Home > Veckobrev v. 21 ”Håller Europa på att stabiliseras…?!”

Veckobrev v. 21 ”Håller Europa på att stabiliseras…?!”

Vi noterade föregående vecka att inga slutsatser var självklara i rådande marknadsläge, men att en sammanvägning av vår globala analys resulterade i att försiktighet framstod som tillrådligt och att det fanns en inte försumbar risk att framförallt USA kunde visa svaghet och dra med sig Europa och Sverige nedåt. Detta skulle då kunna medföra ett brott av 1300 punkter på OMXS30 med risk för vidare nedgång mot februaribotten vid 1250.

Sverige
Sverige

Vi målade dock inte upp några domedagsscenarios och gjorde bedömningen att året kunde sluta betydligt bättre än vad det startat. Kännbara sättningar kunde framförallt utgöra intressanta kortsiktiga köplägen, men även attraktiva möjligheter för den mer långsiktiga aktören.

För ett par veckor sedan kallade vi USA för jokern i leken då S&P 500 hade förutsättningar att överraska på uppsidan.  Om USA med kraft verkligen lyckades passera den synnerligen svårforcerade utbudsnivån runt 2100 punkter, som varit i kraft ända sedan november 2014 kunde detta förändra det globala stämningsläget.

Så blev inte utfallet utan S&P 500 gled istället sakta nedåt till den signifikanta stödnivån runt 2040 punkter som tidigare utgjort ett tydligt vändningsläge. Den avgörande frågan för en vecka sedan var om S&P 500 skulle falla igenom denna nivå  och påbörja en nedgångsperiod. Svaret var inte givet då USA visat en förvånansvärd motståndskraft, men beteendemönstret ingav oro och indikerade att försiktighet föreföll förnuftigt.

USA har onekligen bjudit på ett stort antal kursmässiga överraskningar det senaste året. Marknaden reagerade initialt negativt på den ökade sannolikheten för kommande räntehöjningar. När detta väl sjunkit in och accepterats av investerarkollektivet har istället den senaste tidens starka konjunkturdata lett till en smärre glädjeyra. S&P 500 är därmed ånyo uppe strax under 2100 punkter, vilket är en nivå som utmanats 15 -20 ggr (beroende på hur man räknar) de sista 18 månaderna.

USA
USA

”All time high” i USA ligger på 2135 punkter, vilket innebär att S&P 500 under ett och ett halvt års tid buffat, puffat och försökt svinga sig upp till en högre toppnivå utan att lyckas med detta. Skulle USA med kraft, styrka, volym och med råge etablera en ny högsta nivå vore det naturligtvis en ”game changer” med stor positiv inverkan på det internationella börshumöret.

Bara sedan augusti 2015 har dock USA fyra gånger fallit under 1900 punkter och varit nere så lågt som 1810 punkter, vilket indikerar att en ny högstanivå absolut inte är någon självklarhet. Läget är svåranalyserat med en för närvarande positiv underton, men för att S&P i närtid ska lyckas överraska på uppsidan lär det krävas en påtagligt ökande konjunkturoptimism.

Tidigare så volatila Kina har nu en sådan tråkig kursutveckling att den konkurrerar med att se färg torka. Den positiva tolkningen är att vi såg bottennivån i början av året och att marknaden befinner sig i en långdragen bottenfas, som efterhand kan utmynna i en mer positiv utveckling.

Sydostasien visar ett något mer positivt mönster och även här ser det ut som att denna region verkar befinna sig i en långvarig bottenformation.

Efter en uppgång på runt 13 % nådde Indien upp till distinkta utbudsnivåer och tappade momentum, men efter att ha rört sig sidledes under april och maj har det positiva börshumöret återkommit tidigare än väntat med nytt årshögsta och positivt trendbrott i skön harmoni. Indien ser klart mest intressant ut av Asiens börser och har sannolikt etablerat en långsiktigt positiv trend.

Europa
Europa

Tyskland och övriga Europa har efter årets inledande ras i huvudsak rört sig sidledes och pendlat upp och ner under hög volatilitet. Det kan mycket väl vara så att vi såg botten i början av februari och att Europa nu i linje med flera andra marknader befinner sig i en bottenfas.

Dessa faser kan dock vara långvariga och uppvisa beteendemönster av oregelbunden och svårprognosticerad karaktär. Det har dock smugit sig in ett par nyanser av stabilitet och optimism, men det är ännu för tidigt att dra några vittgående slutsatser utan bilden måste få klarna och visa om vi bara bevittnar en tillfälligt övergående optimism eller om en mer stabil och positiv marknadsbild är under uppbyggnad.

Guld har haft en dålig vecka och regerat klart negativt på det starkare börshumöret, vilket innebär att den positiva formationen ändrat karaktär och glidit över till en sidledes rörelse med viss negativ underton. Det skulle inte alls förvåna om vi kan få en studs uppåt, men den tidigare styrkan lär först återkomma om börshumöret försämras.

Vi antar en något mer positiv syn på börsutvecklingen i Sverige än tidigare utan att för den skull peka med hela handen och vara offensiva på köpsidan. Den främsta orsaken till detta är att majoriteten av de europeiska börserna inklusive medelhavsländerna uppvisar ett stabilare beteendemönster.

Indien
Indien

Sverige ser dock än så länge ut som en klen kusin och veckans uppgång har inte varit övertygande till sin karaktär. Skulle OMXS30 (nu 1378 punkter) i symbios med Europa och USA dra sig ytterligare uppåt och därefter få en rekyl som fångas upp tydligt ovanför den senaste botten vid 1300 punkter kan bilden svänga i positiv riktning. Tillsvidare anammar vi dock en avvaktande attityd om än med ett par nyanser mer optimism än tidigare.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto