Home > Veckobrev v.2 ”Bättre sent än aldrig …”

Veckobrev v.2 ”Bättre sent än aldrig …”

Bedömningen för tre veckor sedan var att vi med hänsyn till vår positiva syn på Europa understött av liknande tongångar i Asien, starka USA-börser och goda förutsättningar för olja och basmetaller i symbios med säsongsmönstret var bekväma med vår (kortsiktigt) positiva syn på den svenska börsen (OMXS30) där en bred uppgångsfas hade möjligt att utmana och kanske även passera årshögsta om 1682 punkter (då 1623).

Slutet på 2017 blev dock inte muntert utan den svenska börsen tappade under de tre mellandagarna och OMXS30 slutade året på samma nivå som vid mitten av februari. Den fanns inga tydliga skäl till nedgången före årsskiftet och den skedde under klart avtagande volym om än i symbios med utvecklingen i Europa.

Under årets första dag vek den tyska börsen av rakt nedåt och utlöste en så kallad säljsignal (nedgång under en tidigare bottennivå), vilket skapade nervositet hos placerarna. Redan senare samma dag reverserade dock Tyskland uppåt och dagen stängde närmare plus minus noll. Falska säljsignaler brukar vara de bästa köpsignalerna då de ofta medför en sista ”utskakning” där ytterligare volym pressas ut av ”nervösa händer” och trycker kurserna nedåt innan köparna tar kommandot och reverserar marknadens riktning.

Både Europa och Sverige har efter ”utskakningen” stigit med kraft fem dagar på raken och behovet av en avkylning under gårdagen var uppenbart. Vi tror emellertid att detta bara är en temporär paus och att det finns mer att ge uppsidan.

Vår syn på marknaden är tudelad, dvs. vi är sålunda kortsiktigt fortsatt positiva till kursutvecklingen, men befarar att den svenska börsen under 2018 kan inleda en nedgångsfas av mer kännbar karaktär. Detta är ingen tvärsäker prognos utan i dagsläget det scenario vi arbetar efter där vi kontinuerligt stämmar av kartan mot den terrängen.

Vi ser börsutvecklingen i USA som en av de större riskerna för en negativ börsutveckling under 2018. Både den breda marknaden (S&P 500) och teknikorienterade Nasdaq  uppvisar allt brantare trender som börjar få inslag av eufori.

USA S&P 500
USA S&P 500

Vi är inte bekväma med de höga värderingarna på amerikanska bolag, men vet samtidigt att en möjlig slutfas i en långvarig positiv trend kan bli betydligt starkare än förväntat.  Det är dock påtagligt svårt att definiera när euforin är på topp och det är lätt att kliva av marknaden för tidigt samtidigt som det är ohälsosamt att underskatta kraften i vändningen nedåt när denna väl inträffar.

I Sverige börjar boksluten strömma in om lite mer än två veckor och i USA börjar som vanligt denna period något tidigare. Marknaderna kommer då få skaka hand med verkligheten och all form av analys oavsett fundamental eller teknisk sätts tillfälligt ur spel när ny och oväntad information kommer på bordet och även de största och allra mest genomanalyserade bolagen kan snabbt röra sig ett antal procent upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Med de stigande kurserna i framförallt USA är det essentiellt att konjunkturoptimismen verkligen slagit igenom i resultat, omsättning och framtidsutsikter. Vi blir inte alls förvånade om så bli fallet och att detta skulle kunna accelerera de påbörjade euforiska tendenserna

En annan risk för börserna under 2018 är att centralbankerna ska börja strama åt sin extremt expansiva penningpolitik. I USA är redan tre räntehöjningar förväntade under 2018 och i Europa väntas ECB avisera ytterligare neddragningar av de månatliga obligationsköpen.

Skulle inflationen plötsligt göra sig gällande i större utsträckning än prognosticerat kan centralbankerna nödgas strama åt fortare och mer än vad som nu förväntas och ett sådant skeende skulle tveksamt skapa turbulens på börserna.

Vi tar dock ett steg i taget och låter bilden klarna. De europeiska börserna har samfällt rört sig uppåt från Grekland, Portugal och Österrike till Frankrike, Italien och Tyskland och efter den pågående pausen finns en klart god sannolikhet för vidare uppgång.

Tyskland
Tyskland

Japan har som väntat börjat året starkt, Kina testar sin senaste toppnivå efter att ha återhämtat sig från den föregående rekylen, Indien har redan passerat toppen från 2017 och Hong Kong har rört sig nästan explosivt på uppsidan.

Hong Komg
Hong Komg

Med hänsyn till konjunkturoptimismen, den samfällda globala börsuppgången och starka olje- och basmetallpriser tror vi att åtminstone den närmaste tiden kan bli behaglig på den svenska börsen. I Sverige ser vi äntligen bredd i uppgången med verkstad och bank hand i hand samt underliggande positiv volymutveckling. Det förefaller som en klart rimlig prognos att OMXS30 ska kunna nå upp till 1680 -1700 punkter (nu 1629).

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto