Home > Veckobrev v.16 ”Marknaden skakar hand med verkligheten…!

Veckobrev v.16 ”Marknaden skakar hand med verkligheten…!

I går lämnade ABB delårsrapport för Q1 och resultat och orderingång överträffade förväntningarna tillräckligt mycket för att höja kursen med knappt 2 %.

Sverige
Sverige

På fredagsmorgonen har SSAB publicerat sina siffror som var markant bättre än väntat, men den riktiga flodvågen av rapporter tar sin början först på måndag och sedan översköljs marknaden av siffror under denna vecka. Rapportperioden för Q1 är ovanligt koncentrerad, då påsken kom i vägen och bolagen har nu bråttom att presentera resultaten innan april månad är till ända.

Det bör noteras att all form av analys oavsett fundamental eller teknisk tillfälligt sätts ur spel när ny och oväntad information kommer på bordet och även de största och allra mest genomanalyserade bolagen kan snabbt röra sig ett antal procent upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Vi brukar företrädesvis vilja att marknaden går in i rapportperioden med svaga kurser i bagaget, då det då blir lättare för bolagen att överträffa nedskruvade förväntningar. Ett sådant resonemang är dock något förenklat då vi vid tidigare rapportperioder nödgats notera att verkligheten visat sig ännu bistrare än vad börskurserna utvisat.

Denna gång har framförallt verkstads- och råvarubolagen rejäla uppgångar i ryggen med värderingar som i vissa fall kan betraktas som utmanande. Detta innebär att framtidsutsikterna kommer skärskådas och marknaden kommer vilja höra tydliga uttalanden om positiva konjunkturutsikter för att driva kurserna högre.

USA
USA

Vi tror att så kan bli fallet, men det är dumdristigt att vara karsk innan marknaden har visat korten. Avseende börsen som helhet behåller vi dock vår positiva syn baserat på lovande beteendemönster både nationellt och internationellt.

Denna fredag befinner sig den svenska marknaden (OMXS30) ännu en gång runt nivån 1580 punkter som varit en envis följetong i de senaste nionde publikationerna. Med hänsyn till att flera storbolag lämnat utdelningar, vilka tekniskt sett pressar ned kurserna, innebär torsdagens stängningskurs på 1568 punkter dock en starkare marknad än vad den vid första anblicken ger intrycket av.

Börsen har sålunda inte haft kraft att lyfta uppåt utan index har på det stora hela rört sig sidledes under mer än två månaders tid. Detta är dock inget anmärkningsvärt beteende utan både börser och enskilda aktier tenderar att tillbringa sin mesta tid i sidledes rörelser avbrutna av upp- eller nedgångsfaser av kortare karaktär.

Läget på den svenska börsen är mycket intressant och spännande. Längre och lågvolatila tidsperioder ökar sannolikheten att vi inom kort kan få bevittna en kraftigare indexrörelse.Det behövs dock någon form av extern katalysator för att åstadkomma detta och första delen av det franska valet nu på söndag och crescendot av rapporter kommande vecka är just sådana företeelser som kan få börsen att vakna ur sin slummer. Gårdagen franska opinionsundersökning som visade att mittenkandidaten Emmanuel Macron stärkt sin ställning inför valet lyfte t.ex. Parisbörsen med 1,48 procent.

Europa
Europa

Den amerikanska börsen har från den första mars till den 13 april rört sig nedåt på ett behärskat och måttfullt sätt. Av värderingsmässiga skäl har vi haft svårt att se någon större potential på uppsidan och varit klart nöjda om USA rörde sig sidledes med svag lutning uppåt eller nedåt då ett sådant beteende är tillräckligt för att Europa och Asien ska kunna utvecklas positivt.

S&P 500 har emellertid de allra senaste dagarna varit starkare än förväntat, vilket till stor del har sin förklaring i att 75% av de hittills rapporterande bolagen överträffat resultatförväntningarna. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser, men beteendemönstret ger stöd åt vår fortsatt positiva syn på den svenska börsen.

Även i Europa har många börser haft ett behov av en mildare pyspunka och en anpassning av indexnivåerna till en mer stabil lutning på trenderna. De mindre börserna som Grekland, Polen, Portugal och Österrike fortsätter att ligga i täten, men även för de breda Europaindexen ser bilden positiv ut förutsatt att det inte blir en negativ skräll i Frankrike på söndag.

I Asien har Kina ännu gång hoppat till på nedsidan, men den positiva grundtrenden är intakt och Indien liksom som Hong Kong och övriga Sydostasien ser ut att befinna sig i slutfasen av en hälsosam rekyl.

Sydostasien
Sydostasien

Det är närmast tjänstefel att peka med hela handen ett par dagar innan rapportsäsongen och ett ovanligt viktigt val.  Vi ser dock tydligt högre sannolikhet för en uppgångsfas än dess motsats.

Beteendemönstret med falska säljsignaler på den svenska börsen fortsätter. Verkstadssektorn trendar envist uppåt samtidigt som de indextunga bankerna indikerar bottenkänning med understöd från positiva/stabila utländska börser och därtill kommer utdelningar som ska återinvesteras. Denna sammanlagda bild gör att vi envisas med vår målkurs om 1650 punkter (nu 1568), vilket är drygt 5 % över dagens indexnivå (OMXS30) exklusive erhållna utdelningar.

 

 

 

 

 

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto