Home > Veckobrev v. 13 ”Kommer Tyskland visa vägen…!?”

Veckobrev v. 13 ”Kommer Tyskland visa vägen…!?”

Vi noterade veckan före påsk att den svenska börsen hade påbörjat utdelningsperioden och att fokus snart skulle börja riktas mot rapporterna för första kvartalet. Läget var inte helt lättanalyserat, men baserat på helhetsbilden behöll vi vår prognos om en våruppgång även om vi förväntade oss viss svaghet de närmaste handelsdagarna.

Detta var dock inget bekymmer så länge som index inte föll under 1340 punkter.  Inträffade detta kunde vi behöva omvärdera vår positiva inställning, men det var inte vårt huvudscenario.

Under Skärtorsdagen föll börsen till 1354 och under tisdagen tangerade marknaden 1340 för att under onsdagen stiga markant ända upp 1383 punkter med en viss avmattning mot slutet av handelsdagen. Vi kan därmed ytterligare en gång konstatera att den svenska börsen (OMXS30) har svårt att passera det ackumulerande utbudet just runt 1380 punkter.

Sverige
Sverige

Om vi ser på vilken nivå som mest volym har omsatts under året så återfinns denna just mellan 1378 -1392  där vinsthemtagningar från de som köpt runt årets bottenläge och förlustminimeringar från alla som sitter i förlustpositioner skapat en distinkt utbudsnivå.

Börsen ligger nu nästan på exakt samma nivå som den 18 februari och vi har envist de senaste sex veckorna hävdat att vi kan se fram emot en våruppgång. Det är uppenbart att vi varit väl tidigt ute, men trägen vinner och vi kommer i slutsatsen för sjunde gången i rad prognosticera en positiv utveckling (i ett mer kortsiktigt perspektiv).

Efter en bottenfas och ett snabbt ryck uppåt har Kina rekylerat under två veckors tid, men rekylen har varit synnerligen hovsam och modest till sin karaktär och vi ser nu den stabilitet och låga volatilitet som vi har väntat på. Detta innebär att Kina (i första hand) kan vara på väg mot de kursnivåer som rådde under slutet av 2015, vilket skulle innebära en uppgång om 12-15 %.

Japan är känsligt för en svagare dollar och visar därmed inte alls samma positiva tendens som övriga Asien. Hong Kong följer däremot Kina i spåren och Singapore, Taiwan och Sydkorea fortsätter som tidigare att uppvisa positiva tendenser.

Indien visar styrka, men kursnivån runt 25 500 lär bjuda på motstånd, vilket sannolikt innebär att det är dags för en ny paus i den hittillsvarande uppgångsfasen.

Tyskland
Tyskland

Vår huvudsakliga syn på USA har varit och är att den underliggande styrkan är av en sådan karaktär att börsen efterhand bör nå toppnivåerna från slutet av 2015.  Motståndet vid 2000 punkter har passerats med råge, men det resterande utbudet på ovansidan mellan 2060 till 2100 punkter har sitt ursprung ända från november 2014, vilket medför att det är av mer kompakt karaktär.

Den rekyl som vi förväntade oss föregående vecka inträffade, men efter Janet Yellens mjuka syn på framtida räntehöjningar fick S&P 500 ny energi och under onsdagen nådde USA så högt som 2072 för att sluta på 2063. Vi ser ingen anledning att revidera vår positiva syn, men räknar med att marknaden får kämpa sig uppåt med två steg framåt och ett bakåt.

Nivå runt 10 000 punkter i Tyskland är vad 1380 punkter är för Sverige. Den tyska börsen har varit utomordentligt stabil och har under de senaste veckorna i det närmaste spikat fast sig runt denna pyskologiskt viktiga nivå. Volatiliten har därmed minskat påtagligt och beteendemönstret innebär en hög sannolikhet att Tyskland kraftsamlar för en signifikant rörelse på uppsidan.

Vår målkurs för oljepriset ligger runt 45 dollar, men dit har priset inte orkat utan 42,5 dollar utgör än så läge årets toppnivå. Den positiva tendensen har försvagats, men är fortfarande intakt och om oljan lyckas hålla sig kvar ovanför 38 dollar tror vi på ett nytt försök att vår målkurs.

USA
USA

Guld fortsätter att uppvisa ett vingligt beteende och i korrelation med vår positiva börssyn ser vi utrymme för en nedgång.  Den långsiktigt positiva bilden är dock intakt och faller priset ned mot 1180 -1160 dollar kan det finnas skäl att gå på köpsidan.

Basmetallerna har visat viss svaghet de senaste dagarna, men blir inte nedgången värre än så här tror vi snarast att vi är i början av uppgången.

Sammanfattningsvis visar Asien fortsatt framfötterna medan USA, Europa och Sverige har svårigheter att passera förbi nuvarande kursnivåer. Vi betraktar dock inte detta som negativt utan ser istället detta beteende med ökad balans och minskade svängningar som en uppladdningsfas inför en förväntad uppgång framförallt i Europa (Tyskland) och Sverige.

Vi säger emellertid inte att faran är över utan tror att vi står inför en uppgång av mer kortvarig karaktär upp mot 1460 punkter (OMXS30 nu 1377) och att den långsiktiga vändningen uppåt på börsen först inträffar under andra halvåret.

Kina
Kina

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto