Home > Veckobrev v.15 ” Slagigt, volatilt och svårprognosticerat…”

Veckobrev v.15 ” Slagigt, volatilt och svårprognosticerat…”

Föregående vecka noterade att vi inte visste om börserna verkligen skulle utvecklas negativt och att vi inte kunde sätta en siffra på sannolikheten för ett flockbeteende på nedsidan eller hur stor eller långvarig en nedgång kunde bli.

Vi betonade att varken USA, Tyskland eller Sverige hade verifierat att en nedåtgående fas hade börjat, men att den psykologiska dynamik som är under uppbyggnad är oroväckande.

USA S&P 500
USA S&P 500

Marknaden kommer inom kort få skaka hand med verkligheten då rapportperioden för första kvartalet smygstartar denna vecka med bl.a. Dustin, Gunnebo och Öresund. Kommande vecka ökar takten med Castellum, Avanza, ABB, Billerud, Ericsson, Investor, SSAB och Telia. Kulmen sker dock under den 24 och 25 april med en nästan oöverblickbar mängd av rapporter som översvämmar marknaden.

Det är alltid lockande att försöka förutspå hur de enskilda bolagen ska reagera när rapporterna släpps, men vis av erfarenheten och luttrad av tidigare försök vet vi att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning.

Det är inte bara så att de allra största och mest välanalyserade bolagen kan reagera med momentana rörelser på mellan plus/minus 10 % när siffrorna publiceras. Svängningarna kan även bli betydande under dagen när mer information släpps i samband med presskonferenserna och när analytikerna därefter kanske reviderar sina initiala bedömningar.

Börsen har varit slagig, volatil och svårprognosticerad under en längre period och den kommande rapportperioden gör självklart analysen inte lättare. I samband med rapporterna sätts de facto all form av analys, oavsett fundamental eller teknisk, tillfälligt ur spel tills marknaden har hittat ett skäligt jämnviktspris och med köpare och säljare i fungerande balans.

Den svenska börsen och även Tyskland och Europa som helhet befinner sig fortsatt i ett intressant, men tyvärr inte uppmuntrande psykologiskt läge. Även USA med den breda marknaden, S&P 500 och tekniktunga Nasdaq befinner sig i en utmanande psykologisk situation.

Tyskland DAX30
Tyskland DAX30

Vi kan dock konstatera att ovanstående börser har spjärnat emot bättre på nedsidan än vad vi förutsåg och att köparna är mer ihärdiga än förväntat. Resonemanget om oroväckande psykologi och att vi mycket väl kan bevittna bildandet av toppformationer är dock intakt.

Sannolikt får vi vänta ett par veckor tills krutröken lagt sig efter rapportsäsongen för att bilden ska ha utkristalliserats och klarnat på allvar. Först därefter tror vi det är möjligt att kunna prognosticera och våga ha en konkret åsikt om riktningen för den framtida börsutvecklingen

Om vi tittar utanför Europa och USA så har Ryssland åkt på en stjärnsmäll trots kraftigt stigande oljepris då de nya och skarpa sanktionerna från USA fick placerarna att agera panikartat. I Asien har Japan återhämtat sig efter nedgången i början av februari, men ger fortfarande ett skakigt intryck. Samma analys gäller för Kina medan Indien och Sydkorea ger mer stabila om dock inte överdrivet positiva intryck.

Hong Kong är den av dessa asiatiska börser som har mest positiv tendens, men detta innebär inte att bilden indikerar att en ny uppgångsfas skulle vara förestående utan att Hong Kong relativt sett ovanstående asiatiska marknader ser bäst ut.

Om vi befarar att flera börser kan vara i färd med att bilda toppformationer så kan vi se det direkt motsatta beteendet avseende guld. Guldpriset har varit utomordentligt tråkigt i mer än fem år, men vi håller det inte för osannolikt att guldpriset kraftsamlar för en betydande rörelse på uppsidan, som kan bli verklighet om börserna börjar svikta på allvar.

Guld
Guld

I slutet av januari tappade oljepriset tydligt tappat farten och den tidigare så stabila och positiva trenden ändrade karaktär och påbörjade en rekyl som övergick till en sidledes rörelse.  I samband med gårdagens kraftiga uppgång testade oljan toppen från januari på 71 dollar och även om oljan kortsiktigt förefaller överköpt så indikerar rörelsen från 2016 och framåt att oljepriset mycket väl kan stiga upp mot 80 dollar.

Den svenska börsen är något mer positiv än vi förväntat oss, men bilden har inte på något avgörande sätt ändrats sedan föregående vecka. Det krävs inte mycket till nedgång för att utseendet tydligt ska försämras igen medan det fordras påtagligt offensiva köpare för att kunna assimilera det markanta latenta säljtryck som finns på något högre kursnivåer. Vi därför fortsatt försiktiga och trivs med att ha god likviditet.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

[adrotate banner=”70″]

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto