Home > Veckobrev v.17 ”Flockpsykologi och starka rapporter i symbios…!

Veckobrev v.17 ”Flockpsykologi och starka rapporter i symbios…!

Tionde gången gillt! Vi har envist förfäktat uppfattningen att marknaden sannolikt hade mer att ge på uppsidan, men efter att börsen nio publikationer i rad befunnit sig runt samma kursnivå (1580 punkter) började vi undra om vår optimism kanske var obefogad.

USA
USA

Samtidigt vet vi att det inte är något anmärkningsvärt beteende att börsen gör på stället marsch under ett par månaders tid, då både börser och enskilda aktier tenderar att tillbringa sin mesta tid i sidledes rörelser avbrutna av upp- eller nedgångsfaser av kortare karaktär.

Under ytan skapar dessa ”tråkiga” perioder en stark psykologisk dynamik. Marknaden kommer i balans, aktörerna söker riktning och åsikterna om vart börsen är på väg brukar vara av det mångfasetterade slaget. Flockpsykologin får näring av otålighet och osäkerhet och placerarna letar ivrigt efter vägledning och funderar på hur mycket av kapitalet som ska vara allokerat i aktier.

Som vi noterade i föregående publikation var därför läget på den svenska börsen mycket intressant och spännande sistlidna fredag. Den långa och lågvolatila tidsperioden hade ökat sannolikheten att vi inom kort kunde få bevittna en kraftigare indexrörelse.

För att flocken ska springa åt samma håll behövs dock någon form av extern katalysator. Den första delen av det franska valet i söndags och den kommande veckans intensiva rapportflod var just sådana variabler, som kunde få investerarkollektivet att emotionellt rusa åstad och åstadkomma en kraftfull rörelse uppåt eller nedåt.

Europa
Europa

Problemet med rapportperioder är att de är notoriskt svårprognosticerade och att varken fundamental eller teknisk analys är till någon större hjälp när ny och oväntad information publiceras. Vi vet dock att det alltid blir ömsom vin och ömsom vatten och att även de allra största bolagen kan trotsa tyngdlagen och förflytta sig mer än 5 % i någondera riktning.

Det som skapat nervositet inför just denna rapportperiod var att verkstads- och råvarubolagen redan hade markanta uppgångar bakom sig med djärva värderingar som följd, varför risken för bakslag och besvikelser framstod som oroväckande hög.

Om sektorn verkligen skulle fortsätta uppåt fick varken resultat, orderingång eller framtidsutsikterna darra på manschetterna. Ur ett psykologiskt perspektiv är det lätt att underskatta hur högt positiva och starka trender kan föra kurserna uppåt och ur ett fundamentalt betraktelsesätt är det enkelt att underskatta resultatet av den operationella hävstången när volymerna ökar i trimmade, slimmade bolag med reducerad kostnadsnivå.

Med ett franskt val som fick ett klart gynnsamt utfall och en av de bästa rapportperioder på länge i Sverige spred sig en lättnad gränsade till eufori bland börsens aktörer och den tidigare så svårforcerad utbudsnivån runt 1580 punkter (OMXS30) bröts lika lätt som skör grafit.

Indien
Indien

Nu är dock rapportperioden i sin slutfas och börsen överköpt, varför frågan blir om festen är över eller om man lugnt tillbakalutad kan fortsätta att glida med marknaden uppåt. Mer om detta i slutsatsen, men först en global utblick…..

Vårt tidigare största orosmoment för en positiv syn på börsen var utvecklingen på den amerikanska börsen (S&P 500). Efter den snabba uppgången i början av året har dock USA korrigerat sin överköpthet och den överdrivet branta lutning på trenden på ett förvånansvärt lugnt och stillsamt sätt, vilket gör att rekylen inte har skrämt bort köparna utan istället lockat till sig nytt kapital som velat fyndköpa. Med stöd av överraskande bra rapporter testar nu index ”all time high” från februari och beteendemönstret ger tydligt stöd åt en möjlig fortsatt uppgång.

Även Europa har varit överköpt om dock inte i samma utsträckning som i USA. Oron inför det franska valet och svaga rapporter medförde en nedgång av det mildare slaget och en anpassning av indexnivåerna till en mer rimlig lutning.

När så det franska valet fick det önskade utfallet var Europa startfärdigt för en kursexplosion på uppsidan. Riktningen på den kortsiktiga trenden för de breda Europaindexen är ohållbar, men den långsiktiga primärtrenden är däremot klart positiv förutsatt att det inte blir en negativ skräll i Frankrike söndagen den sjunde maj.

I Asien har Kina tappat momentum, medan Indien på tredje försöket lyckats nå ”all time high” samtidigt som Hong Kong och Sydkorea leder Sydostasien vidare norrut.

Sverige
Sverige

Vår slutsats föregående vecka var att vi i Sverige såg en tydligt högre sannolikhet för en uppgångsfas än dess motsats. Valresultatet och de överraskande positiva rapporterna från verkstadssektorn har naturligtvis gett förnyat bränsle till börsbrasan.

Den har dock flammat väl intensivt och behöver nu dämpa sig. Detta innebär att den svenska börsen (OMXS30) liksom Europa är kortsiktigt överköpt och även om det inte är nödvändigt med en rekyl är dock en paus definitivt på sin plats.

Vi tror därför på en lugnare period efter dessa intensiva rapportdagar, behåller vår målkurs om 1650 punkter (nu 1616) och om även nästa valomgång i Frankrike får ett positivt utfall finns det förutsättningar för ytterligare börsuppgång.

 

.

 

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto