Home > Veckobrev v. 22 ”Balanspunkter under bildande i USA och Europa…?”

Veckobrev v. 22 ”Balanspunkter under bildande i USA och Europa…?”

Sverige
Sverige

Vi antog en något mer positiv syn på börsutvecklingen i Sverige föregående vecka utan att för den skull peka med hela handen och vara offensiva på köpsidan. Den främsta orsaken till detta var att majoriteten av de europeiska börserna inklusive medelhavsländerna uppvisade ett stabilare beteendemönster.

Sverige såg dock börsmässigt svagare ut än Europa som helhet och veckans uppgång hade inte varit övertygande till sin karaktär. Skulle OMXS30 i symbios med Europa och USA dra sig ytterligare uppåt och därefter få en rekyl som fångades upp tydligt ovanför den senaste botten vid 1300 punkter kunde dock bilden svänga i positiv riktning. Tillsvidare anammade vi emellertid en avvaktande attityd om än med ett par nyanser mer optimism än tidigare.

Den pågående uppgången toppade vid 1383 punkter och tappade sedan ned till 1352 (nu 1359). Både upp- och nedgångsfasen var fjuttig till sin karaktär och visar på osäkerhet och en avvaktande inställning hos placerarna.

Man vill varken vara offensiv eller för negativ utan inväntar tydligare signaler från marknaden. Vid ett sedvanligt säsongsmönster så tillhör juni årets svagaste börsmånader och därtill kommer folkomröstningen i Storbritannien dagen för midsommarafton.

USA
USA

Folkomröstningen om fortsatt EU-medlemskap skapar oro som i ett negativt scenario skulle kunna utvecklas till en rejäl börsoro. Huvudscenariot är dock att ” ja till att vara kvar” vinner även om de senaste opinionsundersökningarna har gett andra indikationer. Oddsen hos betting- och spelbolagen brukar vara en betydligt bättre indikation och här är ”ja till att vara kvar” i tydlig favör.

Den lugna börsreaktionen efter de senaste opinionsmätningarna indikerar att finansmarknaderna är tydligt inställda på ett ”ja till EU”, vilket innebär att ett distinkt nej sannolikt och åtminstone kortsiktigt skulle kunna skaka om börserna rejält.

Ett distinkt ja jag lär leda till ett visst lättnadsrally, men detta utfall ligger till viss del redan i kurserna. Ett betydande orosmoment skulle dock försvinna – fram till det amerikanska valet drar igång – och investerarkollektivet skulle sannolikt våga agera mer kärnfullt istället för att vela på grund av den nuvarande osäkerheten.

Tyskland och övriga Europa har efter årets inledande ras i huvudsak rört sig sidledes och pendlat upp och ner under hög volatilitet. Vi har kvar vår uppfattning att vi mycket väl kan ha sett börsbotten i början av februari och att Europa nu i linje med flera andra marknader kan befinna sig i bottenfaser.

Sådana faser kan dock vara långvariga och placerarna kan slitas mellan hopp och förtvivlan medan de väntar på att riktningen ska utkristalliseras. Vi noterade i föregående publikation att det smugit sig in ett par nyanser av stabilitet och optimism på de europeiska börserna, men ansåg det för tidigt att dra några vittgående slutsatser.

Europa
Europa

För att en bottenfas ska kunna anses som signifikant och tillförlitlig bör den helst vara längre än sex månader och tidsmässigt är det därför mindre sannolikt att någon större upprörelse redan står för dörren. Vi vill gärna att bilden ska få klarna och visa om vi ser en mer stabil och positiv marknadsbild byggas upp där de ”starka händerna” ackumulerar aktieinnehav i väntan på en kommande uppgång eller om det kan finnas ytterligare ett ben nedåt kvar i nuvarande börstrend.

Det som kan ändra bilden och påskynda ett positivt scenario är om USA efter ett närmast otaligt antal försök sedan november 2014 äntligen skulle lyckas passera den utomordentligt styvnackade utbudsnivån runt 2100 punkter och med kraft, styrka, volym och med råge etablera en ny högsta nivå.

Ett sådant utfall skulle dra med sig Europa uppåt och kryddar vi sedan med att ”ja till att vara kvar” vinner stort den 23/6 så har vi en börscocktail som radikalt kan förändra börsläget med stor positiv inverkan på det internationella börshumöret och stigande kurser som följd.

Det nuvarande börsläget i USA, Europa och Sverige är sålunda mycket intressant. Det som kan ge viss vägledning är om börssvängningarna minskar ytterligare och USA och Europa tydligt visar förmåga att bita sig fast runt eller något ovanför nuvarande indexnivåer och bildar vad vi kallar balanspunkter (lågvolatila konsolideringsintervall). Detta skulle indikera att köparna fått övertaget och tidigare än väntat skulle kunna leda börserna uppåt.

Här är vi dock inte i dagsläget även om vi – som vi skriver ovan – kan se nyanser av ökad stabilitet och optimism. Börserna är för närvarande svårprognosticerade men vi gör bedömningen att året kommer sluta betydligt bättre än vad det startat och att kännbara sättningar kan utgöra intressanta både kort- och långsiktiga köplägen.

Guld
Guld

För Sveriges del så förefaller marknaden (OMXS30) har ett jämviktsläge runt 1350 punkter (nu 1359) och det är först när antingen 1400 bryts på uppsidan eller 1300 på nedsidan som läget på allvar förändras.

Sverige kommer dock samvariera med USA och Europa och drar sig OMX ånyo upp mot sin senaste topp runt 1380 och i symbios med ovanstående marknader bildar en balanspunkt ökar sannolikheten för en positiv börssommar betydligt. Detta är dock ingen prognos utan bara ett möjligt scenario, varför vi inväntar utvecklingen med hög beredskap att agera när bilden väl har klarnat.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto