Home > Veckobrev v. 26 ”Möjligt med positiv börs i sommar….”

Veckobrev v. 26 ”Möjligt med positiv börs i sommar….”

Vi skissade i kursdiagrammet för den svenska börsen (föregående publikation) in en ”köpzon” mellan 1520 -1550 punkter, vilket innebar att vi trodde att ett bottenläge låg inom räckhåll och förutsatt att man anammade denna marknadssyn föreföll en vettig strategi vara att skala in sig i marknaden och köpa på svaga dagar under föregående och innevarande vecka.  

Sverige
Sverige

Dagen före midsommar noterades index (OMXS30) i som lägst 1538,5 och vi kom därmed in i ”köpzonen”.  Marknaden reverserade dock under dagen och slutade på 1562,4. På midsommarafton var det stängt (resten av Europa var dock öppet) och på måndagen hoppade börsen upp rejält redan vid öppning på grund av optimism avseende Grekland.  Prognosen föll sålunda väl ut, men den var tyvärr svår att hinna agera på….

Som tidigare är vår bedömning att juli månad kan visa sig bli betydligt mer positiv än vad som för närvarande ser sannolikt ut. Mer om detta i slutsatsen, men först en global utblick.

Ränteuppgången i Sverige har lugnat ned sig efter rusningen uppåt för den tioåriga räntan från 0,3 till 1,12 %. Räntan låg vid stängning på torsdagen på 1,03 % och vi tror att marknaden har hittat balans runt denna nivå.

I ett mer långsiktigt perspektiv framstår det dock som mycket sannolikt att ränteutvecklingen har fått ett trendbrott och att räntorna efterhand kommer fortsätta röra sig uppåt. Denna bild stöds tydligt av utvecklingen i USA där långräntan bottnade redan i slutet av januari medan botten i Sverige och Tyskland infann sig först i mitten av april.

USA
USA

På valutasidan har Euro/USD bitit sig fast runt 1,12 och såg föregående vecka ut att bilda en balanspunkt, dvs. en tät konsolidering/ smalt tradingintervall i toppen av den bottenfas som varit i kraft sedan början av februari.

Vår bedömning var att vi inte alls blev förvånade om vi under sommaren fick se en tydligt svagare dollar och en motsvarande starkare euro. Euron stärktes till 1,14 men har inte orkat bryta upp från bottenfasen utan har istället fallit tillbaka mot 1,11 och även om det kan låta motsägelsefullt är vi nöjda med att vi hittills har haft fel.

Vi tror nämligen inte att den gynnar vår positiva börsprognos om Euron blir starkare och dollarn svagare. Vår bedömning är fortfarande att detta lite mer långsiktigt är den mest sannolika utvecklingen, men vi har inget emot att detta scenario blir verklighet vid en senare tidpunkt.

På rårvarusidan hittar vi fortfarande inte en enda bas- eller ädelmetall som ser intressant ut. Naturligtvis fortsätter vi att bevaka dessa för närvarande tråkiga marknader för framtida vinnare döljer sig nästan alltid bland de allra mest tråkiga kursdiagrammen…

Kursmönstret i olja blir emellertid alltmer intressant. Sedan början av maj har priset under stor möda och besvär sakta rört sig svagt nedåt och just denna form av kursmässigt beteende brukar medföra att priset kommer allt närmare en kursmässig rörelse som kan överraska på uppsidan. Vi upplever inte att formationen ännu är riktigt färdigbildad och vill se ytterligare minskad volatilitet innan vi är beredda att ställa oss på köpsidan.

Vi har tidigare konstaterat att även om trenden visserligen är uppåt så börjar Kina se ”toppish” ut med slagiga rörelser och mindre kraft på uppsidan och föreslog därför att man borde överväga att minska exponeringen mot den kinesiska börsen. Beteendemönstret på Shanghaibörsen de senaste veckorna (och nattens påtagligt negativa utveckling) har stärkt oss i denna uppfattning, varför vi upprepar ovanstående marknadssyn.

Sve Rta 10 Y
Sve Rta 10 Y

Ser vi på den amerikanska börsen kan vi för säkert tionde gången notera att USA är nästan märkvärdigt stabilt, men samtidigt konstatera att denna marknad inte lyckats påbörja en ny uppgångsfas.

Något ovetenskapligt anser vi att S&P 500 intervallpendlat ända sedan slutet på november 2014, dvs. i runt sju månaders tid. Det är tydligt att volatiliteten sakta men säkert har minskat allt mer (se bifogat diagram med den underliggande ”squeezeindikatorn som visuellt tydliggör detta beteende).

Vi tror därför att USA nu på allvar kraftsamlar för en rörelse på ovansidan och en utlösande extern faktor kan mycket väl bli rapportperioden för andra kvartalet, vilken som alltid börjar med den globala aluminiumproducenten Alcoa (8 juli).

Den tyska börsen föll under sina lägstanivåer från början av maj och levererade därmed en klassisk teknisk säljsignal, men denna fick en begränsad effekt med en nedgång om drygt 3,6 %. Därefter testades bottennivån ånyo två gånger utan att brytas och i måndags ledde Tyskland de europeiska börserna uppåt.

Om vi tar ett par steg tillbaka från börsskärmen och betraktar börsutvecklingen i Tyskland ur ett mer långsiktigt perspektiv får vi uppfattningen att börsen under fyra månaders tid korrigerat den alltför snabba kursutvecklingen under januari och februari och liksom USA börjar se mogen ut för en ny uppgångsfas.

Avseende Sverige har vi en påtagligt likartad syn som ovan (i runt 80 % fallen rör sig den svenska börsen i samma riktning som Tyskland). Vi tror sålunda att vi har sett börsbotten för denna gång och att sommaren kan bli en trivsam börsperiod.

Olja
Olja

Vår bedömning är att juli månad kan visa sig bli betydligt mer positiv än vad som för närvarande ser sannolikt ut. Vi nödgas dock infoga två brasklappar dvs. dels att det grekiska dramat måste få en acceptabel lösning och dels att rapportperioden som inleds på allvar i mitten av juli inte får överraska negativt. Om bägge dessa förutsättningar faller på plats ser vi det som fullt möjligt att den svenska börsen under sommaren kan nå upp till toppnivåerna runt 1700 punkter (nu 1591) från i våras.

Nu önskar vi alla våra läsare en riktigt härlig sommar och nästa publikation utkommer först i samband med ovan nämnda rapportperiod.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto