Home > Veckobrev v.13 ”Falsk säljsignal är bästa köpsignalen….!

Veckobrev v.13 ”Falsk säljsignal är bästa köpsignalen….!

För sjätte veckan i rad befinner sig marknaden (OMXS30) på en nästan identisk nivå som vid de senaste sex publikationerna dvs. runt 1580 punkter, men med hänsyn till att några storbolag nu lämnat utdelningar som tekniskt sett pressar ned kurserna är marknaden starkare än vad den vid första anblicken verkar vara.

Sverige
Sverige

Föregående vecka var vi lite bekymrade över den svaghet som den amerikanska börsen visade i samband med Trumps politiska motgångar, men vårt grundtips var att vi bara betraktade en hälsosam rekyl på marknaderna. Inom teknisk aktieanalys talar man om köp- och säljsignaler och en vanligt förekommande fråga är vilken form av köpsignal som är starkast till sin karaktär.

Svaret på detta är en ”falsk säljsignal”, då denna form av mönster skapar en tydlig nervositet som skakar ut de ”svaga händerna”.  I denna form av marknadsläge faller kurserna under en tydlig och distinkt nivå, men det förväntade säljtrycket uteblir och istället reverserar börsen uppåt eftersom det underliggande köpintresset är starkare än väntat.

Marknaden testar så att säga av nedsidan, men möts snabbt av en uppdämd efterfrågan och just denna form av beteende förändrar psykologin, visar att marknaden inte var mogen för en nedgångsfas utan istället vill röra sig fortsatt norrut. Även undertecknad som varit positiv till börsen en längre tid såg en hög sannolikhet att vi skulle få bevittna en större rekyl än den vindpust som manifesterade sig.

Psykologin på börsen är paradoxal till sin natur. Samtidigt som man i vissa marknadslägen ska vara envis som en åsna och ihärdigt ligga kvar i en positiv trend ska man i andra lägen vara påtagligt flexibel, kunna svänga runt på en femöring, konstatera att man hade fel, köpa tillbaka det man sålt till ett högre pris och vara med i leken igen.

USA
USA

Vi är nu inne i utdelningssäsongen och marknadens styrka testas under denna period då en stark börs innebär att kurserna relativt snart börjar återhämta sig efter att utdelningarna avskilts medan en svag marknad pressar ned kurserna tydligt mer än vad som är tekniskt motiverat.

Hittills har vi inte kunnat urskilja ett klart mönster beroende på att säsongen är i sin linda. Även i en positiv marknad är det emellertid vanligt att kurserna temporärt pressas ned något mer än vad själva storleken på utdelningen motiverar.

Detta mönster har en utbudsteknisk förklaring då flera institutionella aktörer, framförallt stiftelser, vill ”plocka” utdelningar eftersom dessa inkomster kan nyttjas i verksamheten medan man inte får tillgodogöra sig reavinster. Man ”jagar” därför utdelningar, vilket kan skapa ett tillfälligt säljtryck eftersom man snabbt säljer av innehavet efter utdelningen för att kunna placera om pengarna i nästa högavkastande aktie.

Detta beteende har vi kunnat bevittna i Nordea och samma mönster lär vi sannolikt få se i Handelsbanken och Swedbank medan Ericsson gav bort kupongen gratis och steg med 1,38 % trots en avskild utdelning motsvarande 1,7 %.

Efter den snabba uppgången under andra hälften av februari har överköptheten på den amerikanska börsen pyst ut och S&P 500 har på det stora hela rört sig försiktigt nedåt under ordnade former. Vi har i dagsläget svårt att se någon större potential på uppsidan, men är fullt nöjda med om USA kan röra sig sidledes eller svagt uppåt då ett sådant mönster är tillräckligt för att Europa och Asien ska kunna fortsätta att trenda uppåt.

Europa
Europa

Som vi konstaterat de senaste veckorna ser börsernas beteende i Europa genomgående positivt ut. Vi har lyft fram Portugal som en spännande krydda i en Europaportfölj, då kursrörelserna på denna marknad gett ett klart intryck att Portugal efter tio års nedgång äntligen bildar en långsiktig bottenfas. Under veckan har både Portugal och Grekland rusat uppåt och bredden i uppgången har sålunda förstärkts då Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Tyskland och Österrike fortsatt och samfällt trendar uppåt.

I Asien rör sig Kina sidledes samtidigt som trenden i Indien är fortsatt uppåtriktad. Sydostasien med Hong Kong i spetsen har lyft ordentligt de senaste veckorna och den pågående rekylen/konsolideringen framstår som sedvanliga vinsthemtagningar.

Som framgår ovan har den svenska börsen gjort på stället marsch de senaste sex veckorna, vilket inte är något anmärkningsvärt utan en justering av lutningen på den underliggande positiva trenden.  Vi var dock föregående vecka något frågande om Sverige (OMXS30) hade kraft att passera den hårt befästa utbudsnivån runt 1600 punkter.

Portugal
Portugal

Beteendemönstret med tydliga falska säljsignaler, en påtagligt positiv verkstadssektor med understöd från starka Europabörser och förnyat köpintresse för olja och basmetaller samt utdelningar som ska återinvesteras gör att vi känner oss klart bekväma med vår målkurs om 1650 punkter (nu 1583), vilket är drygt 4 % över dagens indexnivå (OMXS30) exklusive erhållna utdelningar.

 

 

 

 

 

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto