Home > Veckobrev v.25 ”Börsen knackar på dörren…!”

Veckobrev v.25 ”Börsen knackar på dörren…!”

Vår slutsats föregående vecka var att den amerikanska dollarn och långräntan visade matthet, oljepriset riskerade att falla ytterligare, guldet mötte fortsatt intresse och att de flesta basmetallerna förutom koppar visade svaghet samtidigt som en viss oro över styrkan i konjunkturutvecklingen gjorde sig gällande.

Vi envisades dock med devisen att ”the trend is your friend” och vår bedömning var att de internationella börstrenderna uppvisade ett hälsosamt mönster, varför vi var fortsatt bekväma med vår målkurs om 1700 punkter för den svenska börsen (OMXS30).

Titlarna på de fyra senaste veckobreven har varit ”Fortsatt konsolidering på börsen”, ”Sommaruppgång i vardande”, ”The trend is your friend” och dagens ”Börsen knackar på dörren”. Nyanserna är kanske inte helt distinkta, men det finns en positiv och måttfullt stigande underton som förhoppningsvis har korrelerat väl med det faktiska innehållet i analysen.

Dagens rubrik vill tydligt förmedla att vi tror att den runt sex veckorna långa konsolideringsfasen/trendanpassningen är till ända och att sannolikheten är god att vi redan kommande vecka kan få bevittna en ny årshögsta på den svenska börsen (OMXS30).

När vi studerar den amerikanska dollarn och långräntan anser vi att mattheten nu börjar övergå till bottenkänningstendenser. Vi hävdar inte denna slutsats med emfas, men inte desto mindre är vi bekväma med att framföra denna åsikt och vi tror att förnyad styrka – i lagom omfattning – för dessa bägge variabler skulle uppskattas av marknaden.

USD/SEK
USD/SEK

Guldpriset har tappat rejält den senaste tiden och vi bedömer att nivån runt 1300 dollar (nu 1251) blir svår att bryta tills vi får en mer kännbar nedgångsfas på börserna. Basmetallerna har inte rosat marknaden på flera månader, men här ser vi nu för samtliga basmetaller samma tendenser som för dollarn och räntan, dvs. möjlig bottenkänning.

Konjunkturutvecklingen är alltid svår att prognosticera, men vill inte hålla med om att denna börjar visa avmattningstendenser utan ser snare en viss möjlighet att utvecklingen istället skulle kunna överraska positivt.

Överdriven optimism kan självklart bli kostsamt, men vi är envisa när det gäller att följa trender så länge som dessa uppvisar ett konsekvent och hälsosamt beteendemönster.  Vi gillar att börsuppgången på de flesta marknader är lågvolatil till sin karaktär, då just lågvolatila trender – både uppåt och nedåt – har en tendens att vara ovanligt envisa och uthålliga till sin karaktär. Om denna tendens tydligt skulle förändras, t.ex. i form av oväntat stark och snabb uppgångsfas finns det dock anledning att bli bekymrad då euforiska tendenser brukar uppstå strax före att toppen nås.

Nedgången på den amerikanska Nasdaqbörsen för två veckor sedan med flera teknikjättar i täten skapade kalla kårar hos investerarkollektivet. Det ser dock ut som om det snabba nedstället var ett skrämskott och den positiva trenden är fortsatt intakt.

Nasdaq
Nasdaq

Den breda USA-marknaden (S&P 500) ändrade sin riktning från sidledes till trendande riktning redan i slutet av maj. Uppgången har dock varit modest, med smärre rekyler längs vägen. Vi ser ingen överdrivet stor potential på uppsidan, men är bekväma med situationen så länge som den är stabil till sin karaktär.

Beteendemönstret är annorlunda i Europa än i USA och här gillar vi verkligen vad vi ser. De flesta större marknaderna håller på att avsluta vad vi benämner en långsam enfasrekyl i en positiv trend. Detta beteende föregås av en snabb uppgång i en grundläggande positiv trend, vilket vi såg i de breda Europaindexen efter det franska valet. Därefter har börserna sakta, men målmedvetet vädrat ut överköptheten, rört sig försiktigt nedåt och anpassat lutningen på sina trender till en mer realistisk riktning.

Europa
Europa

Detta beteende brukar göra många placerare otåliga och rastlösa, dvs. börsen upplevs som tråkig och livlös, varför slutfasen i denna rörelse ofta kännetecknas av en så kallad falsk säljsignal då otåligheten och säljtrycket tillfälligt tar överhanden innan köparna återtar kommandot.

Vi anser att falska säljsignaler är de bästa köpsignalerna då de har en förmåga att ”skaka ut de svaga händerna” och låta det kvarvarande säljtrycket och nervositeten får utlopp innan köparna på allvar tar kommandot.

Föregående vecka noterade vi att vi inte var överdrivet fokuserade på ett specifikt datum när denna enfasrekyl skulle vara till ända och poängterade att det var det underliggande beteendemönstret som var viktigt och då framförallt utvecklingen på den tyska börsen.

De finansiella marknaderna rör sig – även i positiva trender – sidledes större delen av tiden och själva uppgångsfaserna sker oftast under relativt korta tidsperioder. Vi ser nu en klart god sannolikhet att Europa och Sverige är moget för en sommaruppgång och tror att den svenska börsen (OMXS30) under juli månad kan nå upp till vår målkurs om 1700 punkter (nu 1641).

Sverige
Sverige

Önskar Dig en riktigt härlig och glad Midsommarafton

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto