Home > Veckobrev v.21 ” Vi har en positiv sommarbörs i sikte..!”

Veckobrev v.21 ” Vi har en positiv sommarbörs i sikte..!”

I föregående publikation skrev vi att förutsättningarna för positiva börser på global basis var klart mer gynnsamma än för bara ett par veckor sedan, men att bilden inte var enhetlig och att risker definitivt inte saknades. Om oron för handelskrig ånyo blossade upp och den amerikanska obligationsräntan steg alltför snabbt och mycket med en euro som gick markant åt motsatt håll kunde det lätt uppstå oro och spänningar på börserna med sjunkande kurser som följd samtidigt som vi gick in i en säsongsmässigt svag börsperiod.

Såg vi på Sverige och beteendemönstret för OMXS30 samt tog hänsyn till globala makrofaktorer var vi dock fortsatt bekväma med vår positiva syn på börsen och upprepade vår slutsats från föregående veckobrev, dvs. vi såg goda möjligheter för fortsatt uppgång till i första hand 1645 punkter och i andra hand till den tidigare toppnoteringen vid 1690 punkter.

Prognosen har hittills fallit väl ut. I måndags var index uppe vid 1635 punkter, dvs. 0,6 % från vår första målkurs och under gårdagen fick vi se en mycket måttfull rekyl på 0,11 % under minskande volym, vilket ger understöd åt vårt positiva scenario.

Låt oss nu som vanligt göra en global utblick innan vi sammanfattar vår syn på den svenska marknaden…

Den breda amerikanska marknaden S&P 500 ser mer lovande ut än på flera månader. Den nedåtgående trenden som började i slutet på januari utmanas nu på allvar, men har ännu inte definitivt brutits. De senaste två veckorna har marknaden konsoliderat strax över 2700 punkter och vi ser en god sannolikhet att detta är en kraftsamlingsfas, som innebär att USA efterhand kan söka sig upp mot den tidigare toppkursen runt 2870 punkter, dvs. 5 % ovanför dagens nivå.

USA S&P 500
USA S&P 500

Studerar vi den amerikanska tioåriga räntan så indikerade beteendemönstret i början av april att en test av årshögsta på 2,95 % inte bara såg möjligt utan klart sannolikt ut och om denna nivå nåddes låg sedan 3 % inom räckhåll. Under gårdagen stängde räntan på 3,07 och har backat något från toppnivån. I nuvarande läge oroas dock inte de globala börserna över denna utveckling utan verkar ta ränteuppgången som intäkt för fortsatt stark konjunktur.

Uppgången har dock fått tydlig effekt på euron som tappat markant mot dollarn med en försvagning från 1,24 till under 1,18 mot dollarn. Försvagningen av euron verkar dock vara på upphällning och lär plana ut runt nuvarande nivå.

Effekten av den starka dollarn med tydliga konkurrensfördelar för europeiska börser syns allra tydligast i Frankrike, Holland och Portugal som är vinnare i Europa med Tyskland hack i häl. Även Storbritannien har utvecklats klart positivt de senaste veckorna i symbios med pundförsvagningen mot dollarn.

Europa
Europa

Storbritannien har faktiskt nått upp till ny ”all time high” och har därmed för första gången på mycket länge axlat rollen som flockledare bland de europeiska börserna. Frankrike visar också påtaglig styrka, men här spökar fortfarande historien dels från IT kraschen år 2000 och dels från finanskrisen 2008 och CAC 40 har fortfarande närmare 25 % kvar till toppnivån från 18 år sedan.

Asien visar generellt positiva om än blandande tendenser då den starka dollarn inte uppskattas lika mycket här som i Europa. Exportorienterade Japan gillar dock en positiv dollar och Nikkei 225 gnager sig metodiskt uppåt.

Kina som tappade nästan 15 % tidigt i år har bottnat ut, men har ännu inte fått fart uppåt.  Hong Kong rör sig sidledes med en positiv underton liksom övriga Sydostasien och verkar konsolidera inför kommande uppgång medan Indien efter tangering av årshögsta fått vidkännas en måttfull rekyl.

På råvarusidan har oljepriset nått upp till vår målkurs runt 80 dollar, men vi utesluter inte att oljan av bara farten kan söka sig ännu högre upp. Guldet ser fortsatt ointressant ut med en massiv utbudnivån strax ovanför nuvarande kursnivå.

Koppar som rört sig sidledes ända sedan september 2017 och pendlat i ett oregelbundet intervall med en svagt positiv underton börjar däremot äntligen se riktigt intressant ut. Den psykologiskt viktiga nivån runt 7000 dollar utgör emellertid fortfarande ett hinder, men det ser mest ut att vara en tidsfråga innan kopparpriset lossnar på uppsidan.

Koppar
Koppar

Beteendemönstret för OMXS30 är stabilt och positivt och adderar vi därtill gynnsamma utsikter för börserna i både USA och Europa, lugnare valuta- och räntemarknader, negativt guldpris och positiva utsikter för koppar medför detta att vi är fortsatt bekväma med vår syn börsen och upprepar därför vår slutsats från de senasate veckobreven, dvs. vi ser goda möjligheter för fortsatt uppgång till i första hand 1645 punkter (nu 1624) och i andra hand till den tidigare toppnoteringen vid 1690 punkter och att den därmed sedvanliga negativa börsutvecklingen över sommaren denna gång kan bytas till sin motsats.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.