Home > Veckobrev v. 28 ”Bottenfas under bildande på börsen ….!”

Veckobrev v. 28 ”Bottenfas under bildande på börsen ….!”

Sverige
Sverige

Föregående vecka noterade vi att mycket av de negativa faktorerna i vår omvärld redan var inprisade i dagens kursnivåer och att både storleken och längden på nedgången i Sverige indikerade att en långsiktig vändning uppåt var sannolik under hösten. Det kunde till och med vara så att den utblåsning vi såg efter Brexit utgjorde ett långsiktigt bottenläge, men risken fanns att marknaden kunde ta en ny sväng på nedsidan och etablera en ny bottennivå innan en långvarig och stabil uppgång tog sin början.

Vi bedömde att bilden skulle klarna under innevarande månad när börsen får skaka hand med verkligheten i samband med rapportsäsongen. Lyckades börsen (OMXS30) bita sig fast mellan 1300 -1350 punkter eller högre innebar detta att läget började se allt positivare ut, men fick vi se en glidning ned mot 1250 (bottenläget) ökade sannolikheten för en svag och tråkig börssommar och nya årslägsta.

Med gårdagens stängning på 1365 punkter har marknaden tydligt visat att botten med stor sannolikhet sattes just i samband med raset efter Brexit som var den största enskilda nedgångsdagen i Sverige sedan 1987. Att omsättningen därtill var en av de högsta de senaste 10 åren visade på kapitulation och en fullskalig – om än kortvarig – börspanik, vilket många gånger avslutar en nedåtgående trend.

Att börsen nu studsat upp till den kursnivå som rådde dagen före Brexit innebär dock inte att allt är frid och fröjd. Vi är precis i början av rapportsäsongen och denna innebär alltid en form av lotteri. Alla former av analys; fundamental, teknisk eller kvantitativ ställs på huvudet när det kommer fram ny information och det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten i samband med rapporterna.

Hong Kong
Hong Kong

Momentana kursrörelser om 5-10%, upp eller ned, är vanligt förekommande när marknadens förväntningar ska kalibreras mot det verkliga utfallet och nya förväntningsbilder.  Det är därför snudd på tjänstefel att vara tvärsäker i sin uppfattning om börsutvecklingen i dessa perioder och man bör ha en hög mental beredskap för oväntade utfall. Nu som vanligt en global ut blick…

Kina fortsätter att röra sig inom ett smalt intervall med en dragning uppåt och vår tidigare observation att de senaste veckornas livstecken skulle kunna vara inledningen på ett förändrat och mer positivt kursmässigt beteende framstår som alltmer sannolikt.

Sydostasien går från klarhet till klarhet med en viss reservation för Singapore. Den bottenformering inför en kommande uppgång som vi har inväntat verkar ha fallit på plats betydligt tidigare än väntat och denna region kan nu mycket väl ha påbörjat en uppgång av mer bestående karaktär.

Valutakänsliga Japan fick en rejäl skjuts uppåt i samband med valet där  premiärminister Shinzo Abes koalition vann en storseger, vilket innebär grönt ljus för fortsatta stimulanspaket där summor på mer än 10.000 miljarder yen  har diskuterats. Bottenläget kan därmed ha satts även på denna marknad, men något trendbrott ligger ännu inte i faggorna.

Vi skrev föregående vecka att vi var imponerade av styrkan och stabiliteten på den amerikanska börsen, men hade lite svårt att se att USA på egen hand med ett svagt Europa och ett oljepris som börjat röra sig nedåt skulle överraska på uppsidan i närtid. Den starka konjunktursiffran föregående fredag ändrade dock radikalt spelplanen.

USA
USA

S&P 500 bröt utbudsnivåerna lika enkelt som skör grafit och USA  har därmed med råge satt en ny ”all time high”, vilket påtagligt förbättrat det globala sentimentet och riskapiten. Kortsiktigt är marknaden överköpt, men om inte rapportsäsongen blir en besvikelse lär köparna vara snabba att agera på den rekyl som sannolikt står för dörren.

Tyskland som tidigare visat en helt annan och svagare bild än USA har den senaste veckan tydligt visat att det finns bränsle kvar i tanken. Vi var bekymrade över den ynkliga motreaktion som skedde efter Brexit, men veckans uppgång har reparerat detta med marginal.

Kortsiktigt är även denna marknad överköpt och något distinkt och positivt trendbrott har inte ägt rum. Däremot ser Tyskland och Europa ut att lägga en grund (bottenfas) för en kommande och långvarig uppgångsfas.

Oljepriset hade en mycket prydlig och väldefinierad upptrend från den 19 januari då priset bottnade på 28,58 till den 8 juni då priset toppade på 52,77 dollar. Därefter började priset gå sidledes för att tappa momentum och börja vika av nedåt.

Som tidigare tror vi inte på något ras i oljan utan ett vidare tapp ned mot 44 dollar skulle istället lukta köpläge. Bland metallerna håller vi extra bevakning på aluminium, koppar och nickel som alla tre efterhand bör ha betydligt mer att ge på uppsidan.

Tyskland
Tyskland

Det är ingen tvekan om att bilden börjar se tydligt mer positiv ut för den svenska börsen och sannolikheten är klart hög att botten är satt även om Sverige liksom USA och Europa har stigit lite väl mycket och snabbt. Med hänsyn till detta och att rapportsäsongen är i sin linda framstår det som för tidigt att ta ut vidare uppgångar i förskott.

Om inte rapporterna överraskar allt för negativt bör dock den pågående bottenfasen innebära ett bra läge att successivt bygga upp en välstrukturerad och välfylld portfölj inför ett väntande trendbrott. Helst skulle vi vilja se en rekyl under ordande former från nuvarande nivå följt av en ny uppgång mot 1370 punkter i kombination med en konsolideringsfas där marknaden samlar kraft inför ett avstamp mot högre höjder. Vi vet inte just om detta specifika scenario blir verklighet, men det finns goda skäl att tro att året kommer sluta betydligt bättre än det började.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto