Home > Veckobrev v.14 ”Punkterad eufori på börserna i USA…”

Veckobrev v.14 ”Punkterad eufori på börserna i USA…”

Vi noterade föregående vecka att den svenska börsen och även Tyskland och Europa som helhet befann sig i ett mycket intressant, men tyvärr inte uppmuntrande psykologiskt läge. Även USA med den breda marknaden, S&P 500 och tekniktunga Nasdaq befann sig i en utmanande psykologisk om dock annorlunda psykologisk situation.

Det såg ut som om läget förbättrades under Skärtorsdagen då USA, Europa och Sverige samfällt studsade uppåt. Glädjen varade dock inte länge då USA redan i måndags (efter ökad risk för handelskrig) fick vidkännas ett rejält tapp på över 2 %, vilket fick till följd att den svenska börsen (OMXS30) föll med 1,73 % under tisdagen.

Vi förklarade föregående vecka den psykologiska dynamik och flockspykologi som har en tydlig tendens att utvecklas när börskurserna pendlar i tradingintervall under en längre tid.

Den svenska börsen(OMXS30) ligger på samma nivå som i januari 2015 och drygt 12 % under ”all time high” från den 27 april samma år. Sedan december 2016 har marknaden fluktuerat i ett brett tradingintervall mellan runt 1500 till 1660 punkter och stängningskursen under gårdagen var 1508.

Det är nu fjärde gången under denna tidsperiod som börsen testar botten i detta intervall och marknaden verkar bita sig fast vid 1500-nivån och håller sannolikt på att mejsla ut en ”balanspunkt”. Om marknaden bryter nedåt och med kraft och volym faller under 1500 punkter är det utan tvivel så att säljarna får övertaget.

Den svenska börsen lever dock i symbios med framförallt börsutvecklingen i Tyskland och USA och kommer röra sig mer eller mindre korrelerat med dessa marknader. Börsläget i Tyskland och för del på flertalet europeiska börser har ett likartat om dock inte identiskt läge som det svenska.

Tradingintervallet har varat kortare tid och är inte lika tydligt som på hemmaplan. Situationen är emellertid otvivelaktigt psykologiskt utmanande med stor risk att investerarkollektivet samfällt kommer vilja komma ut genom samma dörr vid samma tidpunkt och sker detta kan nedgångsfasen bli kännbar.

Tyskland DAX30
Tyskland DAX30

I USA ser psykologin delvis annorlunda, men knappast bättre ut. Om vi studerar hur långavariga uppgångar på de finansiella marknaderna under de senaste 400 år ofta avslutas framträder ett tydligt mönster.  Vi utgår från Tulipanmanin som kulminerade i Amsterdam 1636 och det pärlband av bubblor och manier vi därefter har kunnat beskåda i allt från fastigheter till järnvägsobligationer.

Långvariga positiva trender tenderar att avslutas med att placerare i eufori driver upp kurserna mot molnen i expressfart där uppgången efterhand allt mer börjar likna ett vertikalt streck rakt upp i luften. Det är påtagligt svårt att definiera hur en uppgång ska gestalta sig för att den ska kategoriseras som euforisk, men både S&P 500 och Nasdaq har tveklöst ett avvikande beteende mot den tidigavarande mer sansade uppgången och betraktar vi de senaste tio årens kursutveckling framträder de euforiska tendenserna påtagligt.

USA S&P 500
USA S&P 500

Detta beteende syns än tydligare om vi studerar alfahannen i flocken och naturligvis menar vi Amazon, som sedan början av 2015 rusat med över 400 % och som bara sedan september 2017 trotsat tyngdlagen med en uppgång på runt 65 % till toppnivån på över 1600 dollar.

Amazon
Amazon

Det snabba kursfall som inträffade på de amerikanska börserna i början av februari återhämtades snabbt, men nu – två månader senare – utmanas för andra gången bottennivån från februari och både S&P 500 och Nasdaq uppvisar punkterad eufori i kombination med bildandet av tradingintervall, vilket är inte en gynnsam jordmån för börsuppgång.

För att kurserna i USA, Europa och Sverige ska börja röra sig entydigt nedåt behövs sannolikt en extern katalysator, dvs. en utlösande faktor som överraskar placerarna negativt. Denna kan vara i form en ”svart svan”, som innebär en händelse av markant oväntad och negativ karaktär, men tydligt försämrade konjunkturutsikter, rapportperioder med sämre utfall än väntat eller ett upptrappat handelskrig skulle sannolikt räcka för att få flocken att röra sig på nedsidan.

Vi vet inte om börserna verkligen kommer utvecklas negativt och kan inte sätta en siffra på sannolikheten för ett flockbeteende på nedsidan eller hur stor eller långvarig en nedgång kan bli.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Vi betonar att varken USA, Tyskland eller Sverige har verifierat att en nedåtgående fas har börjat, men den psykologiska dynamik som är under uppbyggnad är oroväckande och vi väljer som tidigare att vara försiktiga, trivs med att ha god likviditet och har inte bråttom att agera på köpsidan.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto