Home > Veckobrev v.19 ”Trettiotre år i finansbranschen…”

Veckobrev v.19 ”Trettiotre år i finansbranschen…”

På söndag firar undertecknad sin trettiotreårsdag. Nej, inte en trettiotreårsdag i traditionell ordalydelse även om det hade varit trevligt om så varit fallit. Det som åsyftas är trettiotre år i finansbranschen som började en varm och solig vårdag i Stockholm anno 1984. Då kom en ung yngling bördig från Småland med examen från Lund och dåligt lokalsinne till huvudstaden. En vänlig stockholmare pekande dock med ett leende ut vägen till Kungsträdgården och SEB:s huvudkontor.

Sverige
Sverige

Karriären som finansanalytiker kunde dock ha börjat på ett betydligt bättre sätt än med rejäl avhyvling redan efter timme på jobbet.  En analys av ett börsbolag som låg helt öppet på ett skrivbord fångande mitt intresse och med stort intresse tog jag del av innehållet.

Men, nu var det så att ingen rörde något som fanns på herr stjärnmäklares bord oavsett om det handlade om en börsanalys eller en blyertspenna. Framförallt skulle en landsortsbo med småländsk brytning veta sin plats i hierarkin när han haft turen att få arbete i kapitalismens högborg med Peter Wallenberg, Erik Penser, Fredrik Lundberg och andra tungviktare som ofta kunde skymtas i de diskreta sammanträdesrummen.

Nå väl, även om mitt första intryck av finansvärlden blev aningen stukat förbättrades detta snabbt när SEB mycket välvilligt lät mig och Henric Malmqvist bilda Sveriges Tekniska Analytikers Förening (STAF) i bankens matsal i november 1985. Därtill sponsrade även banken sedan samtliga möten som vi höll i deras lokaler.

Efter att ha drivit STAF i runt tio års tid följde ytterligare ca tio år som styrelseledamot i IFTA (den internationella tekniska analysföreningen) och ett par böcker om psykologins betydelse på börsen. Det är boken ”En aktiespekulants psykologi” publicerad 2004 tillsammans med min vapenbroder Tony Ugrina som var startskottet till vårt gemensamma kapitalförvaltningsbolag.

USA
USA

De sista veckobreven har handlat mycket om vikten att förstå flockbeteendet på börsen och det är med intresse som undertecknad konstaterar att de teser som 1998 presenterades i boken ”Aktiemarknadens Psykologi” snarast fungerar ännu bättre i dag än för 20 år sedan. I vår globaliserade och internetbaserade värld är det ju lättare och billigare än någonsin att köpa och sälja, vara känslostyrd, följa sina impulser, göra som alla andra gör och följa flocken …

Vår slutsats föregående vecka var att valresultatet från den första valomgången i Frankrike och de överraskande positiva rapporterna från verkstadssektorn hade gett förnyat bränsle till börsuppgången. Den svenska börsen (OMXS30), liksom Europa, var dock kortsiktigt överköpt, men det fanns en uppenbar styrka under ytan.

Efter att den pågående pausen var avklarad och förutsatt att den andra valuppgången Frankrike fick ett positivt utfall fanns det goda förutsättningar för ytterligare börsuppgång. Vi justerade därför upp ribban med 50 punkter till indexnivån 1700, dvs. runt toppnoteringarna från 2015.

Europa
Europa

Den förväntade pausen blev dock bara en kort andhämtning då optimismen har kopplat ett fast grepp om flocken (investerarkollektivet) och med några få undantag trendar nu världens börser uppåt. Ryssland går motvalls på grund av oljeprisets svaga utveckling och börsutvecklingen i Kina är för närvarande helt frikopplad från den globala börstrenden.

Japan har dock fått förnyat hopp i samklang med försvagningen av yenen och Indien, Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan fortsätter som tidigare att trenda uppåt.

I Europa är det genomgående positiva tongångar och inte minst visar problemländerna Grekland, Portugal och Italien framfötterna där den förstnämnda marknaden tillhör de fem bästa börserna hittills i år.

Frankrike visar ingen oro alls över landets alla utmaningar utan är lika trendstarkt som det välmående Tyskland. Vi hade helst velat se en tydlig konsolidering innan Europa fortsatte att sträva norrut, men det blev bara en paus med några få dagars vinsthemtagningar innan köparna ånyo tog initiativet.

Japan
Japan

I USA balanserar S&P 500 runt ”all time high”, men har ännu inte haft kraft att bryta upp till nya höjder.  Beteendemönstret med för närvarande mycket små svängningar ger emellertid ett tydligt intryck av att vi betraktar en kraftsamling, som sannolikt kommer resultera i fortsatt uppgång.

De långsiktiga primärtrenderna i större delen av värden är klart positiva, men flera börser är kortsiktigt överhettade. Samtidigt är det lätt att underskatta kraften i starka trender. Förr eller senare korrigeras dock alltid trendens underliggande lutning till en mer långsiktig hållbar riktning med en kännbar rekyl som följd. Vi tror dock inte att vi ännu befinner oss vid denna korrigeringspunkt och väljer att vaksamt glida med den svenska börsen uppåt (OMXS30) med sikte på 1700 punkter (nu 1649)

 

 

 

 

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto