Home > Veckobrev v.23 ”Sommaruppgång i vardande…”

Veckobrev v.23 ”Sommaruppgång i vardande…”

Vår slutsats föregående vecka var att USA och Europa liksom Sverige såg ut att behöva konsolidera ytterligare en viss tid, men att det under juni månad var sannolikt att OMXS30 i samklang med utvecklingen på ovanstående marknader skulle göra ett seriöst försök att passera årshögsta.

Vi var sålunda bekväma med vår målkurs om 1700 punkter och trodde att det sedvanligt svaga säsongsmönstret under sommaren detta år kunde komma att utmanas.

Redan dagen efter vår publikation (2/6) utmanades årshögsta på en hundradel när, men börsen var som väntat ännu inte mogen för högre höjder. Marknaderna rör sig sidledes större delen av tiden och själva uppgångsfaserna sker oftast under relativt korta tidsperioder.

Dessa uppgångsfaser innebär att börserna blir överköpta när kurserna stiger för mycket för snabbt och medför en lutning på trenden som är långsiktigt ohållbar. Denna överköpthet kan sedan korrigeras snabbt genom en rekyl eller långsamt genom en sidledes rörelse eller genom en kombination av dessa två beteendemönster.

Den svenska börsen utvecklades starkt under första hälften av februari, men rörde sig sedan långsamt nedåt i runt två månaders tid för att sedan stiga smått explosivt i samband med första omgången av det franska presidentvalet och rapportperioden för det första kvartalet. Denna uppgångsfas har fortfarande inte korrigerats fullt ut, men vi gillar det rådande beteendemönstret som präglas av vad vi kallar för positiv psykologisk dynamik.

Detta är ingen avancerad flockpsykologi utan visar bara att köparna (hausseflocken) har övertaget över säljarna (baisseflocken) då uppgången var tydlig och snabb medan korrigeringen har varit modest, återhållsam och relativt långsam till sin karaktär, varför vi tror att vi bevittnar en kraftsamlingsfas inför en sommaruppgång. Mer om detta i slutsatsen men först en global utblick….

Självklart rör sig marknader inte alltid enligt ”skolboken” och utvecklingen i USA  (S&P 500) är ett utmärkt exempel på detta.  Under första hälften av maj lyckades marknaden bita sig fast i toppen av sitt tradingintervall som varit i kraft under två månaders tid. Index föll dock oväntat mycket snabbt från toppen till botten på intervallet, men tvärvände sedan uppåt och steg sex dagar i rad.

USA
USA

Efter några dagars paus strax ovanför toppen på intervallet har därefter S&P 500 gjort ett nytt ryck uppåt och befinner sig för närvarande i en mjuk rekylfas som sannolikt inte blir långvarig.  Den amerikanska marknaden befinner sig sålunda i en ny uppgångsfas, vilket påverkar de europeiska börserna positivt.

Europa som helhet drar sig lugnt och försiktigt nedåt och detta är inte negativt utan beteendemönstret indikerar att det finns underliggande styrka, men att överköptheten efter den franska valyran, liksom i Sverige, fortfarande inte fullt ut har evaporerat.

Det pågår sålunda fortfarande en trendanpassning och när denna under första hälften av i juni bör vara överstånden ser vi – sannolikt i symbios med utvecklingen i USA – en god möjlighet för vidare uppgång. De större börserna i Europa rör sig relativt likartat med Tyskland som ledstjärna och när denna marknad lyckas bryta ny mark på uppsidan och röra sig mot ”uncharted territory” lär resten av Europa inklusive Sverige hänga med det tyska lokomotivet uppåt.

Tyskland
Tyskland

Som vi skrev föregående vecka var vi nästan på väg att ge upp om Kina, men de senaste veckornas nyväckta börsoptimism har medfört att vi bevakat Kina extra nogsamt. Den positiva bild som skymtades har blivit fastare i konturen och den nyvunna styrkan är sannolikt genuin. Vi tror därför att Kina är på väg att lämna de senaste två årens letargi och ser en betydande potential på uppsidan

Japan har en positiv grundton, men fortsätter att vela på grund av den försvagade dollarn medan Indien strävar vidare i sitt segertåg på uppsidan. Hong Kong, Sydkorea och Taiwan trendar envist uppåt, men håll ögonen på Singapore som ser ut att vara på väg att jaga ifatt sina grannar. Rörelserna i oljepriset fortsätter att vara osedvanligt volatila med en viss negativ riktning och Ryssland tillhör därmed förlorarna på den internationella börsscenen.

Indien
Indien

USA och Europa liksom Sverige ser ut att behöva konsolidera ytterligare en viss tid, men det finns en uppenbart positiv underton med benäget bistånd från större delen av Asien. Orostecken i form av försvagade olje- och basmetallpriser, en vinglig/svag dollarkurs och en positiv utveckling för guldpriset i kombination med högt värderade bolag måste dock tas i beaktande. Det är dock lätt att underskatta hur länge starka trender kan vara i kraft.

När vi studerar investerarkollektivets beteende är detta väl i fas med vår positiva syn på börsutvecklingen och slutsatsen blir identisk med föregående veckas, dvs.  under juni månad är det sannolikt att OMXS30 i samklang med utvecklingen på ovanstående marknader kommer göra ett seriöst försök att passera årshögsta. Vi är sålunda bekväma med vår målkurs om 1700 punkter (nu 1640) och tror att det sedvanligt svaga säsongsmönstret under sommaren kommer att utmanas.

Sverige
Sverige

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto