Home > Veckobrev v.18 ” Den svenska börsen är valutadopad..!”

Veckobrev v.18 ” Den svenska börsen är valutadopad..!”

I föregående publikation konstaterade vi att börserna i framförallt Europa inklusive Sverige hade varit mer positiva än förväntat. Fortfarande var dock vårt resonemang om oroväckande börspsykologi och att vi mycket väl kunde bevittna bildandet av toppformationer intakt.

Vi ansåg att vi sannolikt fick vänta till slutet på rapportsäsongen för att bilden skulle klarna på allvar. Först därefter trodde vi att det var möjligt att kunna prognosticera och våga ha en mer konkret åsikt om riktningen för den framtida börsutvecklingen

Den klassiska devisen att det alltid blir ömsom vin och ömsom vatten när siffrorna och prognoserna publiceras visade sig stämma mycket väl även denna gång och börskurserna rörde sig nästan hejdlöst upp och ned. Bland de stora bolagen intåg Ericsson förstaplatsen med en tvåsiffrig uppgång och fick gott sällskap av tydligt stigande kurser i bland annat ABB, Alfa Laval, Assa, Axfood , Lupe, MTG, Securitas och SKF.

De negativa överraskningarna fanns också rikligt representerade i form av bland annat Atlas, Autoliv, Betsson, Electrolux, ICA, Getinge, Holmen, Saab, Sandvik, SEB, SHB, Trelleborg och Volvo. Facit för den sistlidna och mest intensiva rapportveckan blev dock bara ett marginellt plus och det torde vara få placerare som inte fick en rejäl dos av både vinster och förluster i portföljen.

Bland det som förvånade i rapportskörden var att t.ex. Atlas, Sandvik, Trelleborg och Volvo trots genomgående bra siffror ändå möttes av placerarnas missnöje. Naturligtvis leder detta beteende till frågan om investerarkollektivet anser att den globala konjunkturen är på väg att nå eller kanske redan har nått sin topp.

Den starka konjunkturoptimism som var så tydlig i början av året har inte riktigt fått stöd av publicerad statistik. Den internationella tillväxten är visserligen fortsatt både stabil och bred, men det framskymtar en oro att tillväxttoppen nu kan ha passerats.

Om vi studerar de globala börserna börjar beteendet mellan framförallt USA och Europa tydligt divergera. Den breda amerikanska marknaden, S&P 500, ger ett något håglöst intryck där köparna förefaller bli allt mindre benägna att agera offensivt och plocka upp aktierna efter rekyler på nedsidan.

USA S&P 500
USA S&P 500

I Europa är bilden den motsatta där framför allt Tyskland och Frankrike visar oväntad styrka med tydligt stigande kurser. Bilden i Asien är mer blandad där Japan med stöd av en stark dollar gnager sig uppåt. Hong Kong rör sig sidledes med en något positiv underton liksom de flesta övriga sydostasiatiska marknader. Kina har tappat nästan 15 % sedan slutet på januari, men börjar nu hitta mer fast mark under fötterna. Indien strävar liksom Japan uppåt även om styrkan inte är riktigt övertygande.

Tyskland DAX30
Tyskland DAX30

Att USA visar svaghetstecken medan Europa uppvisar motsatsen blir lätt att förstå när vi betraktar valutautvecklingen. Euron har tappat påtagligt mot dollarn den senaste veckan och den tidigare så starka trenden för euron har fått sig en rejäl knäck med en försvagning från 1,24 till en 1,20 mot dollarn, vilket innebär samma nivå som under hösten 2017.

Euro/USD
Euro/USD

I Sverige har Riksbankens desperata strävan efter stigande inflation medfört att banken med nöje ser en svag krona och importerad inflation. En eurokurs på närmare 10,70 för tankarna till en nation i svår ekonomisk kris. Under finanskrisens värsta period låg kronan under ett drygt halvår över ovanstående nivå, men stärktes sedan till 8,20 ett par år senare.  Långsiktigt ter sig därför nuvarande valutarelation som ohållbar, men i ett kortsiktigt perspektiv kan nivån upprätthållas eller till och med förvärras.

När dessutom dollarn närmar sig nio kronor var det därför inte konstigt att det var just valutakänsliga och cykliska bolag som stod för den absoluta merparetan av gårdagens uppgång på den svenska börsen.

I Sverige har OMXS30 för fjärde gången stigit till den viktiga utbudsnivån runt 1590 punkter. Om marknaden biter sig fast vid denna viktiga vattendelare och sedan med kraft och volym lyckas forcera det överliggande utbudet framstår fortsatt uppgång till i första hand 1645 punkter och i andra hand till den tidigare toppanoteringen vid 1690 punkter som möjlig.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

I en något längre tidshorisont är vi dock mer restriktiva i vår syn på den svenska börsen. Nuvarande positiva fas pågår kan mycket väl övergå i den traditionsenliga sommarförsvagningen redan inom ett par veckor och den extrema kronkursen är inte långsiktigt hållbar, men det kan finnas en positiv period framför oss innan sommartröttheten ger sig tillkänna.

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto