Home > Veckobrev v. 25 ”Börjar det närma sig köpläge på börsen …?!”

Veckobrev v. 25 ”Börjar det närma sig köpläge på börsen …?!”

Som vi noterade föregående vecka vet vi att juni brukar vara en dålig börsmånad, medan juli däremot brukar uppvisa motsatt tendens. När vi kombinerade denna statistik med att anpassningen efter årets ledande raketuppgång fortfarande inte förföll vara klar samt den pågående justeringen till ett nytt ränte- och valutascenario blev vår bedömning att en avslutande urskakning om runt tre procent före midsommar sannolikt skulle innebära ett klart gynnsamt köptillfälle. 

Sverige
Sverige

Prognosen har på det stora hela fallit väl ut och vi tror att ett attraktivt köpläge närmar sig. Mer om detta i slutsatsen, men först en global utblick.

Ränteuppgången i Sverige har lugnat ned sig efter rusningen uppåt för den tioåriga räntan från 0,3 till 1,12 %. Vid stängning i tisdags låg priset på 1,00 % och vi tror att marknaden har hittat balans runt denna nivå.

I ett mer långsiktigt perspektiv framstår det dock som mycket sannolikt att ränteutvecklingen har fått ett trendbrott och att räntorna efterhand kommer fortsätta röra sig uppåt. Denna bild stöds tydligt av utvecklingen i USA där långräntan bottnade redan i slutet av januari medan botten i Sverige och Tyskland infann sig först i mitten av april.

På valutasidan har Euro/USD bitit sig fast runt 1,12 och ser ut bilda en balanspunkt, dvs. en tät konsolidering/ smalt tradingintervall i toppen av den bottenfas som varit i kraft sedan början av februari.

När det gäller köp av aktier är det just denna typ av lägen som vi finner klart attraktiva, dvs. en långvarig och markant nedgång, som övergår i en bottenfas där volatiliteten minskar efterhand och där just en balanspunkt brukar vara en stark indikation på aktiekursen samlar kraft inför en uppgångsfas.

Tyskland
Tyskland

Valutarelationer påverkas inte av riktigt samma psykologi som enskilda aktier, men vi blir inte alls förvånade om vi under sommaren får se en tydligt svagare dollar och en motsvarande starkare euro.

På rårvarusidan hittar vi faktiskt inte en enda bas- eller ädelmetall som för närvarande ser intressant ut. Framtida vinnare döljer sig dock ofta bland de allra mest tråkiga kursdiagrammen och vi fortsätter därför ihärdigt att bevaka denna marknad….

Oljan har dock ett betydligt mer intressant mönster. Under mer än en månads tid pressades priset sakta och under stor besvär nedåt från som högst 70 dollar till som lägst 61 dollar.  Därefter steg oljan till strax över 66 dollar och beteendemönstret indikerade att köparna var i färd med att ta kommandot.

Efter ovanstående snabba uppgång blev vi avvaktande, men den måttliga nedrekyl som vi därefter fått se börja reta ”köpnerven” även om formationen ännu inte framstår som riktigt färdigbildad.

Vi har tidigare framför idén att man bör överväga att minska exponeringen mot den kinesiska börsen. Även om trenden fortfarande är tydligt uppåt börjar Kina se ”toppish” ut med slagiga rörelser och mindre kraft på uppsidan, varför vi upprepar ovanstående marknadssyn.

Indien som varit utomordentligt tråkigt med en negativ tendens under hela året börjar dock visa tecken på bottenkänning även vi inte ännu lockas att vara offensiva på köpsidan. Japan har levt sitt eget liv i år och har envist strävat mot nya höjder trots marginellt stöd av valutasituationen, men efter en uppgång i år på nästan 20 % tycker vi att det finns mer attraktiva marknader. Sydostasien med Hong Kong i spetsen har helt kommit av sig och varken Singapore, Sydkorea eller Taiwan lockar oss i nuläget.

Euro/USD
Euro/USD

Ser vi på den amerikanska börsen kan vi ännu en gång notera att USA är nästan märkvärdigt stabilt, men samtidigt konstatera att denna marknad inte lyckats påbörja en ny uppgångsfas.

Rekylen från toppnivån är hittills mycket modest och så småningom tror vi att kursen kommer bryta uppåt från sin långvariga intervallpendling, men det ser inte ut som om marknaden ännu är mogen för en sådan rörelse.

Den tyska börsen har fallit under sina lägstanivåer från början av maj och levererade därmed en klassisk teknisk säljsignal. Vår analys föregående vecka var att en uppstuds var fullt möjlig, men vi trodde inte att trendanpassningen efter årets inledande kursrusning var riktig över och såg en möjlig nedsida om ytterligare några procent för att slutföra anpassningen till den långsiktigt positiva trenden.

Rörelsen har hittills blivit enligt förväntan och Tyskland noterades på tisdag morgon till fyramånaderslägsta för att under dagen reversera och sluta dagen på plus. Vi kan ha sett botten på den tyska börsen, men är inte övertygande om detta och skulle känna oss mer bekväma att agera köpare om vi fick ytterlige en stöt nedåt med en ny lägstanivå och gärna lite småpanik som skakade ut de svaga händerna på marknaden.

Avseende Sverige har vi en likartad syn som ovan. Vi skissade i kursdiagrammet (föregående publikation) in en köpzon mellan 1520 -1550 punkter. På tisdag morgon noterades index (OMXS30) i som lägst 1548,7 punkter och zonen tangerades därmed. Precis som för Tyskland utesluter vi inte att botten i nuvarande nedåtfas är nådd, men är i enlighet med ovanstående resonemang inte helt bekväma med denna slutsats.  Vi tror dock att ett bottenläge ligger inom räckhåll och förutsatt att man anammar denna marknadssyn förefaller en vettig strategi vara att skala in sig i marknaden och köpa på svaga dagar under innevarande och kommande vecka. Vår bedömning är att juli månad kan visa sig bli betydligt mer positiv än vad som för närvarande ser sannolikt ut.

Kina
Kina

Nu önskar vi alla våra läsare i vårt avlånga land en riktigt härlig midsommar med förhoppningsvis lite solsken mellan molnen… 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto