Home > Veckobrev v. 11 ”Janet Yellen och USA i förarsätet…!”

Veckobrev v. 11 ”Janet Yellen och USA i förarsätet…!”

Vår slutsats föregående vecka var att vi kände oss fortsatt bekväma med vår prognos om att det fanns en god sannolikhet för en våruppgång i Sverige med runt 10 % förutsatt att Mario Draghi inte gjorde marknaden alltför besviken.

Sverige
Sverige

Efter att ECB rullat ut det tunga stimulansartilleriet steg börsen med nästan 2 % för att sedan sluta dagen på närmare minus 1 % när Draghi uttryckt sig något mindre positivt på den efterföljande presskonferensen. Dagen efter hade emellertid hela världen tänkt om och marknaderna visade påfallande styrka.

Innevarande vecka inleddes svagt positivt, men därefter har Sverige glidit nedåt under modest omsättning medan USA och Tyskland däremot varit lugna och stabila. Till viss del kan detta förklaras med att börsens största företag, H&M, tappat nästan 5% efter publiceringen av sina försäljningssiffror men sannolikt spelar också den starka svenska kronan in, vilket gör det extra lockande för utländska placerare att avyttra innehav.

Vi har de sista veckorna poängterat att den svenska börsen (OMXS30) bör ha svårigheter med att passera 1380 punkter då index har vänt här fyra gånger tidigare samtidigt som denna nivå utgör bottenläget från 2015. Stängningskursen under onsdagen blev 1393 punkter så dragkampen mellan optimister och pessimister om den kommande riktningen är i högsta grad intakt och marknaden befinner sig på samma nivå som för tre veckor sedan.

Minskande volatilitet (svängningar) brukar föregå en större rörelse så ur vårt fortsatt positiva perspektiv ser vi den pågående konsolideringen som en kraftsamlingsfas i samklang med den stundande utdelningsperioden.

Om vi studerar Asien fortsätter Kina att se allt mer intressant ut. Från ett kursmässigt perspektiv har denna marknad inte sett så lovande ut sedan hösten 2014. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att denna börs står inför en uppgångsfas, men däremot har sannolikheten att Kina sett sin bottennivå ökat markant.

Tyskland
Tyskland

För att bli offensiva på köpsidan vill vi se fortsatt stabilitet och låg volatilitet och om detta scenario faller på plats kan denna marknad mycket väl bli en vinnare senare i år.

Vår syn på övriga Asien är i det närmaste oförändrad jämfört med föregående publikation. Hong Kong, Singapore, Taiwan och Sydkorea fortsätter att uppvisa positiva tendenser med Singapore och Taiwan som de två starkaste marknaderna.

Efter den snabba uppgången på närmare 10 % har Indien gjort på stället marsch och efter denna paus på runt två veckor kommer nästa rörelse uppåt allt närmare.

Vår syn på USA är att den underliggande styrkan är av en sådan karaktär att börsen efter en konsolidering borde närma sig toppnivåerna från slutet av 2015. Vi skrev föregående vecka att S&P 500 som förväntat hade rekylerat, men att nedgången var av det blygsammare slaget.

Vi noterade vidare att marknaden sökte balans, men hade besvärliga utbudsnivåer runt 2000 punkter. Därför var det nästan naturlagsbundet att USA skulle tveka vid detta läge och att det behövdes antingen fortsatt konsolidering eller någon form av positiv katalysator för att lyfta marknaden upp och förbi denna nivå.

Den amerikanska centralbankens återhållsamhet med räntehöjningar under 2016 samtidigt som Janet Yellen uttryckte en något större optimism om den ekonomiska tillväxten vid gårdagens räntemöte kan vara just den faktor som behövs för att skapa förnyad börsoptimism i USA. Utbudet på ovansidan är dock av det massiva slaget varför vi förväntar oss att S&P 500 kommer få kämpa sig uppåt mot högre höjder.

Den duvaktiga tonen från Yellen försvagade dollarn och stärkte euron, vilket gynnade råvarorna och förklarar varför guld igår steg med över 2 % i samklang med börskurserna när dessa storheter vanligtvis rör sig åt olika håll.

Kina
Kina

Euron rörde sig tydligt på uppsidan även om rörelsen inte var dramatisk och även japanska yen stärktes. Förändringen i valutarelationen lär ha en dämpande inverkan på börsutvecklingen i framförallt Japan, men att världens största ekonomi utvecklas under stabila och positiva former borde på det stora hela tippa vågskålen åt det positiva hållet.

Gällande Tyskland noterade vi föregående vecka att denna börs tillsammans med övriga Europa sannolikt bara tog en paus innan det var dags för fortsatt uppgång. Liksom Sverige försöker Tyskland och Europa passera förbi den nivå som utgör bottenläget från 2015 och självklart sker detta inte utan besvär.

Den tyska börsen har dock varit imponerande stabil. Marknaden har på ett förtroendeingivande vis vägrat att ge upp erövrat territorium och biter sig som en terrier fast precis under den viktiga nivån 10 000 punkter. Även om korrelationen inte är hundraprocentig har den svenska börsen en uppenbar benägenhet att följa Tyskland i spåren och detta beteende är en viktig orsak till vår positiva syn på den svenska börsen.

Vår målkurs för oljepriset ligger runt 45 dollar och rekylen under veckan har inte ändrat utan snarare förstärkt denna positiva syn. Uppgången från 36 till 40 dollar gick väl snabbt och en avkylning var behövlig. Nu ligger priset ånyo över 40 dollar och vi tror som tidigare att det finns utrymme för ytterligare 10 % eller mer på ovansidan.

Olja
Olja

Som vi nämner i inledningen har den svenska börsen rört sig sidledes de senaste veckorna och vår slutsats är därför identisk med den vi framfört tidigare, dvs. vi är vi fortsatt bekväma med vår prognos om att det finns en god sannolikhet för en våruppgång med runt 10 %.

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto