Home > Veckobrev v.27 ” Rapportperioden står för dörren…”

Veckobrev v.27 ” Rapportperioden står för dörren…”

I föregående publikation skrev vi att läget på den svenska börsen var ännu mer oklart än tidigare, men att marknaden trots allt visat viss stabilitet med stöd av Ericsson, H&M och bankerna medan de flesta av verkstadsbolagen uppvisat svaghet. Vi noterade vidare att säsongsmönstret skulle bli lite mer positivt inom kort och att rapportperioden för andra kvartalet snart stod för dörren.

Vi ansåg att vi sannolikt måste invänta denna innan bilden klarnade och marknaden signalerade om den ville röra sig uppåt eller nedåt från det rådande intervallet. Det gick inte att ta något utfall för givet, men det var angeläget att ha beredskap för att kursrörelserna kan bli betydande när den mer långsiktiga riktningen för den svenska börsen så småningom utkristalliseras.

Marknaden kommer som sagt inom kort få skaka hand med verkligheten då rapportperioden för andra kvartalet smygstartar denna vecka med bl.a. Industrivärden, Fabege och Diös. Kommande vecka ökar takten med bland annat Catena, Öresund, Avanza, Castellum, Cloetta, Duni och JM. Kulmen sker dock under perioden den 17 till den 20 juli med en nästan oöverblickbar mängd av rapporter som översvämmar marknaden.

Det är alltid lockande att försöka förutspå hur de enskilda bolagen ska reagera när rapporterna släpps, men vis av erfarenheten och luttrad av tidigare försök vet vi att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning.

Det är inte bara så att de allra största och mest välanalyserade bolagen kan reagera med momentana rörelser på mellan plus/minus 10 % när siffrorna publiceras. Svängningarna kan även bli betydande under dagen när mer information släpps i samband med presskonferenserna och när analytikerna därefter kanske reviderar sina initiala bedömningar.

Börsen har varit slagig, volatil och svårprognosticerad under en längre period och den kommande rapportperioden gör självklart inte analysen lättare. I samband med rapporterna sätts de facto all form av analys, oavsett fundamental eller teknisk, tillfälligt ur spel tills marknaden har hittat ett skäligt jämnviktspris och med köpare och säljare i fungerande balans.

Tradingintervall kan pågå under långa perioder och det enda vi vet med säkerhet är att ju längre pendlingen pågår ju starkare psykologisk dynamik byggs upp och ju starkare blir kursrörelsen – upp eller ned – när den framtida riktningen så småningom utkristalliseras.

Gårdagens nedgång i Atlas Copco illusterar detta beteende mycket väl. Bolaget är ett av de absolut tyngsta i index (även efter avknoppningen av Epiroc) och har sedan september 2017 pendlat medan 250 och 285 kronor. Den undre nivån har testats fem gånger utan att brytas och dessa ”bottentest” har de facto vid fyra tillfällen varit bra köplägen ur ett kortsiktigt perspektiv.

Vid det senaste och femte testet så sent som föregående vecka blev emellertid uppstudsen minimal, säljarna tog snabbt överhanden och under gårdagen bröts intervallbotten lika lätt som skör grafit när flocken samtidigt skulle ut genom dörren med en nedgång på nästan 4 % som följd. Vi gör inga analyser av enskilda aktier i veckobrevet, men det lär krävas en mycket bra rapport för att assimilera den mycket betydande ”felvolym” i Atlas som ligger som en bastant och massiv utbudsnivå ovanför 250 kronor.

Den svenska börsen befinner sig i ett tradingintervall ända sedan slutet av 2016 där toppnivån återfinns runt 1680 punkter och botten nivån runt 1480 punkter. Detta innebär att det nu är drygt 10 % till toppnivån och knappt 3 % till bottennivån.

Med hänsyn till den kommande rapportperioden och utseendet på de breda Europaindexen kan vi dock inte peka med hela handen och notera självkara slutsatser. I flertalet fall konsoliderar Europabörserna på den över halvan av sina tradingintervall där kurserna pendlat sedan våren 2017. Beteendemönstret i Europa som helhet ger till skillnad mot Sverige upphov till en viss om dock inte självklar optimism.

Europa
Europa

Hong Kong och övriga Sydostasien har dock brutit sina intervall på nedsidan medan Japan fladdrar och Kina är svagast i regionen, Indien utgör emellertid ett lysande undantag och verkar i stället samla kraft för nå nya toppkurser.

Hong Kong
Hong Kong

Den breda USA marknaden S&P 500 och tekniktunga Nasdaq uppvisar liksom Europa något om dock inte alls entydigt positiva tendenser och rapportperioden här liksom i Sverige kommer sätta tonen för den kommande börsutvecklingen.

USA S&P 500
USA S&P 500

Börsläget i Sverige är ovanligt svårtolkat och svårprognosticerat. Det lär dröja tills efter rapportperioden, dimman lagt sig och krutröken lättat innan bilden har klarnat. Vår bästa prognos för den svenska börsen fram tills dess är en fortsatt sidledes och slagig rörelse där valet av enskilda aktier lär avgöra om man får en anständig avkastning på sin portfölj.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Vi önskar dig nu en härlig semester, gör sommaruppehåll och kommer åter vecka 33.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto