Home > Veckobrev v. 23 ”Börsen befinner sig i ingen mans land”…!”

Veckobrev v. 23 ”Börsen befinner sig i ingen mans land”…!”

Sverige
Sverige

Vi noterade föregående vecka att börsläget i USA, Europa och Sverige var intressant och det som kunde ge viss vägledning var om börssvängningarna minskade ytterligare och USA och Europa tydligt visade förmåga att bita sig fast runt eller något ovanför nuvarande indexnivåer och bilda vad vi kallar balanspunkter (lågvolatila konsolideringsintervall). Detta skulle indikera att köparna fått övertaget och tidigare än väntat kunna leda börserna uppåt.

Vi kunde se nyanser av ökad stabilitet och optimism, men konstaterade att börserna för närvarande var svårprognosticerade även om vi gjorde bedömningen att året kan sluta betydligt bättre än vad det startat och att kännbara sättningar sannolikt utgjorde intressanta både kort- och långsiktiga köplägen.

För Sveriges del så har marknaden (OMXS30) har ett jämnviktsläge runt 1350 punkter (nu 1344). Efter den mycket svaga inledningen på året har börsen pendlat runt denna nivå och som högst noterats i 1431 och som lägst i 1247. Räknat från torsdagens stängning är det sålunda 87 punkter till årets topp och 97 punkter till årets botten.

Mycket kortfattat beskrivet utvecklas det en psykologisk dynamik när marknader varken går upp eller ned utan rör sig sidledes under en längre tid. Placerarna slits mellan hopp och förtvivlan medan de väntar på att riktningen ska utkristalliseras och kan uppleva börsen som besvärlig, svårprognosticerad, tråkig, lurig och allmänt opålitlig med stämningar som kan skifta från dag till annan.

Europa
Europa

Denna dynamik skapar dock förutsättningen för ett kraftfullt flockbeteende där alla springer åt samma håll när pendlingen i intervallet till slut upphör och börsen börjar röra sig i en tydlig riktning (uppåt eller nedåt).

En bottenfas innebär per definition att de ”starka händerna” ackumulerar aktieinnehav i väntan på en kommande uppgång. Motsatsen är en distributionsfas (toppformation) där välinformerade placerare distribuerar ut sina innehav, dvs. säljer och tar hem vinsterna.

Börsen befinner sig definitivt inte i någon toppformation, men det finns alltid en risk att det som förefaller vara ett bottenläge istället bara är en långvarig mellanfas som indikerar att det är långt ned till den slutgiltiga och långsiktiga bottennivån.

Vår grundinställning är dock att vi såg börsbotten i början av februari och att Sverige befinner sig i en bottenfas, men för att denna ska kunna anses som signifikant och tillförlitlig bör den helst vara längre än sex månader och tidsmässigt är det därför mindre sannolikt att någon större upprörelse redan står för dörren.

USA har äntligen passerat den utomordentligt omedgörliga utbudsnivån runt 2100 punkter men den kraft, styrka, volym som vi vill se har lyst med sin frånvaro, varför denna passage har gått ganska obemärkt förbi. Investerarkollektivet vill se ett tydligt ”ledarskap” från marknaden för att ta på sig mer risk och driva kurserna uppåt. Uppgången över 2100 punkter har snarast haft farten från en tvåtaktsmotor istället för styrkan från ett turboaggregat och detta lockar inte fram köplusten och riskbenägenheten.

USA
USA

De europeiska börserna ser till väsentliga delar ut som den svenska börsen men med stabilare beteendemönster och med något positivare undertoner, men även här är riktningen sidledes och vår bedömning är liksom för Sverige att vi sannolikt såg börsbotten i början av februari.

Kina fortsätter att präglas av synnerligen små svängningar medan Hong Kong, Sydkorea och Taiwan tangerar årshögsta och visar överraskande och imponerande styrka. Även Indien lever sitt eget liv och trendar uppåt medan Japan plågas av en försvagad dollar och har ett utseende påminnande om det i Europa.

Oljan har passerat 50 dollar och den positiva trenden är intakt. Guld har studsat upp rejält från 1200 till 1270, men den långsiktiga bilden är oklar med en prisutveckling som sannolikt kommer gå åt motsatt håll jämfört med den globala börsutvecklingen.

På basmetallfronten glänser zink i ensamt majestät med en uppgång på närmare 40 % från bottenläget i januari. Koppar har däremot bara stigit med 5-6 % under samma period. Aluminium och nickel har tidigare varit lika trögrörliga som kopparn, men bägge dessa metaller indikerar nu att en positiv förändring kan bubbla under ytan även om det är för tidigt att peka med hela handen.

Vad gäller den svenska börsen sammanfattar vi läget bäst genom att jämföra det med ”ingen mans land”, dvs. det område mellan de stridande parterna vid en militär front som ingen kontrollerar eller behärskar. Parterna i vårt fall är naturligtvis köparna och säljarna där ingen för tillfället är villig att ta kommandot.

Hong Kong
Hong Kong

Man vill varken vara offensiv eller för negativ utan inväntar tydligare signaler från marknaden. Vid ett sedvanligt säsongsmönster så tillhör dessutom juni årets svagaste börsmånader och därtill kommer osäkerheten rörande folkomröstningen i Storbritannien dagen för midsommarafton.

Som vi skrivit flera gånger tror vi att börsåret kan sluta betydlig bättre än vad det började, men kortsiktigt är läget påtagligt svårprognosticerat och i dessa situationer brukar det vara klokt att låta bilden klarna, hoppas på det bästa men ha en mental beredskap för det värsta.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto