Home > Veckobrev v.22 ”Fortsatt konsolidering på börserna, men positiv underton.…”

Veckobrev v.22 ”Fortsatt konsolidering på börserna, men positiv underton.…”

För två veckor sedan var vår analys att Donald Trumps förehavande inte var början på en kännbar nedgångsfas. Däremot ansåg vi att marknaden mycket väl kunde få uppleva en hälsosam avkylning av måttlig karaktär som tog bort den rådande överhettningen. Vi ansåg sålunda inte att vi stod inför en nedgångsfas av större dignitet utan att den pågående rekylen istället sannolikt innebar attraktiva köplägen i aktier som rekylerade inom ramen för tydligt positiva trender.

Sedan början av mars har USA (S&P 500) pendlat inom ett tradingintervall där ca 2 400 punkter utgör toppen på intervallet medan  bottenläget finns 50-75 punkter lägre ner. Under första hälften av maj lyckades marknaden bita sig fast  i toppen av intervallet. Vår tidigare slutsats var att beteendemönstret med mycket små svängningar gav ett tydligt intryck av att vi betraktade en kraftsamling, som sannolikt skulle resultera i fortsatt uppgång.

USA
USA

Den politiska oron som följde efter den amerikanske presidentens rysslandskontakter skapade dock en påtaglig nervositet och den amerikanska börsen föll på en handelsdags från toppen till botten på intervallet. Investerarkollektivet frågade sig genast om denna oväntade, snabba och signifikanta nedgångsdag var inledning på rekyl av större dignitet.

Det grundläggande positiva beteendemönstret i USA var fortfarande intakt, men turerna runt Trump riskerade att lägga en våt filt över S&P 500. Vi brukar säga att marknaden är den plats där det osannolika har en ovanlig hög sannolikhet att inträffa.

Oron varade bara några timmar in på nästkommande handelsdag och sedan vände S&P 500 uppåt och steg sex dagar i rad…! Detta innebär att vi nu befinner oss på nästan exakt samma nivå som före nedgången och den självklara frågan är om USA denna gång har kraft att fortsätta vidare upp och tydligt passera den svårforcerade utbudsnivån runt 2400 punkter.

Om USA lyckas vidmakthålla den uppnådda nivån och ånyo bita sig fast runt toppen av intervallet är sannolikheten klart hög att den snart tre månaders sidledes rörelsen övergår till att börja trenda uppåt, vilket skulle få en positiv påverkan på de europeiska börserna.

Vår analys av Europa för två veckor sedan var att den konsolidering/rekyl som logiskt sett borde ha infunnit sig efter euforin i kölvattnet på det franska valet inträffade lite senare än förväntat. Med tanke på att justeringen började från en högre nivå var vi inställda på den kunde svida lite i skinnet.

Europa
Europa

Vår bästa prognos var en rekyl om 2-4 % förutsatt att den skedde under ordnade former. Trots att vi var återhållsamma var vi ändå för pessimistiska och rekylen har hittills uppgått till knappt 2 %. Europa som helhet gnager sig sakta nedåt och detta beteendemönster indikerar att det finns underliggande styrka, men att överköptheten efter den franska valyran fortfarande inte har vädrats ut.

Det pågår sålunda fortfarande en trendanpassning och när denna under första hälften av i juni bör vara överstånden ser vi – sannolikt i symbios med utvecklingen i USA – en god sannolikhet för vidare uppgång. Tyskland sätter som vanligt tonen för resten för Europa, men håll ett extra öga på de tidigare problembörserna Grekland, Portugal och Turkiet då dessa är de marknader som visar bäst momentum.

Kina har i det närmaste varit frikopplad från den globala börstrenden och under mer än ett år pendlat i ett tradingintervall av bottenfaskaraktär.  Vi brukar upprepa mantrat att man aldrig får sluta bevaka tråkiga marknader för det är där de framtida vinnarna ofta återfinns.

Kina
Kina

Vi var nästan på väg att ge upp om Kina, men den senaste veckans nyväckta börsoptimism gör att vi börjar bevaka Kina extra nogsamt. Det är för tidigt att ropa hej, men den kinesiska börsen kan mycket väl bli en vinnare om det visar sig att den nyvunna styrkan är av genuin karaktär och inte bara tillfällig optimistisk vindpust. Läget har sannolikt klarnat till kommande veckas publikation.

Japan fortsätter att tveka på grund av den försvagade dollarn medan Indien tillhör de mest stabila och positiva börserna i världen. Hong Kong, Sydkorea och Taiwan trendar envist uppåt medan Singapore för tillfället befinner sig aningen i bakvattnet. Rörelserna i oljepriset fortsätter att vara impulsiva och svårprognosticerade, vilket gör att den tidigare så starka Rysslandsbörsen tappat sin lyster och det dröjer sannolikt innan denna återkommer.

Vår tidigare prognos om att börsrekylen i Sverige borde bli begränsad och kortvarig till sin natur har fallit väl ut och den modesta nedgången skapade attraktiva köplägen i tidigare överköpta aktier. Liksom för USA och Europa ser Sverige ut att behöva konsolidera ytterligare en viss tid, men under juni månad är det sannolikt att OMXS30 i samklang med utvecklingen på ovanstående marknader kommer göra ett seriöst försök att passera årshögsta.

Sverige
Sverige

Vi är sålunda bekväma med vår målkurs om 1700 punkter (nu 1639) och tror att det sedvanligt svaga säsongsmönstret under sommaren detta år kan komma att utmanas.

 

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto