Home > Veckobrev v. 20 ”Kommer USA leda marknaderna nedåt…?!”

Veckobrev v. 20 ”Kommer USA leda marknaderna nedåt…?!”

Föregående veckas slutsats var att vi såg svaghetstecken för den svenska börsens del även om det fanns förutsättningar för ytterligare kortsiktig uppgång. Den senaste rekylen nedåt hade blivit för skarp för att vi skulle vara bekväma med vår tidigare positiva syn på börsutvecklingen. 

Sverige
Sverige

Om vi inte inom kort fick se överraskande styrka befarade vi att marknaden istället kunde komma att testa den senaste botten vid 1300 punkter (då 1326) och om denna nivå bröts tappa ytterligare ned mot årslägsta vid 1250 punkter.   

Styrkan uteblev, marknaden tappade till 1300 punkter, men fick därifrån en förnyad uppstuds till som högst 1348. Under torsdagen stängde börsen på 1321 och pendlar nu sålunda inom ett litet och smalt intervall. Den självklara frågan är om börsen kommer att ”rulla över”, dvs. om de två senaste bottnarna vid 1300 punkter ska punkteras och om marknaden ska falla ned mot årslägsta som uppnåddes den 11/2. Vi återkommer till frågan i slutet av texten, men först en global utblick….

Den håglöshet som har präglat den kinesiska börsen de senaste månaderna har inte avtagit utan snarare tilltagit och det är svårt att se att Kina i närtid ska bli en spännande marknad. Däremot kan det fortfarande mycket väl vara så att marknaden nådde sin botten i början av året och att vi nu befinner oss i en långdragen och tråkig bottenfas, som så småningom kan ligga till grund för en mer positiv utveckling.

Sydostasien (Hongkong, Singapore, Sydkorean och Taiwan) ger inte heller något större positivt bidrag till den globala börsutvecklingen för närvarande. Den positiva trenden som så sent som i slutet av april såg stabil ut har fallit pladask, vilket innebär att även denna region verkar befinna sig i en långvarig bottenformation.

USA
USA

Indien har däremot klarat sig riktigt bra sedan slutet av mars och gått på tvärs mot övriga Asien. Efter en uppgång på runt 13 % har dock denna börs nått upp till tydliga utbudsnivåer och tappat momentum.

Sannolikheten är påtaglig hög att Indien verkligen har bottnat och när det globala börshumöret förr eller senare stabiliseras och blir mer positivt har Indien goda försättningar att tillhöra de vinnarbörser som är snabbast ur startgroparna.

Vi kallade USA för jokern bland världens börser i föregående brev då USA skulle kunna överraska på uppsidan.  Om USA med kraft verkligen lyckades passera den synnerligen svårforcerade utbudsnivån runt 2100 punkter, som varit i kraft ända sedan november av 2014 kunde detta mycket väl förändra det globala stämningsläget.

Då marknaden misslyckats med just detta åtskilliga gånger var sannolikheten för detta scenario inte överväldigande högt och för att vi skulle vara bekväma med utseendet på S&P 500 ville vi inom kort se förnyad styrka. Så har inte blivit fallet utan istället har USA sakta, men utan större åthävor glidit nedåt. Under innevarande vecka har den ”känsliga” nivån runt 2040 punkter testats av. Nivån är viktig då den sedan mitten av mars utgjort ett signifikant vändningsområde där placerarna flera gånger visat tydligt köpintresse.

Under gårdagen stängde USA på 2040,04  punkter och balanserar nu exakt på denna stödnivå. Precis som för Sverige är den självklara frågan om S&P 500 ska rulla över och börja dra sig söderut mot lägre nejder. Svaret är inte givet då USA visat en förvånansvärd motståndskraft, men beteendemönstret inger oro och indikerar att försiktighet är tillrådligt.

Tyskland har fallit tillbaka under den psykologiskt viktiga nivån 10 000 punkter och har under kort tid producerat både falska sälj- och köpsignaler. Detta beteende har under våren varit förhärskande på nästan alla marknader inklusive råvaror och valutor och speglar den osäkerhet och nervositet som råder hos investerarkollektivet.

Tyskland
Tyskland

Den tyska marknaden är mer stabil än den svenska, men flaxar ändå runt just 10 000 punkter, visar uppenbara svårigheter att bestämma sig för den långsiktiga riktningen med risk för försvagning om USA börjar tappa.

En av de få riktigt stabila och positiva trenderna utgörs av oljan och vår målkurs om 50 dollar anser vi nu vara uppnådd. Det vore rimligt med en större rekyl än det tapp vi såg ned mot 47 dollar under gårdagen, men oljan visar sådan genuin styrka att priset redan kan vara på väg att försöka nå nya toppkurser.

Vi tror fortfarande att guld laddar inför vidare uppgång och de senaste dagarnas försvagning är korrelerad med dollarns styrka.  För att vår positiva syn ska bekräftats krävs dock att guldet verkligen bryter 1300 dollar (nu 1255) på ovansidan och verifierar att ett positivt trendbrott de facto har inträffat.

I rådande marknadsläge är inga slutsatser självklara, men en sammanvägning av ovanstående globala analys resulterar i att försiktighet framstår som tillrådligt och att det finns en inte försumbar risk att framförallt USA kan visa svaghet och dra med sig Europa och Sverige nedåt.

Detta skulle då kunna medföra ett brott av 1300 punkter på OMXS30 (nu 1321) med risk för vidare nedgång mot februaribotten vid 1250. Vi målar dock inte upp några domedagsscenarios och tror att året kan sluta betydligt bättre än vad det startade. Kännbara sättningar kan framförallt utgöra intressanta kortsiktiga köplägen, men även attraktiva möjligheter för den mer långsiktiga aktören.

Guld
Guld

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto