Home > Veckobrev v.18 ”Börsen mot nya höjder…?!

Veckobrev v.18 ”Börsen mot nya höjder…?!

Efter första omgången i det franska valet och rapportperioden har det spridit sig en ny och positiv stämning på marknaden. Före rapporterna kunde man var och varannan dag läsa om den svenska börsens höga värdering, att man skulle förbereda sig för en rejäl sättning och det kloka i att bygga upp en krigskassa för att kunna köpa billigt längre fram.

Sverige
Sverige

Nu är rubrikerna istället att verkstadssektorn har mer att ge på uppsidan, att bankerna är köpvärda och att börsuppgången är väl underbyggd. Investerarkollektivet är betydligt lugnare och avslappnat med ett index som glider uppåt under behagliga former.

Valutfallet i Frankrike eliminerade de värsta skräckscenariorna även om inget kan tas för givet före söndagens omröstning, men framförallt har marknaden fått uppleva en av de bästa rapportperioderna på mycket länge.

De senaste åren har det alltid blivit ömsom vin och ömsom vatten under dessa perioder. Även ett om ett antal enskilda bolag presterat bra har det alltid kommit flera besvikelser som fått placerarna att ifrågasätta om bättre efterfrågan och stigande vinstutveckling för den konjunkturkänsliga industrin är en realitet eller bara ett önsketänkande.

Den skepticism som nämns i inledning är både fullt förståelig och logisk med hänsyn till att verkstadssektorn inför rapportsäsongen redan hade utvecklats klart gynnsamt. Bevisbördan för att motivera fortsatt stigande kurser var onekligen krävande och risken för besvikelser var allt annat än negligerbar.

USA
USA

Som placerare är det dock lätt att underskatta kraften i starka trender både uppåt och nedåt; inte minst när den mentala ryggsäcken innehåller ett antal tidigare rapportbesvikelser, som gör människor benägna att ta det säkra före det osäkra, dvs. kliva av sina placeringar och säkerställa en angenäm och behaglig vinst.

Vår målkurs om 1650 punkter (nu 1633) för index (OMXS30) börjar onekligen närma sig och den självklara frågan är naturligtvis om vi ska höja ribban till en ny nivå. Mer om detta i slutsatsen men först en blick västerut….

Den amerikanska börsen (S&P 500) ligger nu med några hundradelars marginal på samma nivå som för två månader sedan  Efter den hastiga uppgången i början av året med en överdrivet brant lutning på trenden och en tydlig överköpthet var den enkla analysen att världens största börs var i behov av en avkylning och rekyl.

Med tanke på den historiskt höga värderingen var frågan om hur denna skulle gestalta sig och om det fanns det risk för en kännbar sättning eller till och med ett brott av den långsiktigt positiva trenden.

Europa
Europa

Den förväntade rekylen inträffade, men bortsett från några få dagar med ökad oro och tydligt röda staplar har avkylningen skett på ett förvånansvärt lugnt och stillsamt sätt. Som i Sverige har marknaden fått stöd av överraskande bra rapporter och nu balanserar index runt ”all time high” från den första mars, men har ännu inte haft kraft att bryta upp till nya höjder och okänd terräng.

Beteendemönstret med för närvarande mycket små svängningar ger dock ett tydligt intryck av att S&P 500 är i balans och att vi betraktar en kraftsamling, som sannolikt kommer resultera i fortsatt uppgång.

När det franska valet fick det önskade utfallet var Europa startfärdigt för en kurseufori på uppsidan. Rörelsen var så snabb att den kortsiktiga trenden för de breda Europaindexen blev ohållbar och vi har också fått se en rekyl, men denna har varit nästan försumbar till sin karaktär, vilket visar på ett starkt underliggande köpintresse.

Den långsiktiga primärtrenden är klart positiv och vi tror på vidare uppgång, men för att marknaden inte ska bli överhettad ser vi gärna att Europa som helhet konsoliderar ytterligare en viss tid innan det är dags för ett nytt trappsteg uppåt.

Hong Kong
Hong Kong

I Asien fortsätter Kina tappa momentum, men Indien kraftsamlar för att passera årshögsta samtidigt som Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan envist strävar vidare norrut.

Valresultatet och de överraskande positiva rapporterna från verkstadssektorn har gett förnyat bränsle till börsuppgången. Den svenska börsen (OMXS30) liksom Europa är dock kortsiktigt överköpt, men det finns en uppenbar styrka under ytan.

Efter att den pågående pausen är avklarad och förutsatt att söndagens val Frankrike får ett positivt utfall finns det goda förutsättningar för ytterligare börsuppgång. Vi justerar därför upp ribban med 50 punkter till indexnivån 1700, dvs. runt toppnoteringarna från 2015.

Veckobrevet kommer från och med idag att publiceras på torsdagar och vi önskar dig en trevlig helg i förskott.

 

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto