Home > Veckobrev v.26 ”Centralbanksoro skapar säljtryck…”

Veckobrev v.26 ”Centralbanksoro skapar säljtryck…”

Vår slutsats föregående vecka var att vi såg en klart god sannolikhet att Europa och Sverige var moget för en sommaruppgång och vi trodde att den svenska börsen (OMXS30) under juli månad kunde nå upp till vår målkurs om 1700 punkter. Igår (torsdag) stängde emellertid den svenska börsen på minus 1,09 % medan Tyskland föll med 1,83 %, S&P med 0,90 % och tekniktunga Nasdaq med 1,44 %.

Den breda USA-marknaden slutade nära årshögsta i onsdags kväll med ett tydligt plustecken i kanten. Asien följde i USA:s fotspår och Kina, Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan visade samma beteende som USA och nosade på årets toppnivåer under natten till torsdagen.

Under gårdagen presenterade H&M en överraskande bra rapport, Telia steg på förhoppningar om större positiva förändringar och den svenska börsen öppnade liksom Europa på plus. Siffror över orderingången i Tyskland på maskiner och anläggningar visade en uppgång på 17 % i maj (jämfört med samma månad 2016) med kommentaren att efterfrågan från såväl Asien, Euroländerna och den inhemska marknaden såg bättre ut än väntat.

EU:s konjunkturbarometer steg till 111,1 i juni jämfört med förväntade 109,5, preliminära inflationsdata för både Spanien och Tyskland överraskade på uppsidan samtidigt som USA:s BNP ökade med 1,4 % i beräknad årstakt medan förväntningarna låg på 1,2 %.

Äntligen börjar konjunkturen ta fart på allvar i Europa och då faller börserna med verkstads- och teknikaktier i spetsen under smått panikartade former. Förklaringen till detta beteende står att finna i att den ultralätta penningpolitiken från centralbankerna kan börja gå mot sitt slut och även om detta inte borde vara någon nyhet utan snarare en självklarhet har valuta- och räntemarknaden reagerat kraftigt på denna förväntningsbild.

Tyskland/Europa
Tyskland/Europa

Sommaren 2008 fick man betala 1,6 dollar för en euro och knappt sju år senare i mars 2015 rådde nästan paritet då priset fallit till 1,03 dollar. Efter denna panikartade utförsäljning har Euro/Usd under drygt två års tid pendlat i en utdragen bottenformation mellan 1,03 till runt 1,14 och trots otaliga försök under denna period att bryta förbi den övre delen av intervallet har dessa obönhörligen fallerat fram tills nu.

Under april och maj innevarande år stärktes euron från 1,05 till 1,13 och hade sedan styrkan att behålla större delen av denna uppgång, bet sig därmed fast i övre delen av intervallet och bildade vad vi kallar för en balanspunkt.

Styrkan i euron mot dollarn har sålunda varit uppenbar i några månaders tid. Det som dock har skakat om investerarkollektivet är att Euron efter en dryg månads konsolidering har rört sig kraftfullt uppåt de senaste dagarna. För första gången på över två år verkar euron på allvar vara i färd med att långsiktigt börja trenda uppåt mot dollarkursen. Med ovanstående starka makrosiffor i ryggen har även obligationsräntorna i symbios med valutautvecklingen stigit tydligt om än från mycket låga nivåer.

Euro/Usd
Euro/Usd

De kontinuerligt minskande förhoppningarna att Donald Trump ska kunna genomföra några väsentliga ekonomiska/politiska åtgärder inom kort samt de allt positivare tongångarna kring det ekonomiska läget i Europa håller sålunda på att förändra styrkeförhållandet mellan de två dominerande världsvalutorna.

Den valuta- och ränteutveckling som vi beskriver ovan är egentligen inte anmärkningsvärd, men den inträffar i ett psykologiskt känsligt läge efter en längre tids börsuppgång. De europeiska börserna inklusive Sverige har rört sig sidledes med små rörelser sedan början av maj och istället (som förväntat) inleda en ny uppgångsfas bröts tradingintervallen på nedsidan, vilket resulterade i ett flockbeteende och en utförsäljning under hög volym.

Till detta kan läggas utvecklingen på den tekniktunga Nasdaqbörsen som är hemvist för värdens största bolag inom denna sektor med Apple i spetsen. Denna marknad fick sig en knäck nedåt för två veckor sedan, kom snabbt tillbaka men föll under gårdagens handel tillbaka mot sin senaste lägstanivå, vilket självklart spädde på börsoron.

Nasdaq/USA
Nasdaq/USA

Ansträngda värderingar och goda vinster att realisera både i Europa och USA i kombination med signifikanta valuta- och ränterörelser i ett psykologiskt känsligt läge är vår förklaring till beteendet på börserna. Vår positiva bedömning om en sommaruppgång i antågande har naturligtvis slagit fel, men vi tror inte heller att vi har sett slutet på den pågående börsuppgången då de grundläggande ekonomiska faktorerna de facto pekar i rätt riktning.

Asien har tappat en knapp procent under natten och gårdagens nedgångar i Europa och Sverige skedde under rejäla volymer med brott av viktiga kursnivåer, varför vi blir försiktiga om dock långsiktigt positiva. Rapportperioden om ett par veckor kan ge börserna förnyad energi, men tills läget klarnat och lugnat ned sig vill vi gärna ha en anständig likviditet och låta börsläget klarna och utkristalliseras. Vi tror på nya högstanoteringar på den svenska börsen före årsskiftet, men för närvarande tar vi ett tydligt steg tillbaka och avvaktar med konkreta prognoser tills kommande vecka.

Sverige
Sverige

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto