Home > Veckobrev v. 19 ”USA är jokern i leken …!”

Veckobrev v. 19 ”USA är jokern i leken …!”

För två veckor sedan noterade vi att uppgångarna på börsen under större delen av april varit snabba och distinkta medan rekylerna varit relativt modesta och återhållsamma. Köparna föreföll ha repat nytt mod, men det var ingen påtaglig kraft som de visade utan vi skönjde mer en underliggande positiv tendens som så sakteliga verkade byggas upp. 

Sverige
Sverige

Även om visa enskilda aktier som t.ex. ABB, ASSA, Autoliv, Electrolux och Volvo utvecklades väl genom att slå förväntningarna innebar rapportperioden som helhet ingen positiv injektion för börsen. Marknaden tappade istället modet under sista veckan i april och har därefter visat en kännbar svaghet.

Efter den extremt svaga inledningen på året med en nedgång på närmare 14 % rekylerade börsen upp för att därefter tappa igen, göra ett nytt uppgångsförsök och ånyo tappa igen. 2016 har hittills varit besvärligt, krävande och svårprognosticerat med en stor mängd yttre faktorer som i olika omgångar påverkat utvecklingen både uppåt och nedåt.

Vi skrev i föregående publikation att Kina var en svårtolkad marknad där vi fått backa från vår tidigare lite väl optimistiska syn, men vi trodde att vi sett en långsiktig botten i slutet av februari. Denna prognos kan mycket väl visa sig vara korrekt, men den positiva tendens som syntes framförallt under första hälften av april har bytts till en håglöshet i takt med publiceringen av svaga konjunkturdata och Kina ser ut inte att ge den globala börsutvecklingen något understöd i närtid.

De flesta övriga asiatiska börser har följt i Kinas fotspår och Sydostasien med Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan har tydligt dragit sig nedåt om dock under relativt måttliga och ordnade former.

USA
USA

Indien har klarat sig klart bäst även om detta för närvarande innebar att index legat stilla. Exportberoende Japan har problem med att yenen visar styrka mot dollarn även om börsen försöker spjärna emot och mer rör sig sidledes än nedåt.

Joker bland världens börser är USA som har trotsat kursutvecklingen i Asien och Europa.  Vi noterade i vår senaste analys att den underliggande trenden ingav vissa farhågor efter en uppgång på hela 15 % på bara två månader och vi var osäkra på om vi bara bevittnade en rekyl i en positiv trend eller om USA planerade en så kallad överrullning på nedsidan.

Trenden gav ett något instabilt intryck, men samtidigt var det imponerande att S&P 500 orkat arbeta sig tillbaka nästan ända upp till ”all time high” och på vägen lyckats forcera några riktigt tuffa utbudsnivåer. Vi såg fortfarande vidare uppgång och en ny toppnotering som det mest sannolika alternativet, men konstaterade att det vore sunt och nyttigt om USA pausade/konsoliderade en tid innan marknaden gjorde ett allvarligt försök att utmana ovansidan.

USA tappade närmare 3 % efter att ha testat av den utomordentligt viktiga psykologiska kursnivån runt 2100. Så sent som under tisdagen stängde dock S&P 500 på 2084 punkter, vilket innebär att avståndet till toppnivån endast var något mer än 2%.

Om USA med kraft verkligen lyckas passera den synnerligen svårforcerade utbudsnivån runt 2100 punkter, som varit i kraft ända sedan slutet av 2014, kan detta mycket väl förändra stämningsläget på börserna.

Tyskland
Tyskland

Marknaden har dock misslyckats med detta ett otal gånger varför osvuret definitivt är bäst. Stängningen under gårdagen hamnade på minus 0,96 % och för att vi ska vara bekväma med utseendet på S&P 500 vill vi inom kort se förnyad styrka.

Tyskland var imponerande starkt under de tre första veckorna i april och så länge som denna börs inte föll tillbaka alltför mycket under den psykologiskt viktiga nivån 10 000 punkter fanns det anledning att var positiva avseende den kommande börsutvecklingen.

Rekylen blev något djupare än förväntat, men uppgången därefter gör att börsen under onsdagen stängde på 9975 punkter. Den tyska marknaden är mer stabil än den svenska, men har under två månaders tid svängt runt just 10 000 punkter och visar uppenbara svårigheter att bestämma sig för den långsiktiga riktningen.

Den underliggande trenden för olja indikerade sådan stabilitet och styrka att vi såg ett pris på runt 50 dollar inom det möjligas ram. Årets toppkurs är 48,25 dollar (25/4) och rekylen därefter förde ned priset till närmare 43 dollar.

De senaste två dagarna har oljan varit påfallande stark och tagit tillbaka nästan hela tappet med en uppgång till 47,60. Här vore det rimligt om uppgången tvekar, men vi tror att denna tvekan kan bli kortvarig innan priset sätter kurs mot 50 dollar.

Vi ansåg i vår föregående analys av guld att bilden var lurig och svårbedömd och valde därför att bevaka utvecklingen, avvakta med prognoser och låta bilden klarna. Läget har nu utkristalliserats och den sidledes rörelse med stigande bottnar som varit i kraft i tre månader (efter rusningen i januari) framstår allt mer som en uppladdning inför vidare uppgång. För att vår positiva syn ska bekräftats krävs dock att guldet verkligen bryter 1300 dollar (nu 1272) på ovansidan och verifierar att ett positivt trendbrott de facto har inträffat.

Guld
Guld

För den svenska börsens del ser vi svaghetstecken även om det finns förutsättningar för ytterligare kortsiktig uppgång. Den senaste rekylen nedåt har blivit för markant och omfattande för att vi ska vara bekväma med vår tidigare positiva syn på börsutvecklingen.

Om vi inte inom kort får se överraskande styrka befarar vi att marknaden istället kan komma att testa den senaste botten vid 1300 punkter (nu 1326) och om denna nivå bryts tappa ytterligare ned mot årslägsta vid 1240 punkter.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto