Home > Veckobrev v. 13 ” Sannolikt tillfällig svaghet på börserna…”

Veckobrev v. 13 ” Sannolikt tillfällig svaghet på börserna…”

Som alltid finns det ett flertal intressanta tendenser att studera på världsmarknaderna och som alltid är de till viss del av motstridig karaktär, vilket som alltid gör det till en intressant utmaning att försöka få grepp om den globala finansiella bilden…..

Sverige
Sverige

Tyskland och övriga Europa trendar fortfarande tydligt uppåt även om det har smugit sig in vissa trötthetstecken. Bilden är inte entydig i USA, men det ser ut som om den breda marknaden, dvs. S&P 500, trots allt håller på kraftsamla för att försöka nå nya höjder.

Den amerikanska obligationsräntan har fallit tillbaka markant, euron visar viss styrka mot dollarn, de flesta basmetaller har tvärvänt uppåt.  Guldet spjärnar emot ovanligt bra vid sina bottennivåer och oljan är samtidigt lite starkare än förväntat. Nästan hela Asien förutom Indien visar framfötterna och Ryssland trevar sig uppåt…..

Låt oss se om vi kan bringa lite klarhet i situationen…..?

Efter en sidledes börsvandring om tre månader och en anpassning till en mer rimlig trendlutning föreföll Kina alltmer moget för en ny uppgångsfas. Denna kom något snabbare än förväntat, vilket innebär att marknaden stigit med över 10 % på bara drygt två veckor och vi tror att det efterhand finns mer på uppsidan.

Indien som hade en formidabel utveckling 2014 med en hög värdering som följd är nu en av Asiens tråkigaste börser, men det ser mest ut som Indien har börjat pendla sidledes och inte är på väg nedåt. Vi trodde att Japan var på väg att passera toppnivån från 2007, men att Japan skulle lyckas med detta på egen hand utan bistånd från en försvagad valuta är både förvånande och imponerade och indikerar att det äntligen har börjat spira inhemsk framtidstro.

USA
USA

Singapore, Sydkorea och Taiwan ser alla positiva ut och till och med den notoriskt svårprognosticerade börsen i Hong Kong indikerar potential på uppsidan.

Vi noterade tidigare att Ryssland, med ett kursmönster som visade hög sannolikhet för ett positivt trendbrott, fått sig en rejäl knäck men att de grundläggande förutsättningarna var intakta. Vi tog dock ett par steg tillbaka och lät bilden klarna och nu trevar sig marknaden försiktigt uppåt igen.

Korrelationen med oljepriset är frapperande och även om oljan i huvudsak rör sig sidledes finns det trots allt en positiv tendens i prisutvecklingen. Vår tidigare prognos var att oljepriset riskerade att hamna i en utdragen bottenfas mellan 50 – 60 dollar.

Nedgången fångades dock upp strax ovanför 52 dollar och oljan har därefter stigit till över 56 dollar. Vi är fortfarande avvaktande, men får vi se ytterligare styrka med en tydlig passage av 58 dollar kommer vi bli benägna att inta en mer positiv ståndpunkt.

Valutarelationen EUR/USD var på väg ned mot paritet om 1 dollar mot 1 euro men så ”illa” blev det inte utan vid 1,05 klev köparna in och euron har nu stärkts till nästan 1,10. Om detta bara är en tillfällig uppstuds i trenden eller om rörelsen möjligtvis kan indikera att euron har slutat falla är för tidigt att säga och i denna typ av svåranalyserade lägen låter vi bilden klarna och mejslas ut innan vi uttrycker en distinkt åsikt.

Den svenska kronan har naturligtvis påverkats av dollarns svaghet mot euron och priset för en dollar har fallit från 8,80 till 8,47. Vi intar liksom ovan beredskapsläge och låter bilden utkristalliseras, men är väl medvetna om att starka trender oftast är mer envisa och långvariga än vad man tror är möjligt.

Tyskland
Tyskland

När vi var på väg att ge upp hoppet om att kopparpriset skulle lyfta skapade dollarförvagningen en skarp uppgång inte bara i koppar utan även i andra metaller som bly och zink. Den långvariga negativa trenden i koppar utmanas därmed på allvar och om det visar sig att uppgången inte bara är en dagsslända som tynar bort utan att styrkan är genuin så finns det skäl att bli positiv på allvar, men vi tycker att det är för tidigt att inta denna hållning efter bara några få bra uppgångsdagar.

Guld har som väntat piggnat till men risken att det långvariga intervall – som varit i kraft sedan juli 2013 – är en gigantisk distributionsfas inför en kommande nedgångsfas är på intet sätt försumbar och därför betraktar vi den gula metallen med fortsatt skepsis.

Vi befinner oss i ett läge med positiva börser i Europa, men med vissa trötthetstendenser. USA ser ut att kraftsamla i ett försök att nå årshögsta, men onsdagens stängning på dagslägsta indikerar fortsatt väntan innan detta sker. Asien med Kina i spetsen framstår emellertid som lovande och en viss dollarsvaghet med fallande amerikanska långräntor och stigande råvarupriser ser vi som positivt.

Därtill närmar sig rapporterna för första kvartalet, vilket kommer visa om framförallt Europa har fått draghjälp av en positivare konjunktur eller om vi ånyo får skjuta denna förhoppning på framtiden.

För något mer än två veckor sedan såg vi det som sannolikt att den svenska börsen kunde rekylera 2-4%, men den tvärvändning uppåt på börsen som skedde bara någon dag senare under mycket bra volym i samklang med en klassisk omslagsformation och europeiska börser som passerade årshögsta medförde att vi ändrade fot och prognosticerade en uppgång till 1720 punkter. OMXS30 orkade upp till 1719,4 och har sedan tappat runt 2%.

USD/SEK
USD/SEK

Med hänsyn till det artificiella kurstryck som sker i samband med att utdelningarna knoppas av och den svaghet som vi för närvarande bevittnar i USA och Europa framstår det som sannolikt att den svenska börsen kan pressas lite vidare nedåt. Vi tror dock att nedgången kan bli klart måttlig, dvs. ett par procent – förutsatt att svagheten i USA och Tyskland är tillfällig – och att vi sedan har möjlighet att få se nya årshögsta under april månad.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto