Home > Veckobrev v.25 ” Börsen är svårprognosticerad…”

Veckobrev v.25 ” Börsen är svårprognosticerad…”

Föregående vecka noterade vi att läget på den svenska börsen ingalunda var entydigt, men med stöd av framförallt Europa bedömde vi att det fanns en god sannolikhet att OMXS30, inför den kommande rapportperioden, kunde göra ett försök att nå nivån kring 1645 punkter (då 1572)

Marknaden stängde under gårdagen på 1565 punkter och vid första anblicken ser de två senaste veckorna ut att ha varit en lugn period på börsen. Detta är onekligen en sanning med modifikation utan marknaden har svängt ordentligt från dag till dag även om det finns ett jämviktsläge runt 1565 punkter.

Denna nivå ligger realtivt nära mitten av det tradinginteravall som varit gällande ända sedan slutet av 2016 där toppnivån återfinns runt 1680 punkter och botten nivån runt 1480 punkter. Detta innebär att det är något över 7 % till toppnivån och något mindre än 5 % till bottennivån.

Tradingintervall och framförallt oregelbundna sådana som i Sverige (OMXS30) är notoriskt svårprognosticerade och placerarna pendlar mellan hopp och förtvivlan, då börsen kan vara tydligt positiv ena veckan medan veckan därpå uppvisa den direkta motsatsen.

Tradingintervall kan pågå under långa perioder och det enda vi vet med säkerhet är att ju längre pendlingen pågår ju starkare psykologisk dynamik byggs upp och ju starkare blir kursrörelsen – upp eller ned – när den framtida riktningen så småningom utkristalliseras.

I den senaste publikationen andades vi försiktig optimism avseende de breda Europaindexen, då dessa konsoliderade på den över halvan av sina tradingintervall där kurserna pendlat sedan våren 2017. Vi ville inte peka med hela handen, men det beteendemönster som Europa som helhet uppvisade gav upphov till en viss om dock inte entydig optimism.

Tyskland DAX 30
Tyskland DAX 30

Denna optimism fick sig emellertid en snabb törn när ett av Angela Merkels koalitionspartier vände sig mot henne i migrationsfrågan, vilket kan leda till en regeringskris i Tyskland. När Donald Trump sedan på fredagskvällen aviserade nya tullar på kinesiska varor med väntade motåtgärder från den kinesiska ledningen var det upplagt för veckan att starta i rött.

Dollarns styrka har pressat ned euron till 1,15 mot den amerikanska valutan och tillsammans med de politiska problemen i Tyskland och allt större oro för ett handelskrig så öppnade både Europa och Asien börsveckan med tydliga minustecken. Europa tappade 2-3% medan Sydostasien varit ytterligare något svagare under måndagen och tisdagen.

De breda Europaindexen befinner som Sverige nära mitten av sina tradingintervall medan Hong Kong och övriga Sydostasien ger ett mer negativt intryck, där de långa positiva trender som varit i kraft sedan början av 2016 nu utmanas.

Kina visar samma tendenser medan Japan och Indien bägge är mer stabila och framförallt den sistnämnda marknaden är än så länge oberörd av svagheten i övriga Asien. Även den breda USA marknaden S&P 500 och tekniktunga Nasdaq uppvisar positiva tendenser med högst marginella tapp från den senaste toppkurserna och är liksom Indien oberörda av problemen i omvärlden.

Efter att ha uppnått 80 dollar så har oljepriset under mycket måttliga och återhållsamma former rekylerat som mest ned mot 72 dollar för att nu noteras till strax över 75 dollar. Vi tror att rekylfasen är över och att oljan förbereder en ny attack mot högre höjder.

Olja (Brent)
Olja (Brent)

Guldet har gått från att se ointressant ut till att visa tydlig svaghet och till inte obetydlig del hänger detta samman med den starkare dollarkursen. Den sidledes rörelsen/tradingintervallet är nu inne på sitt sjätte år och den som väntar på ett uppåtriktat utbrott från intervallet gör bäst i att utrusta sig med tålamod.

Guld
Guld

Även många basmetaller har visat svaghet under veckan, vilket signalerar en ökad oro för världskonjunkturen. Koppar som lossnat ordentligt och rusat upp till 7300 dollar, dvs. den högsta nivån sedan 2016 har tappat hela den senaste uppgångsfasen även om grundformationen fortfarande har kvar sin positiva karaktär.

Läget på den svenska börsen är ännu mindre entydigt än tidigare, men marknaden har trots allt trotsat nedgångarna i övriga världen denna vecka med stöd av Ericsson, H&M och bankerna medan de flesta av verkstadsbolagen uppvisat viss svaghet.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Säsongsmönstret blir visserligen mer positivt inom kort och rapportperioden för andra kvartalet står snart för dörren. Sannolikt måste vi invänta denna innan bilden klarnar och marknaden signalerar om den vill röra sig uppåt eller nedåt från det rådande intervallet. Ta inget för givet, men ha beredskap för att kursrörelserna lär bli betydande när den mer långsiktiga riktningen för den svenska börsen så småningom utkristalliseras.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto