Home > Veckobrev v. 27 ”Snart dags att skaka hand med verkligheten…!”

Veckobrev v. 27 ”Snart dags att skaka hand med verkligheten…!”

Föregående vecka noterade vi att den första signifikanta motståndsnivån på den svenska börsen fanns runt 1320 punkter. Merparten av årets volym har omsatts ovanför denna nivå, varför det var först här som de lite tydligare utbudsnivåerna gjorde sig gällande.

Sverige
Sverige

Nästa viktiga nivå fanns några procent högre upp runt 1370 punkter som var den senaste toppen före Brexit. Det var denna nivå som OMXS30 i samklang med Europa och USA behövde bryta med kraft och volym för att utblåsningen efter Brexit skulle kunna anses utgöra en bottennivå.

Med hänsyn till den rådande börsstyrkan såg vi det som fullt möjligt att Sverige kunde nå upp till runt 1370, men om marknaden därefter var tillräckligt stark för klättra vidare uppåt var en fråga av annan dignitet. Vi såg sålunda möjlighet för ytterligare kortsiktig uppgång, men var tveksamma till om vi betraktade en långsiktig vändning uppåt utan ansåg att en mer stabil uppgång sannolikt skulle dröja till hösten.

Börsen studsade upp till precis mittemellan dessa nivåer och orkade sålunda upp till 1345 punkter innan utbudet tog över och pressade tillbaka index ända till 1276 innan en ny motrekyl uppåt tog vid under gårdagen. Volatiliteten på börsen är för närvarande av det mer dramatiska slaget, men den styrka och volym vi efterlyste för att våga tro på ett positivt trendbrott har däremot inte infunnit sig. Mer om detta i slutsatsen, men först en global utblick….

Kina har piggnat till men rör sig fortfarande inom ett smalt intervall. Vi tror inte att denna börs ännu är mogen för någon större norrgående rörelse, men ökar dock bevakning då de senaste veckornas livstecken skulle kunna vara inledningen på ett förändrat och mer positivt kursmässigt beteende.

Tyskland
Tyskland

Sydostasien som helhet ser mer intressant ut än på länge och Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan verkar sakta men säkert formera sig för kommande uppgångar även om vi inte tror att de är nära förstående. Vi kommer följa utvecklingen noga då börserna i dessa länder har konsoliderat i flera år och när uppgången väl kommer lär den bli både långvarig och kraftfull.
Valutakänsliga Japan tillbringar sin tillvaro i motsatt relation till dollarkursen och analogt med detta konstaterade är det därmed fullt naturligt att Nikkei 225 nosar på tvåårslägsta medan yenen visar förvånansvärd styrka och tangerar tvåårshögsta.

Indien ligger kvar i sin positiva trend, men brottas med de tuffa utbudsnivåerna som etablerades under första halvan av 2015. Ryssland som hade en strålande inledning på året har i korrelation med oljeprisets avtagande uppgång rört sig sidledes sedan början på april. Det finns risk för en nedåtgående tendens om oljans nuvarande svaghet inte är av övergående karaktär (läs mer om oljepriset nedan).

Vi skrev föregående vecka att vi inte såg det som sannolikt att USA (S&P 500) skulle lyckas nå ”all time high” i den pågående uppgångsfasen, men att nästa försök på uppsidan skulle kunna medför detta. Uppgången efter Brexit gick mycket snabbt och USA ligger i pausläge.

Vi är imponerade av styrkan och stabiliten på denna börs, men har lite svårt att se att USA på egen hand med ett svagt Europa och ett oljepris som börjat röra sig nedåt ska överraska på uppsidan i närtid. Rapportsäsongen står emellertid precis för dörren och ett oväntat positivt utfall har möjligheten att förändra situationen.

USA
USA

Europa med Tyskland i spetsen visar en helt annan bild än USA. Visst kom det motreaktion uppåt efter Brexit, men den tyska börsen har tappat det mesta av denna uppgång och ligger bara drygt 2 % över den senaste bottennivån. Kursnivån är mer än 30 % lägre än toppnoteringen under våren 2015, trenden är fortfarande nedåt och utbudet på ovansidan betungande. Vi är dock inte lika negativa som vi låter utan tror att Tyskland liksom Sverige kan sluta året mycket trevligare än det började med hänsyn till nedgångens längd och amplitud.

Oljepriset hade en mycket prydlig och väldefinierad upptrend från den 19 januari då priset bottnade på 28,58 till den 8 juni då priset toppade på 52,77 dollar. Därefter började priset gå sidledes för att tappa momentum och börja vika av nedåt. Vi tror inte att det är något ras på gång i oljan, men ett fortsatt tapp från nuvarande 46,75 ned mot 43 dollar ser dock plausibelt ut.

Enligt Internationella valutafonden ska en Brexit bara ta bort upp till 0,2 % av den globala tillväxten och centralbankerna kommer upprätthålla en hög likviditetsnivå, men i en europeisk ekonomi med svag tillväxt och allt mer urvattnade penningpolitiska stimulanser lägger detta sordin på konjunkturåterhämtningen.

De långa räntorna ligger redan på minusnivåer i Schweiz, Japan och Tyskland och på extremt låga plusnivåer i t.ex. Sverige. Därtill har pundet blivit ännu svagare och Kinas valuta visar tecken på ytterligare nedvärdering.

Hong Kong
Hong Kong

Mycket av det som vi beskriver är redan inprisat i dagens kursnivåer och som vi noterar ovan indikerar både storleken och längden på nedgången i Sverige att en långsiktig vändning uppåt är sannolik under hösten. Det kan till och med vara så att den utblåsning vi såg efter Brexit kan utgöra ett långsiktigt bottenläge, men risken finns att marknaden kan ta en ny sväng på nedsidan och etablera en ny bottennivå innan en långvarig och stabil uppgång tar sin början.

Vi tror att bilden klarnar under innevarande månad när börsen får skaka hand med verkligheten i samband med rapportsäsongen som börjar på allvar i mitten på juli. Lyckas börsen (OMXS30) bita sig fast mellan 1300 -1350 punkter eller högre (nu 1305) kommer läget börja se allt positivare ut, men får vi se en glidning ned mot 1250 (bottenläget) ökar sannolikheten för en svag och tråkig börssommar och nya årslägsta.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto