Home > Veckobrev v.20 ”Dags för en försommaruppgång på börsen..!?”

Veckobrev v.20 ”Dags för en försommaruppgång på börsen..!?”

I föregående publikation skrev vi att OMXS30 för fjärde gången hade stigit till den viktiga utbudsnivån runt 1590 punkter. Om marknaden bet sig fast runt denna viktiga vattendelare och sedan med kraft och volym lyckades forcera det överliggande utbudet framstod fortsatt uppgång till i första hand 1645 punkter och i andra hand till den tidigare toppnoteringen vid 1690 punkter som möjlig.  

I en något längre tidshorisont var vi dock mer restriktiva i vår syn på den svenska börsen då nuvarande positiva fas mycket väl kunde övergå i den traditionsenliga sommarförsvagningen.

Prognosen har hittills fallit väl ut. Efter att nuddat vid 1592 tappade index visserligen ned till 1564 men tvärvände sedan och steg direkt upp till 1624 punkter. Därefter utmanades utbrottsnivån från ovansidan och vi fick se ännu en rekyl där köparna började plocka upp marknaden strax ovanför 1590.

Den utvecklingen som vi nu ser på börsen ingick i vårt scenario som en möjlig men dock osannolik utveckling. Vi trodde börsen skulle söka sig längre ned innan marknaden hade samlat tillräcklig kraft för en uppgångsfas. Det är naturligtvis ingen självklarhet att börsen ska fortsätta vidare uppåt, men det beteende som investerarkollektivet uppvisar harmonierar väl med den positiva syn som vi ger uttryck för.

Det krävdes sex försök innan OMXS30 lyckades passera den påtagligt hårt befästa utbudsnivån runt 1590 punkter och samtidigt som det sjätte försöket lyckades bröts också den nedåtgående trenden som varit i kraft sedan november i symbios med positiva europeiska och amerikanska börser.

Låt oss nu som vanligt göra en global utblick innan vi sammanfattar vår syn på den svenska marknaden…

Studerar vi den amerikanska tioåriga räntan så indikerade beteendemönstret i början av april att en test av årshögsta på 2,95 % inte bara såg möjligt utan klart sannolikt ut och om denna nivå nåddes låg sedan 3 % inom räckhåll. Under gårdagen stängde räntan på 3,08 och tog ett nytt och tydligt kliv uppåt efter ha pendlat just under 3 % i några veckor.

USA Rta 10 år
USA Rta 10 år

Denna uppgång har fått tydliga konsekvenser där den mest distinkta är att euron har tappat påtagligt mot dollarn och den tidigare så starka trenden för euron har erhållit ett tydligt trendbrott med en försvagning från 1,24 till en 1,18 mot dollarn, vilket innebär samma nivå som under sommaren 2017.

Euro/USD
Euro/USD

En annan följdverkan är en markant svaghet för guld. Efter en bottenfas på fem år såg vi en betydande potential för guldpriset, men efter att under innevarande år ha gjort fem misslyckade försök att bryta uppåt från denna bottenformation så visar nu guld istället svaghet med en nedgång från 1365 till 1290 dollar – varför placera i guld när man kan få över 3 % på räntebärande tillgångar verkar placerarna resonera ..?

Den tredje effekten är positiva europeiska börser där devalveringen av euron ger konkurrensfördelar och det är Frankrike, Italien, Spanien som framförallt visar framfötterna tätt följt av Tyskland. Även Storbritannien har utvecklats klart positivt de senaste veckorna i symbios med pundförsvagningen mot dollarn.

Europeiska Börser
Europeiska Börser

Även Asien visar positiva tendenser. Exportorienterade Japan gillar en stark dollar och större delen av tappet från början av året har återhämtats. Kina som tappade nästan 15 % tidigt i år har hittat fast mark under fötterna och strävar uppåt. Hong Kong rör sig sidledes med en positiv underton liksom övriga Sydostasien och Indien ligger bara marginellt under årshögsta.

Den breda amerikanska marknaden, S&P 500, som bara för ett par veckor sedan gav ett något håglöst intryck, med köpare som föreföll bli allt mindre benägna att agera offensivt och plocka upp aktier efter rekyler på nedsidan, har vaknat till ordenligt och utmanar nu den negativa trenden som påbörjades i slutet av januari.

Förutsättningarna för positiva börser på global basis är klart mer gynnsamma än för bara ett par veckor sedan, men bilden är inte enhetlig och risker saknas definitivt inte. Om oron för handelskrig ånyo blossar upp och den amerikanska obligationsräntan stiger alltför snabbt och mycket med en Euro som går markant åt motsatt kan det lätt uppstå oro och spänningar på börserna med sjunkande kurser som följd samtidigt som vi går in i en säsongsmässigt svag börsperiod.

Ser vi på Sverige och beteendemönstret för OMXS30 samt tar hänsyn till globala makrofaktorer är vi fortsatt bekväma med vår positiva syn börsen och upprepar vår slutsats från föregående veckobrev, dvs. vi ser goda möjligheter för fortsatt uppgång till i första hand 1645 punkter (nu 1606) och i andra hand till den tidigare toppnoteringen vid 1690 punkter.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto