Home > Veckobrev v. 17 ” Fjärde gången gillt för börsen… !?

Veckobrev v. 17 ” Fjärde gången gillt för börsen… !?

Sverige
Sverige

Den psykologiska situationen på börsen är ovanligt intressant för närvarande. När börsen uppvisade sin bästa januari- och februariuppgång sedan 1994 var det många placerare som intuitivt upplevde att denna uppgångstakt var ohållbar och att det var bäst att snabbt ta hem vinsten.

Detta sätt att resonera och agera kan vara alldeles utmärkt förutsatt att det grundas på rationellt tänkande och inte är emotionellt baserat. Vi förfäktade själva tydligt uppfattningen att trendens lutning var ohållbar då det inte bar sannolikhetens prägel att börsen skulle kunna öka med över 100 % under 2015.

Som placerare måste man dock vara medveten om sin inneboende psykologi och ett beteende som i det närmaste är integrerat med vårt dna är att det är behagligt, lustfyllt, härligt och smått euforiskt att hem en säker och rejäl vinst.

Just vetskapen om att man kan realisera en helt säker vinst, medan framtiden alltid är oviss gör att många aktörer har så väldigt svårt att följa den mest klassiska regeln av dem alla dvs.  ”låt dina vinster växer, men kapa dina förluster snabbt”.

USA
USA

Vi människor har därför en påtagligt hög benägenhet att realisera vinsterna (i tydligt positiva trender) för snabbt, men kan besitta ett sagolikt eller närmast änglalikt tålamod med våra förlustaffärer.

Att realisera en helt säker förlust är nämligen ett agerande som många investerare upplever som ångestfyllt och nästan motbjudande och i dessa situationer lutar vi oss gärna mot de förhoppningar som framtiden kan bära i sitt sköte hur osannolika de än kan tänkas vara.

Det har gjorts ett flertal vetenskapliga undersökningar av detta beteende och slutsatsen är att människor tycker det är runt 2,5 gånger mer obehagligt att realisera en förlust än vad det är njutbart att realisera en vinst. Det är denna benägenhet som gör att vi människor gärna är kortsiktiga när det gäller vinstaffärer och långsiktiga när det gäller förlustaffärer.

Det som gör den mentala utmaningen så krävande när det gäller börsaffärer är att det som känns rätt för det mesta är fel att göra och att det mest lönsamma beteendet är kontraintuitivt och därmed svårt men på intet sätt omöjligt att bemästra.

Låt oss nu koppla ovanstående beteende till nuvarande börsläge.  Att uppgångstakten i början av året inte var långsiktigt hållbart krävde ingen avancerad analys och att i ett sådant läge lugnt och metodiskt skala ned väl valda innehav med hög värdering och rekylrisk – med mental beredskap att vid behov antingen sälja mer eller ändra sig och åter igen kliva in på marknaden – är ett sunt agerande.

Tyskland
Tyskland

Många agerar dock utifrån filosofin ”all in eller all out” och har timingen har kirurgisk precision är detta naturligtvis fördömligt lönsamt, men många kliver av hela sitt innehav av för tidigt och våndas sedan gruvligt när de märker att börsen klättrar vidare uppåt.

Just nu befinner sig många i valet och kvalet mellan att köpa tillbaka dyrare, sälja eller bara ligga kvar. Det samlade kollektiva beteendet har resulterat i att den svenska börsen rör sig sidledes/pendlar i ett intervall medan placerarna febrilt försöker komma underfund med åt vilket håll nästa stora rörelse ska ske – uppåt eller nedåt.

I Sverige har sålunda börsindex (utdelningarna oräknat) legat kvar på samma nivå i snart två månaders tid och en psykologisk dynamik baserad på flockpsykologi är under uppbyggnad. Villrådiga placerare söker vägledning och en börs som rör tydligt och klart upp eller nedåt från ett intervall innebär just den form av distinkt ledarskap som majoriteten väljer att följa.

Det är aldrig givet, speciellt inte under pågående rapportperioder, åt vilket håll börsen efterhand ska röra sig åt, men vi är fortsatt bekväma med vår med vår tidigare bedömning, dvs. att marknadens underliggande beteende indikerar fortsatt uppgång till 1750 -1800 punkter (nu 1706) för OMXS30.

Efter all ovanstående psykologi är det till slut dags att överblicka de viktigaste internationella trenderna:

Tyskland och övriga Europa fortsätter att trenda uppåt och vi ser den pågående rekylen som en hälsosam korrektion. Bilden blir alltmer entydig i USA och det är nu påtagligt sannolikt att det är en tidsfråga innan USA efter fem månaders intervallpendling och minskande svängningar påbörjar en uppgångsfas och sätter nytt ”all time high”.

Euron försöker bottna mot dollarn och vi håller dörren öppen för detta möjliga scenario, men låter bilden klarna.  Även guldet är svåranalyserat och vi väljer att stå utanför denna marknad tills vidare. Läget bland basmetallerna är i stort sett oförändrat med aluminium som bottnar ut, bly som rör sig uppåt medan zink indikerar trendbrott och koppar kan vara i färd med att avsluta sin nedrekyl inför ett nytt försök att etablera en positiv trend.

Olja
Olja

Den råvara, som vi liksom tidigare, är uttalat positiva till är oljan där en formation med betydande uppgångspotential har växt fram. Efter tre markanta uppgångsdagar föregående vecka har vi nu åsett en mild rekyl följt av förnyad styrka, vilket visar på en tydligt positiv dynamik och en god sannolikhet för oljepriset att nå upp till 70 dollar eller mer….

Vi tror sålunda att USA – börserna ånyo kommer att ta på sig den globala ledartröjan och att Europa kommer följa med i denna förväntade uppgång.

Sker detta tror vi att många osäkra placerare i Sverige kommer göra som flocken gör, dvs. hoppa på börståget igen med resultatet att den svenska börsen på det fjärde försöket lyckas bryta uppåt från sitt nuvarande intervall och sedan fortsätter vidare uppåt mot 1800 punkter (nu 1698) för OMXS30

 

.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto