Home > Veckobrev v.24 ”The trend is your friend…!”

Veckobrev v.24 ”The trend is your friend…!”

Vår slutsats föregående vecka var att USA och Europa liksom Sverige såg ut att behöva konsolidera ytterligare en viss tid, men att det fanns en positiv underton med benäget bistånd från större delen av Asien. Orostecken i form av försvagade olje- och basmetallpriser, en vinglig dollarkurs och en positiv utveckling för guldpriset i kombination med högt värderade bolag behövde dock beaktas.

Samtidigt noterade vi att det är lätt att underskatta hur länge starka trender kan vara i kraft och när vi studerade investerarkollektivets beteende var detta väl i fas med vår positiva syn på börsutvecklingen och slutsatsen blev identisk med föregående veckas, dvs.  under juni månad är det sannolikt att OMXS30 i samklang med utvecklingen på ovanstående marknader kommer göra ett seriöst försök att passera årshögsta. Vi var sålunda bekväma med vår målkurs om 1700 punkter (nu 1640) med bedömningen att det sedvanligt svaga säsongsmönstret under sommaren kan utmanas.

På en hundradel när befinner sig den svenska börsen (OMXS30) på samma nivå som för en vecka sedan. Detta innebär att konsolideringen/trendanpassningen fortfarande är i kraft och att marknaden upplevs som tråkig. Beteendemönstret som sådant är dock inget anmärkningsvärt. De finansiella marknaderna av allehanda slag rör sig oftast – även i positiva trender – sidledes större delen av tiden och själva uppgångsfaserna sker oftast under relativt korta tidsperioder.

En börs som har ändrat beteendemönster från sidledes till trendande riktning är dock den breda USA-marknaden, S&P 500. Uppgången smyger sig uppåt utan större åthävor, men riktningen norrut är tydlig och vi gillar att uppgången är lågvolatil till sin karaktär, då just lågvolatila trender – både uppåt och nedåt – har en tendens att vara ovanligt envisa och uthålliga till sin karaktär. Självklart tar vi inget för givet, men än så länge är vi bekväma med situationen.

USA
USA

Grundtrenden för de breda Europaindexen är tydligt positiv, men liksom i Sverige är marknaden tråkig för närvarande. Beteendemönstret är annorlunda än i USA, men även i Europa gillar vi vad vi ser. Uppgången efter franska valet var explosiv till sin natur och sedan första veckan i maj, dvs. i över en månads tid har kurserna med svag negativ underton dragit sig nedåt. Europa har sålunda lyckats behålla större delen av den uppnådda uppgången och den positiva dynamiken är tydlig, dvs. uppgången gick lätt och snabbt medan kurserna får kämpa och arbeta sig nedåt.

Vår bedömning var att anpassningen borde var över under första hälften av juni, dvs. idag den 15/6 och att vi därefter – i symbios med utvecklingen i USA – såg en god möjlighet för vidare uppgång. Vi är inte överdrivet fokuserade på ett specifikt datum utan det är det underliggande beteendemönstret som är viktigt och framförallt utvecklingen på den tyska börsen. Kursrörelserna i Tyskland ger mersmak då index under gårdagen var uppe och nosade på ”all time high” även om Daxindex inte lyckades stänga på en ny högstanivå.

Nu vill vi se att även resterande europeiska börser börjar visa framfötterna. Än så länge är det de mindre börserna som ger understöd. Grekland, Portugal och Turkiet tillsammans med Ungern, Österrike samt våra grannländer Danmark och Finland har ånyo börjat röra sig på uppsidan. Frankrike, Italien och Spanien har dock ännu inte lossnat utan gör på stället marsch. Detta ger oss ingen anledning till oro utan vi utrustar oss med lite mer tålamod och behåller vår prognos om en sannolik sommaruppgång.

Tyskland
Tyskland

Efter en snabb uppgång med runt 9 % har Kina uppvisat en mindre rekyl. Den modesta nedgången inträffade i samband med att den senaste toppnivån från november 2016 utmanades och vi ser tappet som sedvanliga vinsthemtagningar. Vår bedömning är att Kina efter två års ökenvandring har börjat trenda uppåt och vi ser en attraktiv potential på uppsidan

Japan lider av den svaga dollarn, men lyckas trots detta bita sig fast runt årets toppkurser. Indien gnager sig för närvarande nedåt, vilket är högst naturligt efter årets uppgång på nästan 22 % och fortsätter nedgången på samma stillsamma sätt ser vi denna svaghet som ett intressant köpläge.

Hong Kong och Sydkorea driver Sydostasien vidare norrut, men även Singapore och Taiwan befinner sig i positiva om än inte lika fullt tydliga trender. Ryssland fortsätter att ligga i förlorarspåret och har sedan toppen januari tappat runt 15 %.  Utvecklingen för oljepriset ger heller inget stöd då oljan fortsätter att vara volatilt med en negativ riktning.

Ryssland
Ryssland

Den amerikanska dollarn och långräntan visar matthet, oljepriset riskerar att falla ytterligare, guld möter fortsatt intresse och de flesta basmetaller förutom koppar visar svaghet samtidigt som en viss oro över styrkan i konjunkturutvecklingen gör sig gällande. Vi envisas dock med devisen att ”the trend is your friend” och vår bedömning är att de internationella börstrenderna uppvisar ett hälsosamt mönster, varför vi är fortsatt bekväma med vår målkurs om 1700 punkter (nu 1640) för den svenska börsen (OMXS30).

Sverige
Sverige

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto