Home > Veckobrev v. 24 ”Press nedåt på börsen tills midsommar…?!”

Veckobrev v. 24 ”Press nedåt på börsen tills midsommar…?!”

Vår analys av börsläget i Sverige förgående vecka var att börsen efter uppgången i januari och februari var i stort behov av en anpassning till en mer rimlig lutning på trenden och denna skedde initialt genom en sidledes rörelse som följdes av en kännbar nedgång. 

Sverige
Sverige

I slutet av maj gjorde marknaden ett försök att passera den besvärliga utbudsnivån runt 1670 punkter och i början av föregående vecka såg vi det som sannolikt att den svenska börsen inom kort skulle göra ett nytt försök på uppsidan.

Utvecklingen för räntor, valutor och den internationella börsutvecklingen gjorde oss dock försiktiga och vi justerade vår positiva syn mot slutet av veckan och såg risk för ytterligare press på nedsidan. Vi valde dock att avvakta med att ange specifika nivåer för möjliga köplägen då bilden behövde få utkristalliseras, men nu är vi desto mer konkreta i vår åsikt.

Som alltid gör vi en global utblick med valutor och räntor i fokus innan vi återkommer till en konkret slutsats.

Tisdagen den andra juni steg den svenska tioåriga långräntan procentuellt uttryckt med 21 %, dvs. från 0.665% till 0,805%. Själva rörelsen var dock inte mer än 0,14 procentenheter, men uppgångar från extremt nedpressade nivåer ger mycket stora procentuella utslag och utvecklingen var likartad i Europa.

Den utlösande orsaken var den oväntat höga inflationstakten i Europa med en utförsäljning av obligationsinnehav och den Europeiska Centralbankens uttalande att räntemarknaden får räkna med ökad volatilitet.

USA
USA

Vi vill inte övertolka marknadernas beteende, men när räntorna har fallit sedan 1997 och euron tappat dramatiskt mot dollarn är det knappast en djärv bedömning att konstatera att både Euro/USD och obligationsräntorna ligger i bottenfaser som efterhand kommer innebära stigande räntor och en starkare Euro.

Dessa tendenser har fortsatt innevarande vecka och den svenska tioårsräntan har stigit till 1.04% och i symbios med den motsvarande tyska räntan verifierat sitt trendbrott uppåt. Den amerikanska långräntan bottnade redan i februari och uppvisar också en tydlig trendvändning.

Den markanta ränteuppgången i Europa har medfört en stärkt Euro mot dollarn och den psykologiskt viktiga nivå 1,14 utmanas nu för femte gången sedan april.

För svenskt vidkommande innebär detta att kronan stärkts mot dollarn och nu kostar under 8,30 med den svenska valutan försvagats mot euron och handlas runt 9,35.

Trendbrott innebär inte samma sak som att räntorna ska rusa uppåt och dollarkursen tappa som en sten, men vi tror att vi betraktar en scenförändring av långsiktig karaktär som aktiemarknaderna behöver anpassa sig till. Denna pågående förändring i kombination med oro för det evinnerliga grekiska dramat är bra förklaringar till den senaste tidens globala börsrekyl.

Den tyska börsen har fallit under sina lägstanivåer från början av maj och levererat en klassisk teknisk säljsignal. Kortsiktigt är en uppstuds fullt möjlig, men vi tror inte att trendanpassningen efter årets inledande kursrusning är riktig över och ser en möjlig nedsida om ytterligare några procent för att slutföra anpassningen till den långsiktigt positiva trenden.

Tyskland
Tyskland

Ser vi på den amerikanska börsen har vi länge noterat att USA är nästan märkvärdigt stabilt, men samtidigt observerat att denna marknad inte lyckats påbörja en ny uppgångsfas.

Rekylen från toppnivån är bara knappt tre procent och liksom i Tyskland tror vi på en fortsatt nedsida, om dock något mindre, för att även här slutföra anpassningen till den långsiktigt positiva trenden.

På rårvarusidan märks en viss stabilisering även om inte någon bas- eller ädelmetall för närvarande ser överdrivet lockande ut. Oljan har dock ett betydligt mer intressant mönster.

Under mer än en månads tid har priset sakta och under stor besvär pressats nedåt från som högst 70 dollar till som lägst 61 dollar.  Under tisdagen steg priset med runt 3,8 % till strax över 65 dollar och beteendemönstret indikerar att köparna är i färd med att ta kommandot. Efter de senaste dagarnas snabba uppgång är vi inte köpbenägna, men en måttlig nedrekyl från dagens prisnivå skulle sannolikt få oss att ändra denna åsikt.

Avseende det svenska börsläget vet vi att juni brukar vara en dålig börsmånad, medan juli däremot brukar uppvisa motsatt tendens. Om vi kombinerar denna statistik med att anpassningen efter årets ledande raketuppgång fortfarande inte förfaller vara klar samt den pågående justeringen till ett nytt ränte- och valutascenario blir vår bedömning att en avslutande urskakning om runt tre procent före midsommar sannolikt skulle innebära ett klart gynnsamt köptillfälle. Vi vet naturligtvis inte om detta scenario blir verklighet, men det är den karta som vi på goda grunder väljer att navigera efter.

Swe rta 10år
Swe rta 10år

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto