Home > Veckobrev v.20 ”Bara ett hack i kurvan.…?!”

Veckobrev v.20 ”Bara ett hack i kurvan.…?!”

Föregående vecka noterade vi att de långsiktiga primärtrenderna i större delen av världen var klart positiva, men att flera börser var kortsiktigt överhettade. Samtidigt konstaterade vi att det är lätt att underskatta kraften i starka trender.

Förr eller senare korrigeras dock alltid trendens underliggande lutning till en mer långsiktig hållbar riktning med en kännbar nedgångsfas som följd. Vi trodde dock inte att vi ännu befann oss vid en kritisk korrigeringspunkt och valde att vaksamt glida med den svenska börsen uppåt (OMXS30) med sikte på 1700 punkter.

Vi var lite otydliga i ovanstående resonemang. Vi tror inte att den rekyl som under gårdagen initierades av Donald Trumps förehavande är början på en kännbar nedgångsfas. Däremot kan vi nu mycket väl få uppleva en hälsosam avkylning av måttlig karaktär som tar bort överhettningen på marknaderna.

Vi anser sålunda inte att vi har nått en kritisk korrigeringspunkt, som föregår en nedgångsfas av större dignitet. Den pågående rekylen lär istället sannolikt innebära att det uppstår attraktiva köplägen i aktier som rekylerar inom ramen för tydligt positiva trender.

Så sent som i tisdags balanserade USA (S&P 500) runt ”all time high”, men hade inte kraft att bryta upp till nya höjder. Vår konklusion var att beteendemönstret med mycket små svängningar gav ett tydligt intryck av att vi betraktade en kraftsamling, som sannolikt skulle resultera i fortsatt uppgång.

Att vi betraktade en kraftsamling var korrekt, men den politiska oron runt den amerikanske presidenten orsakade en ”mindre svart svan” (oväntad extern händelse av negativ karaktär) som innebar att ovanstående lågvolatila mönster istället gav upphov till en nedgång. Det grundläggande positiva beteendemönstret i USA är fortfarande intakt, men turerna runt Trump lägger en våt filt över S&P 500 och fördröjer den förväntade uppgången.

USA
USA

Vi har varit och är fortfarande positiva till börutvecklingen i Europa, men ville helst se en konsolidering/måttlig rekyl innan Europa (efter det franska valet) fortsatte att sträva norrut. Denna uteblev dock och det blev bara en paus med några få dagars vinsthemtagningar innan köparna fortsatte att driva marknaden uppåt. Att Europa nu i spåren av den amerikanska börsutvecklingen rekylerar är därmed inte anmärkningsvärt utan istället välbehövligt.

Vi blev dock lite väl avslappnade i vår attityd till den tidigvarande ihärdiga uppgången. Vi tror emellertid inte att det är värre än att den konsolidering/rekyl som logiskt sett borde ha infunnit sig i ett tidigare skede istället inträffar nu. Med tanke på att justeringen börjar från en högre nivå bör man vara inställd på att den i gengäld kan svida lite mer i skinnet.

Vår bästa uppskattning är en möjlig rekyl om 2-4 % och att detta nedställ kan innebära attraktiva köplägen. Förutsättningen för prognosen är att den sker under ordnade former. Skulle vi under torsdagen och fredagen mot förmodan få se två nedgångsdagar med panikliknande karaktär om vardera 2 % under stigande volym förändras den psykologiska bilden till det sämre och vår prognos lär då behöva justeras nedåt.

Tyskland
Tyskland

I Asien märks mindre av den amerikanska turbulensen. Kina fortsätter att vara frikopplad från den globala börstrenden och pendlar sedan mer än ett år tillbaka i vad som bäst kan beskrivas som ett oregelbundet tradingintervall av bottenfaskaraktär.  Medan de flesta börser på sistone har utmanat eller passerat toppnivåerna från 2015 så behöver Kina stiga nästan 60 % från dagens nivå för att lyckas med detta.

Japan förnyade styrka har fått sig en törn av den försvagade dollarn medan Indien tillhör de mest stabila och positiva börserna i världen. Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan återhämtade snabbt nattens initiala nedgångar och är också stabila med en envis strävan uppåt. Den starkt oljekorrelerade ryska börsen har piggnat till efter oljeprisets senaste uppgång, men ser inte ut att ännu vara mogen för vidare uppgång.

Oljepriset har i snart ett års tid rört sig sidledes med en svagt positiv underton och rörelserna fortsätter att vara impulsiva och svårprognosticerade. Vår bästa gissning är att priset kommer fortsätta pendla runt 50 dollar och denna råvara lämpar sig för närvarande bäst för kortsiktig handel.

Olja
Olja

Basmetallerna får stöd av en svagare dollar och vi håller nogsam bevakning på kopparpriset som efter några månaders långsam nedgång börjar visa försiktigt positiva tendenser även om vi ännu inte är lockade att ställa oss på köpsidan.

Vår syn på börsutvecklingen i Sverige blir av naturliga skäl likartad den för Europa. Förutsatt att onsdagens nedgång inte följs av ett panikliknande beteende med tydliga röda nedgångsstaplar under hög volym tror vi att rekylen blir begränsad och kortvarig till sin natur.

Sannolikt kommer det uppstå attraktiva köplägen, men vi vill låta bilden klarna innan vi går på köpsidan. Vi behåller vår målkurs om 1700 punkter för OMXS30 (nu 1628) och tror att nuvarande svaghet bara är ett hack i kurvan…

Sverige
Sverige

 

Taggar:
DAX
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto