Home > Veckobrev v. 23 ”Kommer uppsidan testas på nytt..?!”

Veckobrev v. 23 ”Kommer uppsidan testas på nytt..?!”

Föregående vecka noterade vi att de underliggande långsiktiga börstrenderna var positiva även om både Europa och Sverige hade svårt att passera de utbudsnivåer som bildades under mars/april samtidigt som USA inte riktigt ville lyfta.  

Sverige
Sverige

Den tydliga styrkan på samtliga dessa börser under föregående onsdag i samklang med minskad oro för den grekiska situationen gjorde dock att vi såg en god sannolikhet att den svenska börsen hade kraft att passera den svårforcerade och psykologiskt viktiga utbudsnivån runt 1670 punkter med en fortsatt möjlig uppgång till årshögsta om 1720 punkter (årshögsta).

Prognosen har hittills inte gått vår väg utan börsen har backat med drygt en procent. Vi underskattade det motstånd som ovanstående nivå innebär och överskattade den styrka som de europeiska marknaderna visade. Detta innebär dock inte att vi ändrar ovanstående positiva prognos utan vi tror att det kommer ett nytt försök på uppsidan. Den utbudsnivå vi refererar till är av relativt tufft virke.

Den svenska börsen steg i det närmaste oavbrutet under januari och februari, men under mars och april ändrades riktningen till sidledes, dvs. börsen började pendla i ett intervall. Den 29/4 bröts detta intervall tydligt på nedsidan och majoriteten av de placerare som köpt (och behållit) aktier under mars och april hamnade nu samtidigt på minus. Under inverkan av flockbeteendet blev rekylen runt 10 % från topp till botten.

USA
USA

De flesta människor har en stark antipati mot att realisera förluster utan man vill åtminstone gå plus minus noll för att vara psykologiskt bekväm med att agera på säljsidan. När index underifrån närmar sig en nivå där många aktörer tidigare har köpt är det nästan reflexmässigt ett antal personer som upplever att de nu kan kliva av sina positioner utan att den psykologiska barriären blir alltför överväldigande. Detta leder till ett säljtryck och det var detta beteende som vi underskattade.

Som vanligt gör vi nu en global utblick med valutor och räntor i fokus innan vi återkommer till en konkret slutsats.

Under tisdagen steg den svenska tioåriga långräntan procentuellt uttryckt med 21 %, dvs. från 0.665% till 0,805%. Själva rörelsen var dock inte mer än 0,14 procentenheter, men uppgångar från extremt nedpressade nivåer ger mycket stora procentuella utslag och utvecklingen var likartad i Europa.

Positiva indikationer på att greklandsfrågan står inför en snar lösning var till viss del en bidragande orsak, men framförallt var det den oväntat höga inflationstakten i Europa med en utförsäljning av obligationsinnehav som skapade ränteuppgången (räntan pressas uppåt när köparna kräver allt högre priser för att var intresserade).

Nu var inte inflationen på något sätt skyhög, men inflationstakten i euroområdet steg till 0,3 procent i maj, vilket var första gången på sex månader med en positiv inflation och kärninflationen uppgick till 0,9 procent mot väntade var 0,7 procent. Marknaden togs dock rejält på sängen av utfallet och såg utfallet som ett möjligt trendbrott för ränteutvecklingen. Euron stärktes mot dollarn, vilket för svenska del fick till följd att dollarkursen sjönk från 8,58 till 8,42 med Euron gick upp i pris till 9,40, vilket är den högsta noteringen på tre månader.

Euro/Sek
Euro/Sek

Alla de samband som existerar på de finansiella marknaderna är många gånger inte självklara till sin natur, kan ändras över tid, förflyktigas och få andra utfall än vad som är både logiskt och förväntat. Tisdagens rörelser på ränte- och valutamarknaderna kan vara överdriva och tillfälliga, men även början på nya trender.

Vi vill inte dra för stora växlar på marknadens beteende, men när räntorna har fallit sedan 1997 och euron tappat dramatiskt mot dollarn är det knappast en djärv bedömning att konstatera att både Euro/USD och obligationsräntorna ligger i bottenfaser som efterhand kommer innebära stigande räntor och en starkare Euro.

Om detta sker under ordnade och lugna former i samklang med positivare konjunktursiffror som indikerar att Europa äntligen rör sig framåt tror vi att det är gynnsamt för börsklimatet med ökad framtidstro i Europa och minskad valutanackdel för USA, men blir ränte- och valutarörelserna oväntat stora och häftiga lär istället placerarna reagera genom att trycka på säljknappen.

Ser vi på den amerikanska börsen kan vi som tidigare notera att USA är nästan märkvärdigt stabilt, men samtidigt observera att denna marknad inte lyckats påbörja en ny uppgångsfas. Kursnivån är densamma som för sju månader, men vi bedömer att den psykologiska dynamiken blir allt starkare. Det brukar behövas en extern katalysator för att få investerarkollektivet att röra sig samfällt och en lite svagare dollar kan vara just den stimulans som S&P 500 behöver.

I Europa är bilden otydlig i konturerna, men vår bästa bedömning är att den trendanpassning som pågått sedan mitten på mars fortfarande inte är över, men att sannolikheten för att Tyskland och övriga Europa ska börja röra sig på uppsidan ökar alltmer.

Ränta 10 år Sverige
Ränta 10 år Sverige

Vår analys av börsläget i Sverige är att börsen efter uppgången i januari och februari var i stort behov av en anpassning till en mer rimlig lutning på trenden och denna skedde initialt med en sidledes rörelse som följdes av en kännbar nedgång. Nu har marknaden gjort ett första försök att passera den besvärliga utbudsnivån runt 1670 punkter. Vi tror att den svenska börsen med draghjälp från Europa och USA kommer göra ett nytt försök på uppsidan.

Det är svårt att tidmässigt bestämma när detta lär ske, men sannolikheten är god att det blir före Midsommar under förutsättning att det grekiska dramat eller ränteutvecklingen inte sätter krokben för denna utveckling.Vi är sålunda försiktigt positiva och tror att börsen, om än i en krokig bana, är på väg uppåt och ser en möjlig uppgång till årshögsta om 1720 punkter senast under juli månad.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto