Home > Veckobrev v.14 ”Ännu en test av nedsidan …!

Veckobrev v.14 ”Ännu en test av nedsidan …!

Denna fredag befinner sig marknaden (OMXS30) något under nivån 1580 punkter som varit en envis följetong i de senaste sex publikationerna. Med hänsyn till att flera storbolag nu lämnat utdelningar, vilka tekniskt sett pressar ned kurserna, innebär torsdagens stängningskurs på 1564 punkter en starkare marknad än vad den första anblicken ger intrycket av.

Sverige
Sverige

Börsen har dock inte haft kraft att lyfta uppåt utan index har på det stora hela rört sig sidledes under snart två månaders tid. Börsutvecklingen i Sverige styrs till betydande del av ett antal storbolag och när dessa bolag och branscher drar åt olika håll uteblir den nödvändiga bredden och kraften som behövs för att lyfta börsen uppåt.

Det svenska storbolagsindexet, OMXS30, består av följande huvudkomponenter.  Verkstadssektorn utgör något över 35 % av index med Atlas Copco som ensamt står för mer än 9 % av hela OMXS30. Volvo kommer som klar tvåa, men utgör inte mer än drygt 5 %.

Banksektorn är den näst största branschen med en andel om knappt 28 %. Nordea är börsens största bolag med en vikt på över 10 % medan de övriga tre storbankerna alla ligger runt 5-6 %. Ericsson, Investor, SCA, Telia ligger mellan 4-5 % och H&M som tidigare intog en ohotad förstaplats som börsens i särklass största bolag har glidit ned till en tredjeplats efter Nordea och Atlas med drygt 8% av index.

Verkstadssektorn plus Investor och SCA har dragit marknaden uppåt på börsen medan bank, H&M och Telia har varit motvalls och bromsat rörelsen norrut. Summa summarum har drygt 40 % av tungviktarna dragit sig uppåt medan knappt 40 % dragit sig nedåt, vilket just skapat de två senaste månadernas tråkiga börs. Vi tror att dock på en något mer positiv trend innan sommaren och återkommer till detta i slutsatsen.

USA
USA

Man ska dock vara medveten om de makroekonomiska utmaningar som väntar börsen. Brexit har påbörjats med försonliga förtecken, men vi räknar med att politikerna i Bryssel framöver vill statuera att avskräckande exempel. Det blir med stor sannolikhet en ”hard brexit”, där Bryssel kommer att låta politisk prestige gå före ekonomisk pragmatism. Detta är ett scenario som är negativt för såväl Storbritannien, EU-zonen och potentiellt också världens aktiemarknader.

Annars är det valet i Frankrike som bekymrar, även om det mesta talar för att Le Pen inte lyckas nå hela vägen. Trump har stött på patrull avseende sin läkemedelsreform och marknaden oroas nu över att de planerade skattereformerna också kan bli försenade.

Därtill är det i höst dags för Tyskland att gå till valurnorna med migrationsfrågan och EU:s hantering av densamma i fokus. Även i år står vi sålunda inför en makroekonomisk labyrint som kan bli utmanande för börsåret 2017. Ovanstående exposé innebär inte att vi har svängt från optimister till pessimister, men det är självklart viktigt att vara medveten om de prövningar som väntar framöver.

Europa/Tyskland
Europa/Tyskland

Överköptheten på den amerikanska börsen har börjat pysa ut och S&P 500 har på det stora hela rört sig nedåt under ordnade former. Som tidigare har vi i dagsläget svårt att se någon större potential på uppsidan, men vi är fullt nöjda med om USA kan röra sig sidledes eller svagt uppåt då ett sådant mönster är tillräckligt för att Europa och Asien ska kunna fortsätta att trenda norrut.

Börserna i Europa har också haft ett inslag av överköpthet, men detta har börjat ebba ut och en genomgång av samtliga europeiska marknader visar en fortsatt positiv bild. De breda europaindexen trendar tydlig uppåt med Frankrike och Spanien i spetsen medan Storbritannien agerar bromskloss. Bland de mindre börserna är det främst Grekland, Portugal och Österrike som visar framfötterna.

I Asien visar Kina en alltmer positiv tendens och även om takten är långsam är riktningen uppåt tydlig. Indien har som väntat haft problem med att passera den gamla toppnivån från 2015, men nu är detta hinder avklarat och den indiska börsen uppvisar en stabil och positiv trend. Rekylfasen i Sydostasien är fortfarande inte avklarad, men den pågående svagheten/konsolideringen framstår som sedvanliga vinsthemtagning.

På råvausidan har oljan kommit tillbaka med besked. Vi väntade oss inte fortsatt nedgång, men inte heller att priset skulle stiga med 10 % på två veckor. Prisnivån runt 55 dollar kommer dock att vara tuff att passera då oljan pendlade runt detta pris i några månader innan det hastigt föll från 55 till 50 dollar.

Den framtida riktningen på priset beror på om vi bara ser en tillfällig uppstuds eller om det verkligen finns en underliggande styrka i uppgången. Vi låter därför bilden utkristalliseras och klarna innan vi lämnar en prognos för den kommande utvecklingen.

Olja
Olja

Under gårdagen testade den svenska börsen ännu en gång av nedsidan, men möttes även vid detta tillfälle av ett uppdämt köptryck och denna form av beteende visar att marknaden inte var mogen för en nedgångsfas utan istället vill röra sig fortsatt uppåt.

Nattens amerikanska missilattack kan mycket väl få den svenska börsen att öppna på minus, men beteendemönstret med tydliga falska säljsignaler, en positiv verkstadssektor, banker som fallit väl mycket och understöd från starka Europabörser samt förnyat köpintresse för olja och basmetaller i kombination med utdelningar som ska återinvesteras gör att vi är fortsatt bekväma med vår målkurs om 1650 punkter (nu 1564), vilket är drygt 5 % över dagens indexnivå (OMXS30) exklusive erhållna utdelningar.

 

 

 

 

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto