Home > Veckobrev v. 2 ”Starka trender styr börsutvecklingen…!

Veckobrev v. 2 ”Starka trender styr börsutvecklingen…!

Vi avslutade 2014 (17/12) med att konstatera att de senast uppnådda bottennivåerna i Sverige och Tyskland sannolikt inte skulle underskridas utan att en förnyad stabilitet och optimism istället kunde smyga sig. Om denna stabilitet inträffade var vår bedömning att köparna skulle återvända. Vi noterade vidare att börsläget hade inslag av bräcklighet och komplexitet, men när vi vägde samman förutsättningarna ansåg vi att vågskålen tippade över åt det positiva hållet och behöll därför vår målkurs om 1500 punkter för den svenska börsen(OMXS30), men trodde inte att vi skulle nå upp till denna nivå förrän en bit in på 2015.  

Sverige
Sverige

 

Prognosen föll på det stora hela väl ut avseende de sista veckorna under 2014 och både den svenska och tyska börsen tvärvände uppåt där framförallt Sverige visade en påtaglig styrka med nytt årshögsta på 1480 punkter den 29/12.

Efter denna nästan explosiva återhämtning blev marknaden överköpt inte bara i Sverige utan likväl i Tyskland och USA och en rekyl/konsolidering bar sannolikhetens prägel.

Fram till lunchtid i måndags (den svenska börsen var bara öppen halva dagen den 5/1) gick denna förväntade rekyl lugnt tillväga, men efter den svenska börsens stängning i måndags tilltog fallet i oljepriset på ett dramatiskt sätt och Europa med Tyskland i spetsen föll med runt 2,5 % under måndag eftermiddag (medan den svenska marknaden var stängd för Trettondagsafton).

USA följde samma linje i måndagens handel och backade nästan 2 %. Under tisdagen visade Europa viss stabilitet som dock urholkades när USA efter en positiv öppning halkade ned på röda siffror igen.

Under gårdagen uppstod därför den något märkliga situationen att Sverige skulle ”ta igen” fallet som skett under veckans två första dagar medan Tyskland och USA istället rekylerade uppåt med 0,51 respektive 1,16 %.

USA
USA

Läget är nu snarlikt det som rådde så sent som under första hälften av december, dvs. börserna har drabbats av en snabb och kännbar nedrekyl medan de positiva börstrenderna i USA, Tyskland och Sverige är fortsatt intakta.

Frågeställningen blir därför om den nuvarande nedgången ånyo bara är en rekyl i en positiv trend eller om marknaden har påbörjat en större nedgångsfas. Vi återkommer till denna fråga i slutsatsen, men först en studie av några viktiga och starka trender.

Sedan midsommar är nedgången för oljepriset nästan 60 % och som vi har skrivit tidigare kan den nuvarande falltakten självklart inte bestå under någon längre tid, eftersom vi då skulle närma oss ett nollvärde.

Trender kan dock vara mycket envisa till sin natur och även om priset slutar falla innebär detta inte samma sak som en förestående uppgång utan det vanliga mönstret brukar vara en rejäl upprekyl som sedan övergår till en bottenfas innan trenden så småningom ändrar riktning.

Efter raset i priset från 80 till 60 dollar såg vi en möjlighet att oljan befann sig i kapitulations – eller panikfasen som brukar avsluta större nedgångar. Det är dock svårt att försöka fånga en ”fallande kniv” och efter två veckors paus runt 60 dollar började oljan ånyo falla mycket kraftigt i måndags.

Bild3

Nedgången är nu i det närmaste vertikal = panikartad, men efter att vi tidigare varit lite snabba med att inta beredskapsläge för att eventuellt gå på köpsidan låter vi nu läget verkligen utkristalliseras innan vi drar några konkreta slutsatser om var bottennivån kommer att hamna.

En annan stark och tydlig trend som är utvecklingen för dollarkursen som tangerar 8 kronor. Till skillnad mot oljan rör sig dollarn mer lugnt och stabilt och utvecklingen ser ut att vara fortsatt tydligt uppåt.

Under november och december visade euron vissa tecken att börja stärkas mot dollarn, men fortsatt starka konjunktursiffror från USA samtidigt som inflationen i Europa visat sig obefintlig i kombination med allt större sannolikhet för ett snart beslut om kvantitativa lättnader från den Europeiska Centralbanken har drivit ned Euron till nya bottennivåer och det spekuleras nu om att en dollar kan bli lika dyr som en Euro, dvs att vi uppnår en paritet om ett mot ett jämfört med dagens pris om 1,18 Euro för en dollar.

Den absolut starkaste och mest långvariga trenden i alla kategorier är dock ränteutvecklingen som befunnit sig i en nedåtgående tendens de senaste sjutton åren och den svenska 10-årsräntan ramlade nyligen under botten från januari och har nu parkerat sig under den osannolika nivån 1 %, vilket innebär att möjligheten till fortsatt nedgång är försumbar.

Olja
Olja

Andra mycket intressanta trender och tendenser att betrakta är den kinesiska börsens envisa uppgång, den indiska marknadens svaghetstecken, guldets försök att etablera en bottennivå och den sannolika vändningen uppåt i Ryssland.

Vi kommer självklart att återkomma till dessa marknader i kommande publikationer, men om vi till sist betraktar börserna i USA, Tyskland och Sverige så är de underliggande grundtrenderna fortsatt positiva på alla dessa tre marknader, vilket gör att vi väljer att behålla en positiv grundsyn avseende börsutvecklingen även om man som placerare måste ha både finansiell och mental beredskap för att stora svängningar på börserna har övergått från att vara undantag till att bli en naturlig del av den finansiella vardagen.

Summa summarum ser vi sålunda årets inledande börsnedgångar som rekyler och inte som ett trendbrott och envisas med att behålla vår målkurs om 1500 punkter (nu 1421) för den svenska börsen (OMXS30).

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto