Home > Veckobrev v. 19 ”Bra risk/reward på börsen… !

Veckobrev v. 19 ”Bra risk/reward på börsen… !

För två veckor sedan noterade vi att det samlade kollektiva beteendet hade resulterat i att den svenska börsen rört sig sidledes/pendlat i ett intervall medan placerarna febrilt försökte komma underfund med åt vilket håll nästa stora rörelse skulle ske – uppåt eller nedåt. 

Sverige
Sverige

I Sverige hade sålunda börsindex legat kvar på samma nivå i snart två månaders tid och en psykologisk dynamik baserad på flockpsykologi var under uppbyggnad. Villrådiga placerare söker vägledning och en börs som rör sig tydligt och klart upp eller nedåt från ett intervall innebär just den form av distinkt ledarskap som majoriteten väljer att följa.

  Det är aldrig givet, speciellt inte under pågående rapportperioder, åt vilket håll börsen efterhand ska röra sig åt, men vi var för fjorton dagar sedan bekväma med vår bedömning att marknaden indikerade fortsatt uppgång.

Börsen hade bitit sig fast i den övre delen av intervallet och detta brukar vara en pålitlig indikation på att marknaden vill vidare uppåt. Måndagen den 27/4 noterade index årshögsta och steg med över 1 %, allt verkade vara frid och fröjd, men sedan hände allt på en gång…..

Uppgångar har en tendens att vara utdragna till sin karaktär medan nedgångar har den obehagliga tendensen att de brukar komma oväntat, snabbt och plötsligt. Tisdagen den 28/4 föll Atlas Copco med 9 % efter en rapportbesvikelse.

USA
USA

Atlas är ett av börsens allra största bolag och drog med sig hela verkstadssektorn nedåt. Dagen därpå sänkte inte Riksbanken räntan som alla förväntade sig och kronan stärktes därför markant mot dollarn. I Europa visade Tyskland oväntad svaghet, Euron visade styrka mot dollarn och som lök på laxen steg räntorna markant i USA, Europa och Sverige.

Detta i kombination med den tidigvarande starka uppgången, en ansträngd värdering på börsen och ett intervall som bröts på nedsidan av en smått panikartad flock förklarar mycket väl den senaste tidens dystra utveckling på börsen.

Den upplevda risken har dock en tydlig tendens att stå i omvänd proportion till den verkliga risken. När börsen faller snabbt och mycket upplevs marknaden som obehaglig, farlig och opålitlig, men fallande priser innebär defacto lägre värderingar och ju mer börsen faller ju mer minskar den verkliga risken även om det kan kännas precis tvärtom i magtrakten.

Börsen har sålunda fått ett utbrott på nedsidan av ett tradingíntervall och som ofta har nedgången skett i två parallella faser, dvs. en snabb initial nedgång på ca 80 punkter, en liten uppstuds och därefter runt 80 punkter till, vilket innebär en sammanlagd nedgång om 9,4 % på sju börsdagar.

Nedgången har inneburit att börsen nu har anpassat sig till sin underliggande långsiktigt positiva trend (100 dagars glidande medeltal) och blivit kraftigt översåld samtidigt som värderingarna har hyfsats.

Tyskland
Tyskland

Under torsdagens handel föll index (OMXS30) med som mest med över 1,6 %, men reverserade sedan och slutade på ett mindre plus under bra volym. Vi tror att nedgången representerar ett attraktivt köpläge åtminstone ur ett kortsiktigt perspektiv.

Låt oss göra en kortfattad global utblick innan vi återkommer till den svenska börsen. De nyligen så starka asiatiska marknaderna har fått smäll på fingrarna. Både Kina och Hong Kong var dock rekylmogna efter årets rally. Även Japan behövde kylas av och Singapore och Sydkorea har följt i samma spår.

Sammantaget har nedgångarna skett under måttliga och ordnade former och i kombination med positiva underliggande trender ser vi förutsättningar för en vändning uppåt.

Föregående års vinnarbörs Indien fortsätter dock att gäcka placerarna och har ändrat beteendemönster från sidledes till nedåtgående tendens. Stjärnan i klassen de senaste veckorna är Ryssland som gnagt sig uppåt med stöd av ett stigande oljepris.

USA har varit påtagligt stabilt, men har ännu inte lyckats påbörja en ny uppgångsfas. Bilden är inte entydig, men som tidigare ser vi det som sannolikt att denna marknad efter sex månaders intervallpendling och minskande svängningar kommer börja röra sig uppåt.

10 års ränta Sverige
10 års ränta Sverige

Tyskland och övriga Europa har liksom Sverige rekylerat nedåt. Nedgången i Tyskland började nästan två veckor tidigare än i Sverige och även om nedgången faktiskt är något större så har den varit mindre panikartad till sin natur. Även den tyska börsen reverserade under torsdagen och detta stöder vår positiva syn på Sverige.

Två oroshärdar för en positiv börsprognos är dels rycket uppåt i de långa räntorna i USA, Europa och Sverige samt att euron ser ut att ha bottnat ut mot dollarn. Ränteuppgången var oväntad medan Eurons styrka har varit ett flitigt förekommande tema i våra senaste publikationer.

Om ovanstående rörelser visar sig vara bestående innebär de ett hot mot en positiv börsutveckling. Det är lite för tidigt att sia om detta, men vi höjer beredskapen för att så skulle kunna vara fallet.

Bland råvarorna är guldet lika tråkigt som torkande färg medan zink, koppar och aluminium visar fortsatt styrka. Zink testar toppnoteringen från sommaren 2014 och koppar har brutit sin nedåtgående trend. Stigande metallpriser i symbios med stigande räntor brukar indikera ökad optimism om konjunkturen, men vi är lite osäkra på om dessa två rörelser hänger samman då det finns andra förklaringsfaktorer bakom dessa uppgångar. Vår förutvarande positiva syn rörande oljepriset infriades under onsdagen med en uppgång till 69,5 dollar (prognosen var 70 dollar) och den nu pågående rekylen kan mycket väl föra ned priset till under 65 dollar innan nytt köpintresse sporras.

Börsläget i Sverige är inte helt lättprognosticerat, men vi sticker ut hakan och ser ett attraktivt köpläge, åtminstone kortsiktigt, efter den senaste tidens nedgång. En rörelse upp mot 1670 punkter (nu 1587) ser möjlig ut, men ovanför denna nivå finns en bastant utbudsnivå som lär vara svårpasserad. Vi tar dock ett steg i taget och ser vilka signaler som marknaden ger oss om den framtida utvecklingen …….

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto