Home > Veckobrev v.27 ”Den som väntar på något gott…? ”

Veckobrev v.27 ”Den som väntar på något gott…? ”

Vår förklaring till det negativa beteendet på börserna under slutet av föregående vecka var ansträngda värderingar och goda vinster att realisera i både Europa och USA i kombination med signifikanta valuta- och ränterörelser i ett psykologiskt känsligt läge.

Vi noterade vidare att vår positiva bedömning om en sommaruppgång i antågande slagit fel, men ansåg inte att vi hade sett slutet på den pågående börsuppgången då de grundläggande ekonomiska faktorerna de facto pekar i rätt riktning.

När konjunkturen äntligen på allvar börjar ta fart i Europa föll sålunda börserna i ett par dagar under smått panikartade former. Uttalanden som indikerade att den ultralätta penningpolitiken från centralbankerna sakta började gå mot sitt slut och att Euron kraftfullt rörde sig uppåt i kombination med stigande obligationsräntorna skakade om investerarkollektivet rejält.

Vi hade svårt att se logiken i nedgången, men medan en marknad behöver kraft för att stiga kan den falla av sin egen tyngd oavsett vad det är som utlöser fallet. Då nedgången skedde under hög volym med brott av viktiga psykologiska nivåer vågade vi inte avfärda nedgången som ännu ett skrämskott och en falsk säljsignal.

Vi valde att låta bilden klarna och avvakta med konkreta prognoser till innevarande vecka och vi vårt mest sannolika scenario är nu att de positiva börstrenderna är intakta och att det (efterhand) finns mer att hämta på uppsidan.

Den breda amerikanska marknaden, S&P 500, befinner sig mindre än 1 % från ”all time high” och även om vi är tveksamma till potentialen på uppsidan så har marknaden förutsättningar att vara stabil. Vi gör samma bedömning för Nasdaq som knappast är någon marknad där vi är offensiva på köpsidan, men där överköptheten mycket väl kan korrigeras genom att den går sidledes.

USA
USA

Om vi har en sval inställning till de amerikanska börserna råder motsatsen vad gäller Asien. Kina visar tydligt att börsen äntligen, efter snart två års ökenvandring, trendar stabilt uppåt med en betydande potential på uppsidan. Sydostasien och då främst Hong Kong regerade negativt på Nordkoreas missiluppskjutning, men i Singapore, Sydkorea och Taiwan märks mycket litet av den rekyl som drabbade Hong Kong.

Det grundläggande positiva beteendemönstret är dock fortsatt intakt även på denna marknad. Vi såg den förutvarande svagheten i Indien som ett köpläge och denna börs är nu i färd med att utmana sin senaste toppnotering.

På råvarusidan fortsätter oljan att vara extremt volatil där två veckors ihållande uppgång med runt 13 % under gårdagen vände till en nedgång på över 3 %. Däremot förefaller oljepriset ha ett etablerat någon form av tradingintervall mellan 44 till 54 dollar (nu 48 dollar) och ur ett börsmässigt perspektiv är vi tillfreds med att oljan rör sig på detta vis.

Betydligt mer intressant är det faktum att guldet trots dollarförsvagningen tappat från nästan 1300 dollar till 1220 dollar, då guldpriset har en tendens att locka till sig köpare i tider av finansiell oro. Nästan samtliga basmetaller förutom nickel visar däremot positiva tendenser och inte minst zink uppvisar en tydlig återhämtning.

Kopparpriset har inte stigit lika kraftigt, men däremot har kopparn efter att ha trampat vatten ända sedan Trump blev president nu ånyo börjat trenda uppåt i vad som sannolikt är en uppgångsfas av mer långvarig karaktär.

Koppar
Koppar

Alla de större börserna i Europa är påtaglig tråkiga med en svagt negativ lutning. Vår tidigare bedömning var att beteendet var av kortsiktig karaktär, vilket har visat sig fel. Vi tror däremot att den långsiktiga trenden är fortsatt positiv och att Europa befinner sig i en rekylfas av något mer utdragen karaktär än vad vi förväntade oss. För att vara riktigt bekväma vill vi snart se lite styrka på den tyska börsen och om nedgången mot förmodan skulle fortsätta i ökat tempo har vi beredskap att inta en mer negativ hållning.

Europa/Tyskland
Europa/Tyskland

I Sverige återtog börsen en stor del av föregående veckas tapp redan i måndags då storbolagsindex (OMXS30) steg med 1,6 %. För att den svenska börsen ska visa styrka vill vi helst se att verkstad (36 % av index) och bank (27 % av index) rör sig uppåt i symbios understött av tungviktare som Ericsson, H&M och Investor (16 % av index). Just detta scenario ser ut kunna bli verklighet, men det finns ett rejält utbud precis ovanför dagens indexnivåer som först måste assimileras.

Vår bästa bedömning är att föregående veckas nedgång var ett skrämskott och en falsk säljsignal, men innan vi pekar med hela handen och återgår till vår tidigare prognos om en uppgång till 1700 punkter för OMXS30 (nu 1627) vill vi se ett tydligare köpintresse både i Europa och i Sverige.

Rapportsäsongen för andra kvartalet som börjar på allvar om 10 dagar blir naturligtvis avgörande för den fortsatta börsutvecklingen, men vi gillar när börsen går i denna period med tråkig period i ryggen och tror att resultaten kan ge förnyad energi till vidare uppgång.

Sverige
Sverige

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto