Home > Veckobrev v.11 ”Europa och Asien i positiv symbios…!”

Veckobrev v.11 ”Europa och Asien i positiv symbios…!”

För fjärde veckan i rad befinner sig marknaden (OMXS30) på nästan identisk nivå som vid de senaste tre publikationerna, men bakom den lugna indexutvecklingen rymmer sig avsevärd aktivitet som att börsens näst största bolag, H&M, tappat mer än 6 % på två dagar medan börsen största bolag, Nordea, befinner några få kronor från ”all time high”.

Sverige
Sverige

Nordea inleder också årets utdelningskavalkad under fredagen (bolagsstämma under torsdagen) då kupongen om 0,65 Euro avskiljs från kursen. Detta motsvarar en direktavkastning om runt 5,6 % och rent tekniskt innebär detta att aktiekursen ska falla lika mycket och index med cirka 0,6 %.

I slutet på månaden är det dags för Electrolux, SEB, Getinge, Ericsson, SKF, Handelsbanken och Swedbank att dela ut och festen avslutas som brukligt är med H&M:s utdelning närmare mitten av maj. Är det positiva tongångar på börsen tenderar marknaden att vara generös med aktiekurser som relativt snart börjar återhämta sig efter att utdelningarna avskilts.

Motsatsen gäller naturligtvis vid ett dåligt börsklimat då placerarna tenderar att sälja av aktierna efter erhållen kupong och lämna marknaden. Säsongsmässigt brukar dock perioden fram till mitten på maj vara positiv för börsen då en betydande del av utdelningarna återinvesteras.

Om vi återgår till den inledande kommentaren kan vi konstatera att börsen för fjärde gången på fyra veckor försökt passera 1600 punkter utan att lyckas. Torsdagens uppgångsförsök nådde upp till 1603, men stängningen blev på 1593 punkter.

Orsaken till att börsen har svårt att passera denna nivå är den måttliga bredden i uppgången. Verkstad fortsätter att sträva norrut med benäget bistånd av Investor, SCA, Nordea och SEB, men övriga banker och Ericsson, H&M och Telia har sett till att begränsa lyftkraften.

USA
USA

När man studerar marknaden bör man förutom att studera själva prisutvecklingen även nogsamt beakta strukturen på prisutvecklingen, dvs. kontexten som är en viktig variabel vid bedömningen av börsens beteendemönster.

Som vi noterat de tidigare tre veckorna gillar vi när börsen rör sig uppåt på ett sansat och behärskat vis. Vi trivs med positiva och lågvolatila trender då de har en benägenhet att vara uthålliga och stabila.

Den sidledes kursutvecklingen på den svenska börsen under den senaste månaden är sund och naturlig, eftersom lutningen på den underliggande positiva trenden behöver korrigeras efter den snabba uppgången från slutet på januari och en månad framåt. Vi behåller därför vår positiva syn på den svenska börsen.  Mer om detta i slutsatsen…

Från årsskiftet till årshögsta steg USA (S&P 500) med  över 7 % och den pågående konsolideringen är helt i linje med USA-börsens underliggande beteendemönster. Den höga värderingen av amerikanska aktier är dock ett ständigt återkommande orosmoment och förr eller senare blir det nödvändigt med en kännbar rekyl för att korrigera detta.

Vi tror inte att en nedgång står för dörren just nu, men bevakar USA noga då nedgångar har en obehaglig tendens att komma oväntat och snabbt.

Europa ser däremot desto bättre ut och här ser vi en riktigt bra bredd i uppgången där Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike trendar samfällt uppåt och det ser ut som att Europa kommer fortsätta att sträva vidare i positiv riktning.

Europa
Europa

Värt att notera är att Italien och Spanien är börsmässigt starkast och att lokomotivet Tyskland därmed får behövlig draghjälp och inte ensamt behöver leda de breda Europaindexen uppåt.

Även Asien ger ett klart positivt intryck och även här uppgången ovanligt samfälld där Kina äntligen fått lyftkraft samtidigt som Indien närmar sig ”all time high” och Sydostasien med Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan alla fyra rör sig tydligt norrut.

Basmetallerna har varit slagiga under årets första månader, men nu verkar aluminium, koppar och zink att stabilisera sig och bör efterhand kunna återuppta sina positiva trender.

Vi upprepar slutsatsen från föregående vecka för den svenska börsen, dvs. när de underliggande beteendemönstren på de svenska, europeiska och asiatiska börserna uppfyller våra kriterier för en sannolik positiv börsutveckling i kombination med goda konjunkturutsikter och den stundade utdelningsperiod är vi fortsatt bekväma och envisa med vår målkurs om 1650 punkter (nu 1593), vilket är knappt 4 % över dagens indexnivå (OMXS30).

Indien
Indien

 

 

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto