Home > Veckobrev v. 17 ”Förbättrad dynamik på börsen…!”

Veckobrev v. 17 ”Förbättrad dynamik på börsen…!”

Föregående vecka skrev vi att om den fortsatta rapportperioden i USA, Europa och Sverige visade på viss konjunkturoptimism och ingen ”svart svan” (oväntad större negativ händelse) kom simmande såg det ovanligt lovande ut för den svenska börsen (OMXS30). Vi var sålunda bekväma med vår målkurs på 1450 punkter och såg vi ett fortsatt positivt beteendemönster på marknaden planerade vi att justera upp denna.

Sverige
Sverige

Någon tydlig konjunkturoptimism har vi knappast kunna skönja i rapporterna utan de framtida förväntningarna på efterfrågan har varit relativt dämpade. Däremot verkar det finnas tro på bottenkänning även om stigande olje- och metallpriser inte har fått något märkbart genomslag bland verkstadsbolagen.

Flera verkstadsbolag som Alfa, Atlas, Sandvik och Trelleborg har backat på rapporterna, men under ordnade former och i relativ modest och måttlig omfattning. Ericsson står hittills för den absolut största fadäsen medan bank hittills reagerat positivt på de levererade siffrorna. I dagens rapporter är det dock Nordea och SEB som är besvikelser medan ASSA levererar.

Rapportsäsongen är kort och intensiv och nästan alla stora bolag lämnar sina siffor före april månads utgång. Bland de sista att visa böckerna är Electrolux, Fingerprint, SCA, SKF, Stora, Astra och Autoliv (28 och 29/4) och sedan kommer Boliden och ICA bland eftersläntrarna första veckan i maj

Även om rapportperioden än så länge har inneburit något mer vin än vatten så har volatiliteten och emotionaliteten lugnat ned sig väsentligt på den svenska börsen i samklang med en mer positiv dynamik, dvs. köparna börjar hålla allt mer i taktpinnen än tidigare, vilket stärker investerarkollektivets positiva beteendemönster.  Vi återkommer till detta i slutsatsen, men först en global utblick.

USA
USA

Den tidigare extremsvängiga börsen i Kina visar nu upp ett ”EKG” av ovanligt stabil karaktär med en utveckling där kurserna den senaste månaden rört sig stilla och sidledes. Kortsiktig är denna marknad svårtolkad och vi har fått backa från vår tidigare lite väl optimistiska syn, men vi tror som tidigare att vi såg en långsiktig botten i slutet av februari och att Kina kommer sträva uppåt om dock inte i en rak och tydlig linje.

Bland övriga asiatiska marknader fortsätter Indien att visa framfötterna och det positiva trendbrottet är ett faktum. Hong Kong och Sydkorea trendar också uppåt medan Singapore och Taiwan visar viss tröghet. Japan har fått draghjälp av en försvagad dollar, men ser ut att behöva en vilopaus efter mer än 10 % uppgång på drygt två veckor.

USA har tappat något den sista veckan och den underliggande trenden inger vissa farhågor efter en uppgång på hela 15 % på bara två månader. Vi är lite osäkra på om vi bara bevittnar en rekyl i en positiv trend eller om USA planerar en överrullning på nedsidan.

Trenden ger ett något instabilt intryck, men samtidigt är det imponerande att S&P 500 orkat arbeta sig tillbaka nästan ända upp till ”all time high” och på vägen lyckats forcera några riktigt tuffa utbudsnivåer. Vi ser fortfarande vidare uppgång och en ny toppnotering som det mest sannolika alternativet, men det vore bara sunt och nyttigt om USA pausade/konsoliderade en tid innan marknaden gör ett allvarligt försök att utmana ovansidan.

Efter att säljsignalen i Tyskland falsifierats tvärvände marknaden uppåt och steg mycket snabbt med nästan 10 %. Nu ser vi en reaktion i form av en modest rekyl på denna rörelse. De senaste dagarnas svaghet är därmed mer eller mindre enligt plan och så länge börsen inte understiger den psykologiskt signifikant viktiga nivån 10 000 punkter (nu 10 259) väljer vi att vara positiva avseende den kommande börsutvecklingen. Även Europa som helhet visar ett likartat beteendemönster med styrka även i medelhavsländerna, vilket stöder vår positiva börsprognos.

Tyskland
Tyskland

Oljepriset balanserar för närvarande runt vår ursprungliga målkurs på 45 dollar. Vi noterade föregående vecka att den underliggande trenden indikerade sådan stabilitet och styrka att ett pris på runt 50 dollar låg inom det möjligas ram. Den låga volatilitet som oljepriset uppvisat på sistone gör oss bekväma med denna prognos och vi inväntar nu nästa ryck uppåt.

Vi var förvånade att guld trots de positiva börserna visade styrka och hade kraften att rycka upp ända till 1270 dollar. Här mötte priset motstånd, föll pladask med 40 dollar och har sedan repat sig något. Bilden är lurig och i sådana lägen bevakar vi utvecklingen, avvaktar med prognoser och låter bilden klarna.

Vi har tidigare konstaterat att basmetallerna bildat bottenfaser och för närvarande är det aluminium och koppar som är starkast medan zink fått ett litet bakslag. Alla tre metallerna indikerar dock att det finns mer att hämta på uppsidan och att vi till och med kan stå i början av en mer långvarig uppgångsfas.

Nedgången på den svenska börsen i mars från 1420 till 1330 punkter tog 17 börsdagar, men återhämtningen skedde på drygt halva tiden och under denna uppgångsfas har uppgångarna varit snabba och distinkta medan rekylerna varit relativt modesta och återhållsamma.

Aluminium
Aluminium

Köparna har därmed repat nytt mod, men det är dock ingen stor kraft som de visar utan vi skönjer mer en underliggande positiv tendens som så sakteliga verkar byggas upp. Vi är bekväma med vår målkurs på 1450 punkter för OMXS30 (nu 1390 punkter) och vi ser onekligen ett fortsatt positivt beteendemönster, men det är inte ännu av den digniteten att vi justerar upp vår målkurs även om vi har en hög beredskap att snabbt flytta upp ribban till 1500 punkter.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto