Home > Veckobrev v. 20 ”Försiktigt positiv syn på börsläget…”

Veckobrev v. 20 ”Försiktigt positiv syn på börsläget…”

Vi noterade föregående vecka att börsen anpassat sig till sin långsiktigt positiva trend och blivit kraftigt översåld samtidigt som värderingarna hade hyfsats. Vi såg därför nedgången som ett attraktivt köpläge åtminstone ur ett kortsiktigt perspektiv. 

Sverige
Sverige

Börsen studsade följdriktigt upp med som mest 4,3 %, men rekylerade under gårdagen. Köparna kom dock fram under eftermiddagen, nedgången stannade runt 1 % och volymen var hovsam., varför vi är fortsatt bekväma med vår positiva syn på börsen – åtminstone ur ett kortsiktigt perspektiv.

Låt oss göra en kortfattad global utblick innan vi återkommer till den svenska börsen. Både Kina och Hong Kong var rekylmogna efter årets rally.  Kina har dock återhämtat sig mycket snabbt och har i det närmaste tagit tillbaka sin nedgång. Japan följer ett liknande mönster, dvs. en måttlig rekyl och tendens till förnyad uppgång. Även Singapore, Sydkorea och Taiwan visar ett snarlikt beteende.

Hong Kong är lite trögare, men har dock lyckats behålla merparten av sin uppgång efter ”tokrusningen” under april. Sammantaget skedde nedgångarna under måttliga och ordnade former och vändningarna uppåt i kombination med positiva underliggande trender gör att vi ser positivt på Asien som helhet. Indien har haft ett annat beteendemönster och anammat en nedåtgående tendens.

Den senaste säljsignalen framstår dock som en ”luring”, dvs.  marknaden tvärvände uppåt och stannade kvar inom sitt tradingintervall istället för att bryta nedåt, varför vi ändrar inställning och blir försiktigt positiva till Indien.

USA
USA

Som vi tidigare noterat har USA varit påtagligt stabilt, men har ännu inte lyckats påbörja en ny uppgångsfas. Vi är envisa och upprepar vår bedömning att bilden inte är entydig, men vi ser det som sannolikt att denna marknad efter sex månaders intervallpendling och minskande svängningar kommer börja röra sig uppåt.

Tyskland och övriga Europa har liksom Sverige rekylerat nedåt. Nedgången i Tyskland började nästan två veckor tidigare än i Sverige och även om nedgången faktiskt är något större så har den varit mindre panikartad till sin natur.

Den tyska börsen har nu problem att passera den utbudsnivå som byggdes upp under mars och april och vi tror därför att Tyskland får kämpa sig uppåt i en krokig färd med två steg uppåt och ett bakåt. Övriga Europa visar en liknande, men smått mer positiv tendens med Italien i spetsen

Oroshärdarna för vår positiva börsprognos är dels rycket uppåt i de långa räntorna i USA, Europa och Sverige samt att euron förefaller ha bottnat ut mot dollarn. Börsen reagerar alltid skarpt på det som sker oväntat och ränteuppgången kan onekligen hänföras till denna kategori.

Uppgången får inte nonchaleras, men samtidigt har vi nuläget svårt att se faktorer som motiverar en fortsatt större ränterörelse på uppsidan. Euron har visat en utbottnande tendens mot dollarn de senaste två månaderna och vi blir inte förvånade om Euron visar fortsatt stabilitet mot dollarn, men vi tror inte på någon dramatisk scenförändring.

Tyskland
Tyskland

Om ovanstående rörelser visar sig vara inledningen till bestående uppåtgående trender innebär de tydliga hot mot en positiv börsutveckling. Vi har en beredskap för en sådan utveckling, men det är inte vårt huvudscenario.

Zink, koppar, aluminium och bly har rekylerat/stannat upp efter sina senaste uppgångar. Även eftersläntrarna nickel och tenn börjar visa livstecken och vi tror att det finns goda skäl att hålla samtliga metaller under nogsam bevakning.

När priser börjar röra sig uppåt efter flera års nedgång, panikutförsäljningar och efterföljande bottenfaser kan sådana uppgångar bli både större och mer långvariga än vad som i den innevarande situationen framstår som sannolikt.

Prognosen för olja har stämt väl. Efter en test av 70 dollar rekylerade priset ned till något under 65 där nytt köpintresse har sporrats och lyft oljan till över 67 dollar och vi blir inte förvånade om oljan kostar 75 dollar fatet före midsommar.

Börsläget i Sverige är inte helt lättprognosticerat, men liksom föregående vecka sticker vi ut hakan och ser ett attraktivt köpläge, åtminstone kortsiktigt, efter den senaste tidens nedgång.

Euro/USD
Euro/USD

En rörelse upp mot 1670 punkter (nu 1600) ser möjlig ut, men ovanför denna nivå finns en bastant utbudsnivå som lär vara svårpasserad.  Vi tror att uppgången kommer följa en krokig bana och den långsiktiga utvecklingen lär bero på hur börsen beter sig när vi närmar ovanstående pyskologiskt viktiga kursnivå.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto