Home > Veckobrev v.13 ”Ett viktigt psykologiskt läge…”

Veckobrev v.13 ”Ett viktigt psykologiskt läge…”

Den svenska börsen och även Tyskland och Europa som helhet befinner sig i ett mycket intressant, men tyvärr inte uppmuntrande psykologiskt läge. Även USA med den breda marknaden, S&P 500 och tekniktunga Nasdaq befinner sig i en utmanande psykologisk om dock annorlunda psykologisk situation.

Flockpsykolgi - Ett universellt fenomen
Flockpsykolgi – Ett universellt fenomen

Paul Sarnoff beskriver i sin bok ”Speculator – King” Jesse Livermore, som är en av de mest berömda börsspekulanterna genom tiderna. Han tillhör de färgrikaste och mest omtalade placerare som varit verksamma i USA. Livermore började sin finansiella bana redan som fjortonåring 1891 och var aktiv på marknaderna ända fram till sin tragiska död 1940.

Jesse Livermore skapade och förlorade fyra förmögenheter under sin tid och var känd under namn som ”The Boy Plunger”, ”The Cotton King”, ”The Wall Street Wonder” och ”The Great Bear” och ansågs bl.a. vara en av krafterna bakom den stora börskraschen 1929.

Livermore beskriver i sin egen bok ”How to trade in stocks” en term som han kallar ”The Pivotal Point”. Fritt översatt torde termen ”balanspunkt” var den mest korrekta. Vår användning av denna term är inte identisk med Livermores tolkning, men ”pivotal point” eller ”balanspunkt” är ett utmärkt sätt att beskriva balansen mellan köpare och säljare.

Vid en given tidpunkt tippar pendeln över till förmån för en av grupperna som därefter dominerar marknadens syn på den kommande kursutvecklingen och den svenska och tyska börsen ser ut att bilda just en sådan balanspunkt.

Den svenska börsen(OMXS30) ligger på samma nivå som i januari 2015 och drygt 12 % under ”all time high” från den 27 april samma år. Sedan december 2016 har marknaden fluktuerat i ett brett tradingintervall mellan runt 1500 till 1660 punkter och stängningskursen under gårdagen var 1512.

Det är nu fjärde gången under denna tidsperiod som börsen testar botten i detta intervall, men vi ser en avvikelse från placerarnas tidigare beteende. I augusti 2016 bara nuddade OMX vid bottennivån innan kurserna satte av uppåt igen och så var fallet även så sent som i början på februari. Nu förefaller i stället marknaden att bita sig fast vid 1500-nivån och håller sannolikt på att mejsla ut en ”balanspunkt”.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Köparna och säljarna genomför en oviss och viktig kamp. Ska de förstnämnda segra med resultat att kurserna liksom tidigare börjar stiga eller samlar säljarna enbart kraft för ett massivt anfall mot motståndarnas viktigaste, starkt befästa skans, dvs. den tydliga efterfrågenivån mellan 1490 till 1520 punkter.

Varje aktieägare är en enskild individ, men en stor majoritet av de aktieägare som antingen behållit större delen av sina innehav från tiden innan OMXS30 började pendla eller som mer nyligen placerat sina medel på börsen skulle betrakta ett nedåtriktat utbrott från intervallet som en klart negativ händelse.

Det är inte lätt att rangordna människors känslomässiga upplevelser, men ju större innehavet är (i relation till ens kapital), ju högre pris man betalat, ju längre tid man ägt aktierna och ju mer oväntat och kraftfullt ett eventuellt nedåtriktat utbrott blir desto större psykologisk påfrestning lär aktieägaren uppleva.

När man känner sig bekymrad, pressad och stressad befinner man sig i ett emotionellt tillstånd som gör en benägen att delta i ett flockbeteende, dvs. kasta ut de där eländiga aktierna som åsamkat förluster och svårbemästrade, tråkiga känslor.

Tyskland DAX30
Tyskland DAX30

De som agerat långsiktigt och verkligen beväpnat sig med det tålamod de ansåg krävdes för att invänta en börsuppgång; dessa ägare är de som utsätts för den allra största mentala påfrestningen om kursen efter åtskilliga månaders pendling till slut bryter ned och inte upp från intervallet.

Det enda tack de får för sin positiva inställning och sin uthållighet är att de dels fått genomlida en mängd negativa känslor och dels fått se sitt kapital minska i värde. De har störst anledning att tycka mest illa om en eventuell nedgång och lär därför vara benägna att snabbt trycka på säljknappen.

Om marknaden bryter nedåt och med kraft och volym faller under 1500 punkter är det utan tvivel så att säljarna får övertaget. Placerarnas tvekan om börsens framtida riktning dunstar bort om utbrottet på intervallets nedsida blir uppenbart för alla marknadens aktörer.

Vi vill betona att varken den svenska eller tyska börsen i dagsläget har verifierat att en nedåtgående fas har börjat, men den psykologiska dynamik som är under uppbyggnad är oroväckande och vi väljer att vara försiktiga, trivs med att ha god likviditet och har inte bråttom att agera på köpsidan.

The Southsee Bubble 1719 -1722
The Southsee Bubble 1719 -1722
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto