Home > Veckobrev v.24 ” Europabörserna i vänteläge…”

Veckobrev v.24 ” Europabörserna i vänteläge…”

För två veckor sedan skrev vi att den pågående börsturbulensen sannolikt skulle fortsätta den närmaste tiden, men att den svenska börsen (OMXS30) på lite sikt borde göra ett försök att nå nivån kring 1645 punkter (då 1572).

Marknaden stängde under gårdagen på 1571 punkter och var under de senaste två veckorna som allra lägst nere och nuddade vid 1542.  Prognosen har hittills fallit väl ut, men frågan är självklart om det finns tillräcklig lyftkraft för några procents uppgång innan det blir dags för börsen att ånyo skaka hand med verkligheten när delårsrapporterna för andra kvartalet forsar in redan under andra veckan i juli.

Självklart var och är den parlamentariska krisen i Italien allvarlig, men de domedagsprofetiorna som mycket snabbt började hagla med allehanda katastrofscenarios har den senaste tiden minskat markant efter att rädslan för att Italien skulle vilja lämna euron visat sig överdriven.

I samband med krisen i Italien accelererande nedgången för euron mot dollarn ända ned mot 1,15, vilket var samma nivå som i början i 2015. Nu befinner sig valutan strax över 1,18 och ytterligare styrka mot dollarkursen ser möjlig ut.

Inför G7 mötet i helgen skakade de europeiska börserna till, men redan under fredag eftermiddag klev köparna in och den positiva tendensen fortsatte under måndagen. Nu befinner sig de breda europaindexen i ett vänteläge och marknaderna konsoliderar på den över halvan av de tradingintervall där kurserna pendlat det senaste året.

Tradingintervall kan pågå under långa perioder och det enda man vet med säkerhet är att ju längre pendlingen pågår ju starkare psykologisk dynamik byggs upp och ju starkare blir kursrörelsen – upp eller ned – när den framtida riktningen så småningom utkristalliseras.

Europa
Europa

Vi vill inte peka med hela handen i detta läge, men det beteendemönster som Europa som helhet uppvisar anser vi ger skäl till en viss om dock inte entydig optimism.

Ser vi på Asien har Japan i symbios med svagare yen versus den amerikanska dollarn medfört att den kännbara nedgången i början på året nu till större delen har återhämtats och vidare uppgång till toppnivåerna från januari ser möjlig ut. Även Indien visar framfötterna och rör sig målmedvetet mot ”all time high” som bara ligger några få procent över dagens indexnivå.

Hong Kong och övriga Sydostasien är dock betydligt trögare och befinner sig i ett fortsatt återhämtningsläge efter de kraftiga uppgångar som avslutade 2017. Kina uppvisar ett liknande om dock något svagare kursmönster även om undertonen är stabil.

Hong Kong
Hong Kong

Både den breda USA marknaden S&P 500 och tekniktunga Nasdaq uppvisar överraskande styrka där Nasdaq de facto klivit upp till nya toppnivåer medan S&P 500 envist strävar åt samma håll.

USA S&P 500
USA S&P 500

Sannolikheten för att den amerikanska räntan skulle höjas under onsdagens centralbanksmöte tangerade 100 %, men att FED nu tydligt flaggar för att räntan kommer höjas fyra istället för tre gånger under 2018 och att ekonomin stärks mer än förväntat överraskade däremot investerarkollektivet och den tioåriga ränta passerade initialt 3 %, dollarkursen stärktes tillfälligt och de amerikanska börserna reagerade med en blygsam nedgång.

Förutsatt att räntan och dollarn inte överreagerar på uppsidan tolkar vi inte räntebeskedet som negativt för kursutvecklingen, då detta visar att den underliggande konjunkturuppgången fortfarande är intakt.

På råvarusidan har oljepriset rekylerat efter att ha nått upp till vår målkurs på 80 dollar, men vi tror att det snart kan vara dags för denna nivå att utmanas ånyo. Guldet ser fortsatt ointressant ut med en massiv utbudnivån strax ovanför nuvarande kursnivå.

Koppar som rört sig sidledes ända sedan september 2017 och pendlat i ett oregelbundet intervall med en svagt positiv underton har som väntat lossnat ordentligt och rusat upp till 7300 dollar, dvs. den högsta nivån sedan 2016 och vidare uppgång, efter en välbehövlig rekyl, ser klart plausibel ut.

Läget på den svenska börsen är ingalunda entydigt, men med stöd av framförallt Europa bedömer vi som tidigare att det finns en god sannolikhet att OMXS30, inför den kommande rapportperioden, kommer göra ett försök att nå nivån kring 1645 punkter (nu 1572)

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto