongen kunde skapa köpintresse var vi dock något mer positiva än tidigare även om vi valde att vara fortsatt försiktiga, trivdes med att ha anständig likviditet och var inte angelägna att agera för offensivt på köpsidan.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Inte heller denna vecka kommer vi att peka med hela handen. Det råder definitivt ingen panikstämning på världens börser, men samtidigt finns det en underliggande nervositet hos investerarkollektivet där ingen vill bli sittande med ”Svarte Petter” och i efterhand få konstatera att man väntande för länge med att sälja trots att man hade god tid på sig att agera.

De amerikanska börserna har varit starka så länge och ihärdigt trotsat alla domedagsprofetior att det samtidigt med rädslan för börsfall finns en tydlig farhåga att minska sin börsexponering och bli snuvad på konfekten om S&P 500 och Nasdaq envist fortsätter att trenda uppåt.

Nasdaq
Nasdaq

Låter det motsägelsefullt? Ja, det är precis vad det är. Placerare är rädda att drabbas av en obehaglig och kraftig nedgångsfas samtidigt som de inte vill få uppleva att de blir frånåkta på uppsidan. Läget kommer att bli klarna, men det kan ta tid innan den mer långsiktiga färdriktningen blir tydlig.

Låt oss göra en kort studie av den psykologiska dynamik som utvecklas i nuvarande svårprognosticerade läge:

En person kan känna intensiv glädje när priset rör sig åt rätt håll och förväntansfullt avvakta nästa rörelse på marknaden. Vederbörande kan också känna sig arg, deprimerad och nervös när utvecklingen inte blir som tänkt och ängsligt bevaka vad marknaden skall göra närmast. Ju mer emotionell han eller hon blir – upprymd och entusiastisk eller stressad och pressad – desto lättare är det för honom eller henne att tappa sin självständighet och göra som alla andra, dvs. följa ledaren för flocken.

Till skillnad från andra grupper kan flockbeteendet på de finansiella marknaderna avläsas genom studium av variablerna pris- och volymutveckling. De visar flockens kraft och styrka. Hundratusentals placerare följer ständigt hur priset på börsen (index) eller en enskild aktie beter sig och en prisutveckling som rör sig tydligt i en riktning fyller funktionen som flockledare.

Det bör betonas att flockbeteende på de finansiella marknaderna uppstår i emotionellt laddade situationer, dvs. när det inträffar kraftiga prisrörelser som gör människor antingen upprymda eller panikslagna. En accelererande prisrörelse i slutfasen av en längre negativ eller positiv trend eller ett tydligt utbrott uppåt eller nedåt från ett långvarigt intervall är effektiva katalysatorer för flockbeteende. Detta beteende har absolut inte minskat utan istället ökat högst markant på dagens globala, informationsintensiva och lättillgängliga marknader.

EURO/USD
EURO/USD

Läget på de finansiella marknaderna är just nu sådant att det skapar en betydande osäkerhet om den kommande utvecklingen och läget är svårtolkat:

 • Konjunkturen är stark, men håller den på att toppa ut och kommer börsen börja vända nedåt när siffrorna är som mest positiva?
 • Verkstadsbolagen har gått strålande samtidigt som mer defensiva aktier bildar bottenfaser och ser allt mer intressanta ut.
 • Den amerikanska långräntan har börjat trenda uppåt samtidigt som Euron förefaller samla kraft för vidare uppgång mot dollarn.
 • Den amerikanska tillväxten imponerar samtidigt landens president allt tydligare visar sin maktfullkomligt och nyckfullhet
 • S&P 500 ligger nära sina historiska toppkurser samtidigt som guldet (som går bäst när börskurserna faller) ligger i en långsiktig bottenfas och börjar se köpvärt ut.
 • Europas lokomotiv Tyskland har tappat över 10 % sedan slutet av januari medan Nasdaq har nått ”all time high”.
 • Hong Kong visar styrka medan börstrenderna i Kina och Indien visar tecken på avmattning.

  Tyskland
  Tyskland

Börsläget är sålunda uppenbart svårtolkat och vi väljer att ha en fortsatt försiktig inställning till den svenska börsen då vi befarar att en toppformation är under bildande, men denna kan ta lång tid på sig att färdigformeras.  Som tidigare tror vi inte att breda indexfonder är melodin på dagens svenska börs, men däremot finns det prisvärda enskilda bolag inte minst när utdelningssäsongen snart står inför dörren.

I nuvarande börsläge lär valet av enskilda aktier avgöra om man får en anständig avkastning på sin portfölj och vi trivs med att ha anständig likviditet och att inte vara angelägna att agera offensivt på köpsidan.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto