Home > Veckobrev v.28 ”Fjärde gången gillt för börsen…!?”

Veckobrev v.28 ”Fjärde gången gillt för börsen…!?”

Vår bedömning föregående vecka var att nedgången var ett skrämskott och en falsk säljsignal, men innan vi återgick till vår tidigare prognos om en uppgång till 1700 punkter för OMXS30 ville vi se ett tydligare köpintresse både i Europa och i Sverige.

Vi hade svårt att se logiken i nedgången i slutet av juni, men medan en marknad behöver kraft för att stiga kan den falla av sin egen tyngd oavsett vad det är som utlöser fallet. Då nedgången skedde under hög volym med brott av viktiga psykologiska nivåer vågade vi inte avfärda nedgången som bara brus av något större dignitet än vanligt.

Vi valde att låta bilden klarna och avvaktade med konkreta prognoser och jämfört med föregående vecka har sannolikheten ökat att det finns mer att hämta på uppsidan, men med brasklappen att rapportperioden börjar på allvar idag, fredag.

På morgonen har SEB publicerat starka siffror, vilket bör påverka hela banksektorn positivt, men den riktiga flodvågen av rapporter tar sin början först på måndag och sedan översköljs marknaden av siffror under denna vecka.

Det bör noteras att all form av analys oavsett fundamental eller teknisk tillfälligt sätts ur spel när ny och oväntad information kommer på bordet och även de största och allra mest genomanalyserade bolagen kan snabbt röra sig ett antal procent upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Framförallt verkstadsbolagen har rejäla uppgångar i ryggen med värderingar som i vissa fall kan betraktas som utmanande. Detta innebär att framtidsutsikterna kommer skärskådas och marknaden kommer vilja höra tydliga uttalanden om positiva konjunkturutsikter för att driva kurserna högre.

Vi tror att så kan bli fallet, men det är dumdristigt att vara karsk innan marknaden har visat korten. Avseende börsen som helhet behåller vi dock vår positiva syn baserat på lovande beteendemönster både nationellt och internationellt.

Vi hade varit nöjda om amerikanska S&P 500 varit tråkig och rört sig sidledes, men USA-börserna är positivare än förväntat och S&P 500 är bara ett par tiondelar från att passera ”all time high”. Dow Jones Index (består av 30 storbolag) ser till och med snäppet vassare ut och tekniktunga Nasdaq, som för bara ett par veckorna upplevde ett tydligt tapp, ligger ovanstående index i hasorna.

USA
USA

Asien fortsätter att visa framfötterna och Hong Kong har tvärvänt uppåt till nya höjder efter en snabbt övergående minirekyl. Sydkorea följer i spåren medan Singapore och Taiwan ligger aningen i bakvattnet. Japan brottas med en håglös dollarkurs medan däremot Kina och inte minst Indien visar uppenbar styrka.

Indien
Indien

Oljan fortsätter att vara påtagligt volatil, men börjar trots allt spjärna emot på nedsidan och ser de facto för första gången på flera månaders tid intressant ut med potential för en rörelse på uppsidan. Den ryska börsen har tagit fasta på detta och även om vi fortfarande är avvaktande, så utesluter vi inte att denna marknad kan överraska på uppsidan.

Guldet har parkerat sig ovanför 1200 dollar och vi är i dagsläget inte angelägna att gå på köpsidan. Basmetallerna, förutom nickel, visar däremot fortsatt positiva tendenser och vår favorit i sektorn är koppar som börjat trenda uppåt i vad som kan vara en uppgångsfas av mer långvarig karaktär.

De större börserna i Europa har varit påtaglig tråkiga med en svagt negativ lutning i mer än två månaders tid. Vi anser dock att den långsiktiga trenden är fortsatt positiv och att Europa befinner sig i en rekylfas av något mer utdragen karaktär.

Nedgången under de sista dagarna i juni var dock sannolikt en utskakning och slutet på denna fas. Vi har därefter fått se ett förnyat köpintresse och just detta var vårt specifika villkor för att bli tydligt positiva till den kommande börsutvecklingen. Grekland, Italien, Portugal och Turkiet strävar envist norrut medan de breda Europaindexen har nått upp till en klart definierad utbudsnivå, som lär innebära ett visst motstånd att passera.

Tyskland/Europa
Tyskland/Europa

Sverige befann sig i en likartad utbudssituation under större delen av föregående samt under de första dagarna innevarande vecka, men under onsdagen passerades utbudsnivån – i samklang med uppgångar i Europa, USA och Asien – och säljsignalen som utlöstes i slutet av juni blev därmed falsifierad. Falska säljsignaler tenderar att vara de bästa köpsignalerna, då de har en förmåga att snabbt och effektivt förändra sinnesstämningen hos investerarkollektivet.

Med den nödvändiga brasklappen att den kommande rapportperioden inte blir en besvikelse ser vi sålunda en klart god möjlighet att index (OMXS30) på fjärde försöket lyckas passera årshögsta och uppnå vår målkurs om 1700 punkter under sommaren (nu 1647), men att peka med hela handen precis före rapportfloden är inte professionellt och det måste alltid finnas en mental beredskap att även väl underbyggda prognoser kan fallera. Kommande vecka har vi resultatet av rapporterna och då kommer riktningen för börsutvecklingen utkristalliseras på allvar.

Sverige
Sverige

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto