Home > Veckobrev v. 24 ”Börsen – Make it or Brexit…!”

Veckobrev v. 24 ”Börsen – Make it or Brexit…!”

Föregående vecka sammanfattade vi läget för den svenska börsen genom att jämföra det med ”ingen mans land”, dvs. det område mellan de stridande parterna vid en militär front som ingen kontrollerar eller behärskar. Vi valde denna jämförelse då börsen (OMXS30) låg runt 1350 punkter som är ett jämviktsläge som börsen pendlat runt större delen av det innevarande året.

Sverige
Sverige

I dessa situationer vill majoriteten oftast vara varken för offensiva eller för negativa utan inväntar helst tydligare signaler från marknaden. Därtill kommer säsongsmönstret där juni tillhör årets svagaste börsmånader, men det stora orosmolnet var och är självklart den ökande osäkerheten rörande folkomröstningen i Storbritannien dagen för midsommarafton.

Denna osäkert tilltog på ett dramatiskt sätt sistlidna helg då opinionsundersökningar visade på tydligt ändrade styrkeförhållande med fördel för ”lämna”. Pundet tappade signifikant mot dollarn och drog med sig de europeiska börserna nedåt. Först efter fyra dagars kännbar nedgång kom det en motrekyl som dock neutraliserades under gårdagen. Läget på den svenska börsen är prekärt och svårprognosticerat och vi återkommer till detta i slutsatsen, men först en global utblick.

Kina har gått från en högvolatil och slagig marknad till en synnerligen tråkig börs med mycket modesta rörelser. Det är fascinerande att se hur beteendemönster kan förändras och att den kinesiska börsens tidigare så stora påverkanskraft på det globala börshumöret nu helt verkar ha upphört. Vi tror dock som tidigare att Kina befinner sig i en långvarig bottenfas och man får inte sluta bevaka tråkiga marknader då det ofta är där som de framtida vinnarna gömmer sig.

Sydostasien med Hong Kong i spetsen förefaller också befinna sig i en långvarig bottenformation. Här svänger dock kurserna på ett mer normaliserat vis och denna region har en spännande framtida potential även om vi inte har någon brådska att vara offensiva.

Pund/Dollar
Pund/Dollar

Valutakänsliga Japan har uppenbara problem med sin starka yen mot den amerikanska dollarn och när yenen nu nått årshögsta mot dollarn närmar sig börsen i symbios med denna rörelse årslägsta. Nikkei kan mycket väl vara i en distribuerande fas och inte i en bottenfas, vilket innebär risk för nya bottenkurser om valutan förstärks ytterligare.

På motsatt håll har vi Indien som efter en nedgång med 25 % från januari 2015 till februari 2016 brutit sin nedåtgående trend och stigit med över 18 % från bottenläget. Efterhand tror vi att det finns mer att hämta på uppsidan, men nu har Indien nått upp till tuffa utbudsnivåer som sannolikt inte lär passeras i första taget. Ryssland har haft ett alldeles formidabelt börsår och efter årets inledande ras har kurserna rusat upp med över 60 % i stark korrelation med oljeprisets uppgång.

USA (S&P 500) har en mycket intressant men samtidigt mycket märklig kursbild/beteendemönster. Denna marknad befinner sig i ett mycket långt och brett kursintervall som tar sin början redan i oktober 2014 då USA efter tre års kraftig uppgång övergår från att trenda uppåt till att börja pendla sidledes.

I normalfallet innebär detta att det byggs upp en toppformation som efterhand bryts på nedsidan. USA har onekligen fått känns vid två distinkta nedåtfaser, men dessa var över nästan lika snabbt som de började och marknaden har sedan slutet av 2014 tillbringat huvuddelen av sin tid i närheten av de historiska toppkurserna, men utan den erforderliga kraften att skapa en ny positiv och stabil kurstrend.

USA
USA

För närvarade har S&P 500 bitit sig fast mellan 2040 till 2100 punkter och jämfört med Europa och Asien är USA häpnadsväckande stabilt.  Det ser ut som att USA efterhand ska bryta sitt långvariga intervall på uppsidan, men det lär inte ske så länge som Europa visar svaghet och med ett möjligt Brexit för dörren.

Europa har liksom Sverige fått sig en rejäl knäck under veckan och även om marknaden nu börjat diskontera att Storbritannien de facto kan komma att lämna EU, så skulle ett sådant utfall med stor sannolikhet leda till en kännbar börsfrossa liksom ett distinkt ja till att vara kvar skulle innebära ett lättnadsrally.

Omröstningen är som en tung och våt filt över Europa och tills denna är denna är klar blir alla börsprognoser en gissningslek. Vi tror att Storbritannien kommer stanna kvar, men det är mer ett möjligt scenario än en prognos och det vore i det närmaste tjänstefel att peka med hela handen i innevarande börsläge.

Oljan nådde 53 dollar och har sedan rekylerat ned mot 47 dollar. Vi kan mycket väl bevittna ett köpläge, men om den positiva trenden ska förbli intakt ska en vändning komma inom kort. Guld har som väntat rört sig åt motsatt håll jämfört med börsutvecklingen och rusat upp från 1200 till över 1300 dollar där ett markant säljtryck kom till tals under gårdagen. Fortsatt fallande börskurser kommer få guld att lyfta, men ett lättnadsrally på börsen lär däremot innebära ett nytt besök ned till 1200 dollar.

Utifrån normala bevekelsegrunder är börsläget i Sverige att betrakta som svagt efter veckans nedgång som innebär att index bara ligger några procent över årslägsta, men nedgången är dock direkt hänförlig till risken för en Brexit. Det är påtagligt svårt att göra en uppskattning, men utfallet i omröstningen ser ut att kunna innebära en initial rörelse om över 5 % åt endera hållet.

Tyskland
Tyskland

Med hänsyn till att USA vände från minus till plus under gårdagens handel och att både Asien och oljan visar positiva tendenser är sannolikheten påtagligt hög för en positiv avslutning av innevarande vecka. Däremot är det utomordentligt svårt att veta hur den kommande veckan kommer att gestalta sig och som placerare nödgas man sväva i genuin osäkerhet. På Midsommarafton, när alla andra börser utom Sverige har öppet, får vi på avstånd betrakta utvecklingen, och hoppas att portföljen är förnuftigt positionerad.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto