Home > Veckobrev v. 22 ”Börsen utmanar den svårforcerade och psykologiskt viktiga utbudsnivån runt 1670 punkter.…”

Veckobrev v. 22 ”Börsen utmanar den svårforcerade och psykologiskt viktiga utbudsnivån runt 1670 punkter.…”

Vi noterade i föregående publikation att börsläget i Sverige inte var helt lättprognosticerat, men vi stack ut hakan och såg ett attraktivt köpläge, åtminstone kortsiktigt. En rörelse upp mot 1670 punkter framstod som möjligt, men ovanför denna nivå fanns en bastant utbudsnivå som sannolikt var svårpasserad.  Vår bedömning var att uppgången skulle följa en krokig bana och att den långsiktiga utvecklingen berodde på hur börsen betedde sig när den närmade sig ovanstående psykologiskt viktiga kursnivå.  

Sverige
Sverige

Prognosen har fallit väl ut. Index (OMXS30) orkade under snirkliga former upp till 1657 punkter och rekylerade under tisdagen med 0,74 % för att under onsdagen stiga med 1,56 % till 1664 punkter. Börsen rörde sig nästan spikrakt uppåt under januari och februari, vilket medförde en lutning på trenden av orealistisk karaktär. Som ett logiskt steg vidtog därefter en trendanpassning i form av en sidledes rörelse/tradingintervall under ganska precis två månader.

På grund av rapportbesvikelser, en försvagad dollar och stigande räntor och ett klassiskt flockbeteende bröts intervallet på nedsidan med en nedgång om knappt 10 % som följd, vilket förde ned kurserna till samma nivå som i slutet av januari. Med hänsyn till att den underliggande börstrenden fortfarande var (och är) positiv såg vi denna nedgång som ett attraktivt köptillfälle.

Nu utmanar den svenska börsen den psykologiskt viktiga kurs/utbudsnivå som vi nämner ovan och frågan är självklart om den uppgång vi har sett bara är tillfällig eller av mer bestående karaktär.  Vi lutar åt det sistnämnda, men för att kunna prestera en välunderbyggd slutsats behöver vi göra en global utblick.

Nedgångarna i Asien under slutet av april och början på maj var måttliga och under ordnade former. När vändningarna uppåt skedde i symbios med positiva underliggande trender fanns det goda skäl att se positivt på Asien som helhet.

USA
USA

Vi hade dock inte väntat oss att Kina skulle bryta årshögsta lika lätt som skör grafit. Uppgången i Kina är nu spikrak och nästan 50 % sedan årsskiftet, vilket innebär att ”all time high” från hösten 2007 är inom räckhåll.

Vi är dock inte överdrivet förtjusta i att vara köpare på en marknad som rusar upp mot molnen i raketfart. Samtidigt vet vi att denna typ av trender kan nå högre än vad som förefaller logiskt, varför det förefaller vettigt att successivt minska risknivån.

Hong Kong tokrusade i början av april, men lyckades behålla merparten av sin uppgång. Detta innebar att fortsatt uppgång var att vänta och nu utmanas årshögsta. Singapore, Sydkorea och Taiwan visar snarlika beteenden och även här tror vi på vidare uppgång.

Som vi noterat åtskilliga gånger tidigare är USA påtagligt stabilt, men har inte lyckats påbörja en ny uppgångsfas. Kursnivån är densamma som för sju månader sedan och den trendanpassning som låg i korten efter uppgångarna 2013 och 2014 verkar ske genom en mycket enveten sidledes rörelse.

Vi ser denna rörelse som något positivt då den psykologiska dynamiken blir starkare ju längre en marknad ligger stilla. Just nu slits dock USA mellan rädslan för starkare dollar/höjd ränta och förbättrade konjunkturutsikter och aktörerna vet inte riktigt vilket ben de ska stå på.

Tyskland
Tyskland

Nedgången i Tyskland började nästan två veckor tidigare än i Sverige och även om denna faktiskt var något större så var den lugnare till sin natur. Som i Sverige har den tyska marknaden rekylerat uppåt och på samma vis har den det besvärligt att passera den utbudsnivå som byggdes upp under mars och april.

En tidigare oroshärd för en positiv börsprognos var att euron verkade ha bottnat ut mot dollarn. Vår bedömning var att eurons styrka inte fick nonchaleras, men vi trodde inte på någon dramatisk scenförändring. Efter ett ryck uppåt föregående vecka har Euron tappat markant mot dollarn och den styrka som dollar visar syns därmed även mot den svenska kronan som har försvagats från 8,17 till 8,49.  Vi ser en stark dollar som positivt för de europeiska börserna inklusive Sverige, men det hämmar naturligtvis utvecklingen för den amerikanska marknaden.

Vad gäller ränteutvecklingen framstår det mest som en tidsfråga innan både de korta och långa räntorna börjar stiga i USA. Det är positivt med bättre konjunkturutsikter i USA, men tillväxten får inte vara så stark att dollarkursen blir alltför stark och oron för snabbt stigande räntor alltför påtaglig.

På råvarusidan har samtliga basmetaller fått smäll på fingrarna i samband med dollaruppgången, men koppar och zink ser fortsatt långsiktigt intressanta ut även om vi inte är frestade att gå på köpsidan i nuläget.

Guldpriset har varit tråkigt i snart två års tid och vi ser ingen större sannolikhet att detta ska ändras i närtid. Vad gäller oljepriset var vi för positiva när vi såg en möjlig uppgång till 75 dollar före midsommar. Priset nådde bara till 68 dollar och vår bästa prognos är nu fortsatt pendling mellan 60 till 70 dollar innan utvecklingen så småningom lär vända norrut.

Ränta USA
Ränta USA

De underliggande långsiktiga börstrenderna är positiva även om både Europa och Sverige har svårt att passera de utbudsnivåer som bildades under mars/april samtidigt som USA inte riktigt vill lyfta.

Onsdagens tydliga styrka på samtliga dessa börser i samklang med minskad oro för den grekiska situationen gör dock att vi ser en god sannolikhet att den svenska börsen nu har kraft att passera den svårforcerade och psykologiskt viktiga utbudsnivån runt 1670 punkter (nu 1664) med en fortsatt möjlig uppgång till årshögsta om 1720 punkter.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto