Home > Veckobrev v.12 ”Bara en hälsosam börsrekyl eller…..”

Veckobrev v.12 ”Bara en hälsosam börsrekyl eller…..”

För femte veckan i rad befinner sig marknaden (OMXS30) på nästan identisk nivå som vid de senaste fem publikationerna dvs. runt 1580 punkter, men som alltid döljer sig betydande individuella rörelser för enskilda aktier under ytan.

Sverige
Sverige

Föregående vecka var det HM:s nedgång som var i fokus och denna vecka är det självklart Fingerprints vinstvarning som står i rampljuset. Därtill kommer att index så sent som i onsdags var nere och nuddade 1550 punkter i samband med den svaghet som USA (S&P 500) uppvisade.

Nu börjar också utdelningssäsongen rulla igång på allvar och idag går Electrolux ex. kupong (dock bara halv utdelning i denna omgång) och i mitten på kommande vecka börjar flödet på allvar med SEB, Ericsson, SHB, SKF, Swedbank som veckan därpå följs av Volvo, SCA och Telia.

H&M:s utdelning närmare mitten av maj sätter sedan punkt för utdelningsfesten. Marknadens underliggande styrka testas under denna period då en stark börs innebär att marknaden relativt snart börjar återhämta sig efter att utdelningarna avskilts medan en svag marknad pressar ned kurserna mer än vad som är tekniskt motiverat.

Vi har varit envisa i vår positiva syn på börsen och hittills har detta betalat sig väl. Föregående vecka noterade vi att värderingen av amerikanska aktier är ett ständigt återkommande orosmoment och att det förr eller senare blir nödvändigt med en kännbar rekyl för att korrigera detta.

Vi trodde dock inte att en nedgång stod för dörren just nu och tisdagens tapp på 1,24 % var därför en tankeställare. Nedgången har dock inte accelererat utan ser för närvarande ut som en hälsosam rekyl i en positiv, men tydlig överköpt trend.

USA
USA

I Europa och Sverige spred sig snabbt en oro att en nedgångsfas kunde stå för dörren, men redan i onsdags eftermiddag klev köparna in och under torsdagen visade Europa som helhet genuin styrka med Tyskland i täten. Detta innebär att aktiekurserna ånyo närmar sig årshögsta och frågan är om den modesta rekylen bara var ett sätt för marknaden att ”luras” och skaka ut de svaga händerna för att sedan fortsätta mot högre höjder.

Om vi studerar konjunkturen kan vi se klara indikationer på ökande tillväxt i den underliggande ekonomin.  Det positiva är att styrkan syns i nästan hela den internationella ekonomin med USA i täten, följt av Europa och Kina och att även länder som Brasilien och Ryssland är på frammarsch.

Utsikterna för stigande företagsvinster är därmed på plats med bättre privatkonsumtion, stabilare arbetsmarknad, reallöneökningar och en ljusare bild för industrin. Stigande vinster är emellertid en nödvändighet för att aktiekurserna ska kunna växa in i och motivera nuvarande börsvärderingar.

Oron för det franska valet har reducerats de senaste veckorna, men denna kan naturligtvis snabbt blossa upp igen om opinionsundersökningarna börjar svänga i favör för Marie Le Pen. Ser vi på börsernas beteendemönster i Europa ser i det närmaste alla börser positiva ut.

Tyskland
Tyskland

Bredden i uppgången är riktigt bra där Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike trendar samfällt uppåt och det ser ut som att Europa fortsätter sträva vidare norrut om än i måttligt tempo. Värt att notera är att ”ledarhunden” Tyskland får behövlig draghjälp från hela flocken och inte ensamt behöver leda de breda Europaindexen uppåt.

Vi har tidigare lyft fram Portugal som en spännande krydda i en europaportfölj, då kursrörelserna på denna marknad ger ett klart intryck att Portugal efter tio års nedgång äntligen bildar en långsiktig bottenfas.

Även Asien ger ett positivt intryck och liksom i Europa är uppgången ovanligt samfälld där Kina gnager sig sakta uppåt samtidigt som trenden i Indien är stabilt uppåtriktad. Sydostasien med Hong Kong i spetsen har lyft ordentligt de senaste veckorna, varför den pågående rekylen framstår som naturliga vinsthemtagningar.

Som framgår av inledningen har den svenska börsen rört sig i huvudsak sidledes de senaste fem veckorna, vilket inte är något anmärkningsvärt utan en normal justering av lutningen på den underliggande positiva trenden.

Hong Kong
Hong Kong

Frågan är naturligtvis om Sverige (OMXS30) har kraft att lyfta upp och förbi den svårforcerade utbudsnivån vid 1600 punkter, som hittills har fungerat som en effektiv barriär mot vidare uppgång.

Utvecklingen i USA är det främsta hotet mot en positiv svensk börs medan utvecklingen i Europa och Asien däremot ger ett tydligt stöd. Rent indexmässigt bör man vara medveten om att utdelningarna rent tekniskt kommer att få en nedhållande effekt på kursutvecklingen, men förutsatt att den pågående rekylen i USA inte övergår i en nedgångfas tror vi att det under våren finns mer att hämta på den svenska börsen, varför vi ånyo upprepar tidigare målkurs om 1650 punkter (nu 1581), vilket är drygt 4 % över dagens indexnivå (OMXS30).

 

 

 

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto