Home > Veckobrev v.16 ” Dags för rejäla svängningar på börsen…”

Veckobrev v.16 ” Dags för rejäla svängningar på börsen…”

Det vi kan vara fullkomligt försäkrade om denna och kommande vecka är att börsen inte kommer att vara tråkig. Fastän undertecknad varit med om en bra bit över 100 rapportperioder blir man ändå varje gång förvånad hur mycket och hur snabbt börsens största och mest välanalyserade bolag kan svänga när ny och framförallt oväntad information kommer på bordet.

Det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten när rapporterna publiceras och hur lockande det än är att försöka förutspå hur de enskilda bolagen ska reagera när siffrorna släpps är vår tydliga erfarenhet att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning, varför vi medfarna av tidigare försöker undviker att delta i denna gissningslek.

Detta innebär inte att det inte kan finnas goda förtjänstmöjligheter de kommande 10 dagarna. Det brukar alltid bli svårförståliga och överdrivet negativa kursreaktioner i vissa bolag och om nedgången blir brutal men samtidigt kortvarig kan det uppstå mycket intressanta möjligheter att köpa kvalitetsaktier till reapris.

Att bara köpa en aktie för att den faller kraftigt är dock inte alls det vi förfäktar utan man måste både fundamentalt och kursmässigt tydligt kunna urskilja att det rör sig om en sannolik överreaktion. Är du tveksam om du ska agera så brukar ett gott råd vara att avstå och följa det klassiska rådet ”When in doubt stay out”.

Når vi studerar ett stort antal börser alltifrån USA, till Europa och Asien så framträder en gemensam bild och detta är en bild av tveksamhet och volatilitet som gör det ovanligt svårt att dra slutsatser. Den pågående globala rapportperioden är självklart ett skäl till detta, men det finns flera andra faktorer som spretar åt olika håll.

Ur ett tekniskt och psykologiskt perspektiv så ser potentialen för guldpriset kontinuerligt allt bättre ut. För femte gången på tre månader så testar guld den hårt befästa utbudsnivån runt 1350 dollar och vid varje rekyl har nu köparna börjat kliva in på högre nivåer.

Guldpriset ser ut som ett skolboksexempel på en ackumulerande bottenfas och har varit utomordentligt tråkigt i mer än fem år. Som har framfört tidigare håller vi det inte för osannolikt att guldpriset kraftsamlar för en betydande rörelse på uppsidan, men för att detta ska ske krävs en utlösande och extern faktor som t.ex. att börserna börjar svikta på allvar.

Oljan har däremot fått upp farten ordentligt och även om priset tvekar aningen runt nuvarande nivå vid 72 dollar så indikerar beteendet att oljepriset mycket väl kan stiga upp mot 80 dollar.

Olja
Olja

Kortsiktigt är detta vara börspositivt då oljebolagen är bland världens största bolag och vars stigande kurser drar index uppåt. Blir det en explosionsartad uppgång till 80 dollar och däröver med kraftigt stigande bensinpriser som följd är det emellertid inte alls lika säkert att börsreaktion blir glädjerik då denna inflationsimpuls kan få obligationsräntorna i USA att ta ett nytt steg uppåt.

Studerar vi den amerikanska tioåriga räntan så indikerar beteendemönstret de facto att en test av årshögsta på 2,95 % från slutet av februari inte bara ser möjligt utan klart sannolikt ut. Nås denna nivå ligger sedan 3 % inom räckhåll och detta skulle definitivt inte uppskattas av investerarkollektivet.

USA rta 10 år
USA rta 10 år

Även om det kan förefalla lite märkligt så är samvariationen mellan stigande amerikanska obligationsräntor och en stark euro tydlig och efter den markanta euroförstärkingen i januari ser därmed också euron ut att samla kraft för en uppgång mot dollarn och detta är inte heller något som börserna skulle gilla.

Euro/USD
Euro/USD

Dagens raketfärd för basmetallerna fick både de svenska och globala råvarubolagen att rusa. Kraftigt stigande metallpriser som inte beror på konjunkturella effekter och ökad efterfrågan utan på politiska sanktioner och följande utbudschock leder efterhand till ökande kostnader för industrin utan att vinsterna stiger i motsvarande grad, vilket gör att det kan komma surt efter.

Vi kan dock konstatera att börserna i framförallt USA och Europa inklusive Sverige har varit mer positiva än förväntat. Fortfarande är dock vårt resonemang om oroväckande börspsykologi och att vi mycket väl kan bevittna bildandet av toppformationer helt intakt.

Sannolikt får vi vänta till slutet på kommande vecka tills dammet lagt sig efter rapportsäsongen för att bilden ska ha klarnat på allvar. Först därefter tror vi det är möjligt att kunna prognosticera och våga ha en konkret åsikt om riktningen för den framtida börsutvecklingen.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto